• vr. mei 20th, 2022

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

Corona

Een kunstmatig in de wereld ingevoerde ziekte wordt aangewend om onder het mom van gezondheidszorg een nieuw “normaal” in te voeren, een nieuwe wereldorde. Het gaat niet om gezondheidszorg. Een goedwerkend geneesmiddel zoals Ivermectine is verboden op straffe van ruim € 100.000 voor artsen die het voorschrijven. Dat alleen al zou mensen wakker moeten schudden. Het gaat om economicide en zelfs genocide.

Het merendeel van onze bevolking gaat als makke schapen mee achter de plannen van de valse herders aan. Zo laat men zichzelf en zelfs de kinderen uit gemakzucht en gebrek aan kennis vaccineren. Weet u nog dat Covid-19 ongevaarlijk is voor kinderen en jongeren? Maar … de vaccinatie is niet ongevaarlijk!
De IC capaciteit wordt niet opgeschaald, maar afgebroken door de maatregelen van de regering. Wat moet er nog meer gebeuren om wakker te worden… onderweg naar de afgrond: The Great Reset? Praktisch alle landen ter wereld doen mee aan deze “reset”… wie had ooit gedacht dat je zonder mondkapje en straks zonder vaccinatiepaspoort geen boodschappen meer kan doen. Absurd toch! In de Bijbel staat het al beschreven in Openbaring 17:17 (uit Het Boek)…

” … God heeft hun het verlangen gegeven samen te werken
en hun koninkrijk aan het beest te geven,
totdat de woorden van God uitkomen.
Daarmee vervullen zij zonder het te weten Gods plan.”

De échte Great Reset komt van de Schepper van deze wereld. De échte Herder van de mensheid is Jezus Christus. Alles wat nu gebeurt en waar dit op zal uitlopen staat in de Bijbel beschreven. Het laatste woord is niet aan de schaakmeesters van de great reset, maar aan God.

Jezus Christus zegt over deze laatste dag in Mattheus 24

29 Onmiddellijk na die dagen van terreur en ellende
zal de zon worden verduisterd en de maan niet meer schijnen.
Het zal net zijn of de sterren uit de hemel vallen.
De machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud.
30 Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn.

Heel de wereld zal jammeren en klagen.
Iedereen zal Mij zien komen in de wolken aan de hemel,
met grote macht en majesteit.
31 Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen.

Ze zullen de mensen die bij Mij horen, verzamelen
van de verste uithoeken van de hemel en de aarde.

En dat is pas echt belangrijk! Zorg dat je er bij bent! Aanvaard Jezus Christus als jouw Redder, die jou verzoent met je Schepper, God. Jezus zegt verder:

42 Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik kom.
43 Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken.
44 Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden,

door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer.