COVID-19

COVID-19 en vaccinatie

Onderstaande een samenvatting van allerlei deskundigenverklaringen rondom de corona “crisis” toegespitst op de huidige vaccinatiegolf. Ik raad aan dit grondig te lezen en zelf te checken. Voel je vrij om opmerkingen of vragen te mailen: qena@solcon.nl

Recente toevoeging: https://www.pasioonline.com/nl/zal-ik-me-laten-vaccineren-tegen-covid-19-of-niet-over-vaccins-ivermectine-paracetamol-en-koorts/

De ziekte COVID-19

De huidige Covid-19 aandoening wordt veroorzaakt door een coronavirus. Coronavirussen zorgen over het algemeen voor klachten aan luchtwegen en longen. In 2003 dook het SARS (severe acute respiratory syndrome) -CoV coronavirus op, van 2012-2017 het MERS (Middle East Respiratory Syndrome) -CoV en in 2019 het Sars-CoV-2.  Eigenlijk zou het huidige coronavirus naar de plaats van herkomst het Wuhan virus moeten heten.
Het is hetzelfde virus dat in 2003 SARS-CoV werd genoemd, maar nu gemuteerd is tot  SARS-CoV2. Het virus lijkt namelijk sprekend op het coronavirus dat in 2003 SARS verbreidde. Het SARS-CoV2-virus heeft dezelfde genen als het SARS-CoV1 virus van 2003; het dringt op precies dezelfde manier door in de menselijke cel, via de zogeheten ACE2-receptor. Het genetische materiaal van SARS-CoV2 komt voor 96,11 procent overeen met een SARS-virusstam die RaTG13 wordt genoemd naar de vleermuissoort Rhinolophus affinis, de plaats in China “TongGuan” dichtbij Wuhan en het jaar van ontdekken 2013.
Het is zeer waarschijnlijk, dat uit SARS-CoV1 de variant SARS-CoV2 is ontstaan. Of dit in een vleermuis, in een schubdier of in een laboratorium in Wuhan gebeurde, zullen we nooit weten.[i]

Misleidende berichtgeving

Rondom dit coronavirus worden erg veel onwaarheden verspreid op een schaal die het woord “misleiding” aan je opdringt. Op grote schaal worden cijfers ten gunste van Covid-19 geïnterpreteerd, wat vele wetenschappers aanduiden als onwetenschappelijk tot simpelweg manipulatie.[ii] .[iii]
Het begon al met de aankondiging dat het een niéuw levensgevaarlijk virus? zou zijn. Net is aangegeven dat het een gemuteerde afgezwakte maar meer besmettelijke stam van het oúde SARS virus is, en het is opvallend dat het opdook in Wuhan-China waar ook het laboratorium staat dat onderzoek deed aan deze virusstam.

Ook wordt de indruk gewekt dat Covid-19 levensgevaarlijk voor de héle bevolking zou zijn en we het alleen “samen” kunnen overwinnen, kennelijk de hele bevolking vanaf 0 jaar. Voor mensen onder de 70 jaar is de IFR, Infection Fatality Rate – het percentage doden na besmetting, berekend op 0,05% wat iets hoger ligt dan de gemiddelde waarde voor griep (0,04%). 98% van de mensen die besmet zijn met Covid-19 ontwikkelen echter geen of milde symptomen. 2% van de mensen ontwikkelt ernstiger symptomen en een klein percentage kan daaraan overlijden. Dat betreft met name ouderen en mensen met onderliggend lijden waardoor ze verzwakt zijn in hun weerstand tegen deze ziekte. Het is daarom heel vreemd om de héle bevolking te willen vaccineren, terwijl alleen ouderen (70+) en mensen met onderliggend lijden (obesitas, diabetes) de risicogroep zijn. [iv] Onderstaand plaatje geeft een indruk van de bewuste misleiding door het RIVM in dezen:

In het verleden had een flink deel van de bevolking al enigszins immuniteit tegen dit Covid-19 opgebouwd door blootstelling aan verwante gewone verkoudheids(corona)virussen.

Misleiding in het aantal besmettingen
Een besmetting verwerken de meeste mensen zonder problemen.  Een besmetting is niet hetzelfde als ziek worden, laat staan een ziekenhuisopname.
Daarnaast zegt het aantal besmettingen statistisch niets. Als je 100 mensen onderzoekt en je vindt 1 besmetting, dan kan je bij 1000 mensen mogelijk 10 besmettingen vinden. Het aantal besmettingen hangt samen met de uitgebreidheid van je onderzoek. Als er aan de lopende band testlocaties worden ingericht neemt het aantal “besmettingen” uiteraard toe, zelfs als de ziekte afneemt. Dat hier misleiding op grote schaal plaatsvindt kan duidelijk zijn. De regering is slim genoeg om dit zelf door te hebben en is daarmee verantwoordelijk voor deze misleiding.

Kunstmatig hoge aantallen besmettingen worden verder bereikt door oneigenlijk gebruik van de PCR test[v] en foutieve interpretatie van ziekenhuis-opnamen. Zo ontstaat een verkeerd beeld van de Covid-19 situatie met als gevolg onterechte (angst)reacties bij de bevolking en verkeerd beleid.[vi]

Bovendien is er een goede behandeling met medicijnen mogelijk, die echter van overheidswege wordt geblokkeerd.[vii] [viii]

Er zijn levensreddende medicijnen

De volgende combinatie van medicijnen werkt alleen als combinatie met de zink en vitamines.

1. Hydroxychloroquine is al 65 jaar een algemeen gebruikt malariamedicijn dat haar veiligheid in de praktijk breed heeft bewezen van kleine kinderen tot zwangere vrouwen. [xxviii]

2. Ivermectine is een middel dat al veertig jaar bestaat en gebruikt wordt voor tropische ziekten zoals bijvoorbeeld infecties met parasieten en rivierblindheid. Op dit moment is het al voor bijna vier miljard patiënten voorgeschreven. Er is dus veel ervaring met dit middel. Het is een erg veilig geneesmiddel en staat op de wereldgezondheidslijst van essentiële geneesmiddelen. Hierop staan alleen de beste medicijnen. De ontwikkelaars van ivermectine hebben hiervoor in 2015 de Nobelprijs gewonnen. Buiten corona heeft het middel ook veel potentieel bij bijvoorbeeld de behandeling van kanker. Het is een gerenommeerd middel. [xxix]

Deze goede medicijnen worden genegeerd en zelfs door de overheid achtergehouden onder valse voorwendsels. Wat zit daar achter? Bij hoog risicopatienten is de volgende medicatie in de praktijk zeer succesvol gebleken bij ernstige symptomen van een Covid-19 besmetting [xxx] :

 • MEDICATIE
  • 6000 IU vitamine D per dag (of meer afhankelijk van de bloedwaarden)
  • 6000 mg vitamine C per dag
  • 45 mg zinkmethionine per dag
  • 24 mg broomhexine per dag
  • 600 mg hydroxichloroquine per dag gedurende 4 dagen
   of 18 mg ivermectine per dag op dag 1, 3 en 7
  • 200 mg doxycycline per dag voor 7 dagen

In de voorschriften EMA (European Medicines Agency) en FDA (de Amerikaanse Food and Drug Administration) staat dat er bij een effectief geneesmiddel geen vaccin ontwikkeld mag worden.
Farmaceuten hadden er dus groot belang bij dat HCQ (hydroxychloroquine) het label ‘gevaarlijk’ zou krijgen en afgevoerd zou worden als geneesmiddel tegen corona[xxvii]. Iets soortgelijks gebeurde met Ivermectine.
Er zijn dus bewust goedwerkende geneesmiddelen, waardoor het merendeel van de corona-doden gered had kunnen worden, in diskrediet gebracht om te doen alsof vaccins de énige oplossing zijn. Dat is een leugen! Er zijn goedwerkende veilige geneesmiddelen
.

Oneerlijke zogenaamde wetenschap

Vaccinfabrikanten proberen hun vaccin zo goed mogelijk voor te stellen.
Dat is logisch want er worden aan vaccins miljarden euro’s verdiend. De strategie voor zo’n positief beeld bij coronavaccins is ongeveer dezelfde als bij ouderwetse griepvaccins: in de testgroep mét griepvaccin had men verzwakte mensen die toch wel zouden overlijden uitgesloten, terwijl men die in de controlegroep zónder vaccin wel meetelde. Zo kreeg men een positief maar vervalst resultaat. Dat ging de wereld in en werd de “wetenschappelijke” basis van de griepprik. Bij het coronavaccin gebeurt ongeveer hetzelfde. De mensen in de onderzoeken waren 18-55 jaar oud – jonge volwassen mensen – en vormden niet bij voorbaat een risicogroep! Er waren in deze groep wel mensen met onderliggende aandoeningen, maar we weten van deze vaccins nog steeds niet of ze ernstige infecties, IC opnames en sterfte voorkomen. De huidige vaccins zijn daarnaast gebaseerd op geheel nieuwe technieken waarvan men de risico’s nog volstrekt onvoldoende kent. Het huidige coronavaccinatieprogramma is daarmee één groot experiment met ons – de Nederlandse bevolking – als menselijk proefkonijn, waarvan het grootste deel van de bevolking zich niet bewust is. [ix] [x]

Het  “romantische” reddende beeld dat we hebben van vaccinaties, onze positieve gevoelens van veiligheid voor onszelf en anderen, en het vertrouwen in de overheid en de vaccinindustrie, vragen om een update van de veranderingen die zich in die wereld hebben afgespeeld.

Vaccinaties – geleidelijke ontaarding

In 1796 beschreef de Engelse arts Edward Jenner hoe een bewuste besmetting met een zwakkere koepokkenvariant later bescherming bood tegen de echte pokken. Koe is in het Latijn “vacca” waarvan het woord vaccinatie is afgeleid. Eerst nam men hem niet serieus, maar later werd hij geëerd als de grondlegger van de vaccinatie met een verzwakte smetstof om immuniteit op te bouwen via ons ingeschapen immuun-systeem tegen de echte ziekte. Louis Pasteur en anderen gingen verder met het ontwikkelen van vaccins tegen ernstige ziekten zoals hondsdolheid of miltvuur en vele andere levensbedreigende infectieziekten. Veel van deze levensbedreigende ziekten zijn door deze vaccinaties een heel stuk teruggedrongen (zoals polio), of zelfs verdwenen (zoals de pokken).[xi]

Na de tweede wereldoorlog werden vaccinaties steeds algemener. Vanaf 1953 werd voor kinderen een gratis vaccin ter beschikking gesteld tegen difterie, kinkhoest, roodvonk en tuberculose. Vanaf 1957 kwam poliomyelitis daarbij. Dit werd de start van het Rijksvaccinatieprogramma met als voornaamste inentingen de DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus en polio) en met 14 maanden de omstreden BMR (bof, mazelen en rode hond)[xii].  Deze BMR combinatie is omstreden, want … 1. de bof is alleen voor oudere jongens van belang en kan prima veel later in het leven worden gegeven bijvoorbeeld vanaf het 6e jaar i.p.v. in de kwetsbare 14e maand, … en 2. de rode hond is voor kinderen een totaal onschuldige ziekte. Pas in de zwangerschap kan het ongeboren kindje schade door deze ziekte oplopen. Alleen meisjes zouden daarom moeten worden ingeënt als ze die ziekte niet als kind hebben gehad. Dat kan ook prima vanaf 6 jaar i.p.v. in de 14e maand.

De kindersterfte is overigens niet door de invoering van vaccinatieprogramma’s teruggedrongen, maar al veel eerder door betere hygiëne en voeding.[xiii]

Door de schaalvergroting in vaccinaties zetten zich bepaalde ontwikkelingen door:

Vaccins moesten op industriële schaal worden geproduceerd en verhandeld waarvoor geavanceerde vermeerderingstechnieken en daarnaast hulpstoffen voor een betere werking en verduurzaming nodig waren. Deze vermeerderingstechnieken en hulpstoffen brengen hun eigen problemen en bijwerkingen met zich mee, die vaak ontkend worden. Hier spelen ook zaken als vermeerderen van virus op foetale/geaborteerde/menselijke cellijnen een rol. Er wordt verband gelegd met het optreden van tumoren bij kinderen en vaccinaties.[xiv] [xv] Deze hulpstoffen worden ook verdacht als oorzaak van directe invloeden op zenuwstelsel en hersenen en latere allergieën.

Aanvankelijk waren vaccinaties en de productie van vaccins een staatsaangelegenheid en stond zorg voor de volksgezondheid voorop. De neoliberale politiek in de vorige eeuw zorgde ervoor dat de overheid de productie, onderzoek en toepassing van vaccins steeds meer privatiseerde en dit in handen kwam van de farmaceutische industrie. Het winstoogmerk kwam daarbij voorop te staan. In de beleid-makende top van ons ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport) is anno 2020/21 geen vakinhoudelijke expertise van vaccinaties/medische zaken meer aanwezig. Diplomatiek zegt men dan wel “dit maakt hen gevoelig voor de lobby van de farmaceutische industrie.” In gewoon Nederlands betekent dit dat de farmaceutische industrie feitelijk de dienst uitmaakt in ons land en dat de overheid meer marionet is dan deskundig.[xvi]

Er heeft zich in onze maatschappij een omwenteling voltrokken

Als iemand denkt “de overheid heeft het beste met ons voor” dan moet dat momenteel vertaald worden met “de farmaceutische industrie bepaalt welke koers Nederland vaart”.  Dit vindt ook haar weerslag in de media, het gangbare onderwijs en onderzoeksliteratuur over dit onderwerp. 

Ónafhankelijk onderzoek laat steeds andere cijfers zien dan de gepubliceerde cijfers van deze farmaceuten: veel minder werkzaamheid van geneesmiddelen en vaccins en veel meer bijwerkingen![xvii] [xviii]

Dit is misschien een harde dobber voor ons vertrouwen in de overheid en haar maatregelen, maar het zijn helaas de feiten.  Wees je dus bewust dat er geen zuivere belangen in het spel zijn, niet bij onze regering, niet bij het RIVM en niet bij de GGD, en zeker niet bij de media. Onze dagelijkse wereld wordt bespeeld door financiële machten die niét onze gezondheid op het oog hebben, maar wel op zeer grote schaal aan de touwtjes trekken.

Vaccins tegen Covid-19

Eerst een korte uitleg van enkele begrippen:

Schematisch corona virus met spikes aan haar oppervlak
Schematisch Coronavirus met binnenin het RNA en aan de buitenkant de spikes www.antwerpen.buzz/2020/05/platina-voor-vlaanderen
 • DNA (DesoxyriboNucleicAcid) is het molecuul in onze lichaamscellen met onze erfelijke informatie.
 • RNA (RiboNucleicAcid) is afgeleid van DNA en regelt de aanmaak van eiwitten in onze cellen.   
 • Het Coronavirus bestaat uit een bepaald type RNA omgeven door een omhulsel met daar uit stekende “spikes”. Deze spikes zijn herkenningspunten van het virus door ons immuunsysteem.
 • Een vaccin is een middel dat na toediening (inenting) ons immuunsysteem activeert en zo een tijdelijke bescherming geeft tegen een infectieziekte.
 • Een antigen is het herkenningsteken/vlaggetje van een ziektekiem (meestal een type spike) dat een reactie van ons immuunsysteem opwekt en antistoffen worden aangemaakt.
 • Bij een auto-immuunziekte kan het lichaam afweerreacties geven tegen onze eigen antigenen/vlaggetjes op onze eigen lichaamscellen in organen.
 • GMO is Genetically Modified Organism of een genetisch aangepast/veranderd organisme.

De ontwikkeling van een vaccin bestaat normaliter uit een aantal fasen:[xix]

 • Preklinisch onderzoek:
  • Fase 0. Kandidaat vaccins worden onderzocht in het laboratorium én via dierproeven op eventuele kankerverwekkendheid, schade voor nageslacht, werking in het lichaam enz. Dit duurt jaren!
 • Klinisch onderzoek van het kandidaat vaccin:
  • Fase 1. Onderzoek op gezonde vrijwilligers (bv 10). Wordt het verdragen?
  • Fase 2. Vervolgonderzoek op 200 á 300 mensen op dosering en bijwerkingen
  • Fase 3. Een groot onderzoek op 3000 á 5000 mensen. Deze fase duurt lang en kost veel geld. Men controleert of mensen voldoende antilichamen aanmaken en doet allerlei onderzoek op bijwerkingen.
 • Na 10 á 15 jaar onderzoek kan het nieuwe vaccin worden geregistreerd. Het krijgt een handelsvergunning en wordt verder gecontroleerd. Let op de benodigde tijdsduur!

Er zijn sinds kort twéé hoofdgroepen van vaccins: [xx]

  • De “ouderwetse” antigen-bevattende vaccins, zoals de pokken of de Polyo vaccins. Deze bevatten de herkenningseiwitten van de ziektekiemen zelf waarop ons immuunsysteem reageert. Hierbij wordt onze genetische code niet beïnvloed.
  • De “nieuwe” antigen-coderende vaccins. Dit zijn RNA en DNA stukjes van het virus verpakt in een vaccin. Dit RNA dringt een cel binnen en gaat zelf de karakteristieke lichaamsvreemde ziekte-antigenen (ziekte-eiwitten) produceren. Daarop reageert ons immuunsysteem met antistoffen. Onze lichaamscellen worden dus vaccin-producerende fabriekjes.
   Deskundigen geven aan dat deze vaccins onze genetische code wél blijvend kunnen beïnvloeden.  Met deze RNA vaccinatie kan je daarmee tijdelijk of definitief een genetisch veranderd organisme, een GMO,  worden.[xxi]

In dierproeven bleken SARS-vaccins in het verleden levensbedreigend.[xxii] De huidige RNA vaccins tegen COVID-19 zijn niet getest in dierproeven. Dat kostte te veel tijd in de gecreëerde paniek rond Covid-19. Vele deskundigen zien het toepassen van deze stoffen daarom meer als een wereldwijd levensgevaarlijk genetisch experiment dan als een vaccinatie.

COVID muteert … oftewel verandert in de tijd
Virusziekten die jaarlijks muteren of veranderen in hun antigenen of eigen RNA (zoals het griepvirus en coronavirussen zoals Covid-19) vormen een extra probleem. Hier kan je geen beschermende immuniteit tegen opbouwen zoals de bedoeling is met vaccins, omdat er steeds weer nieuwe varianten van het virus ontstaan.[xxiii] Je kan dus na vaccinatie gewoon weer “Covid” krijgen en doorgeven. De berichtgeving over deze vaccins, als zouden die vaccins de enige oplossing zijn, is zondermeer misleidend/een leugen. De oorspronkelijke Corona is inmiddels gemuteerd en een vaccinatie is het paard achter de wagen spannen, zoals eerder is gebeurd bij de Mexicaanse griep.

Er zijn bovendien goede medicijnen tegen “Covid-19” zoals de combinatie vitamine C en D, zink en 1. hydroxychloroquin en 2. het medicijn Ivermectine.[xxiv]

Het Covid 19 vaccin in Nederland

Ondanks deze goedwerkende medicijnen zijn er vele vaccins in ontwikkeling, allen experimentele RNA vaccins.

 • Vaccins voor Nederland
  • Pfizer/BioN.Tech  
  • Cure vac  
  • Moderna (mode RNA) 
  • Janssen  
  • Astra/Zeneca  
  • Sanofi/GSK

De eerste 3 zijn rechtstreekse corona RNA vaccins die coderen voor het corona antigen. Zij worden als olie (lipid)-nanodeeltjes geïnjecteerd en infiltreren alle soorten cellen: spiercellen, zenuwcellen, levercellen etc. De zorg is dat deze cellen hierdoor doelwit kunnen worden van ons immuunsysteem en aangevallen en opgeruimd worden.

De laatste 3 zijn recombinant RNA vaccins waarbij het corona RNA in een ander virus (zoals een verkoudheidsvirus) wordt ingebouwd, dat in het lichaam ook het corona antigen gaat aanmaken. Dat antigen is de stof die ons immuunstelsel vervolgens triggert en aanzet tot het maken van antistoffen. Deze recombinant RNA techniek heeft naar verwachting iets minder risico’s met betrekking tot auto-immuunreacties.

Belangrijk is te weten dat deze vaccins NIET het normale onderzoekstraject hebben doorlopen, maar allen EXPERIMENTEEL zijn. Je bent bij vaccinatie proefpersoon voor een vaccin waarvan je niet weet wat het met je doet. Voor deze coronaziekte zijn de toelatingsvoorschriften veranderd om het maar snel toe te passen. 10-15 jaar onderzoek zijn veranderd in slechts maanden zonder uitgebreide dierproeven en zonder verantwoorde metingen aan effecten op mensen. De vaccins van Astra/Zeneca en Moderna zijn onderzocht in een groep van 85.000 mensen van 18-55 jaar die al nauwelijks vatbaar voor deze corona zijn, terwijl de kwetsbare groep ouder dan 70 jaar met onderliggende aandoeningen niet is beoordeeld. Er is geen enkele garantie dat vaccinatie helpt tegen ernstige corona in deze groep. De onderzoeksmethode is hier op zijn minst dubieus te noemen, gericht op een positieve uitslag voor de fabrikant. De fabrikanten hebben overigens bedongen dat zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade/bijwerkingen of zelfs werkingen van de vaccins. Dat zou ons burgers wakker moeten schudden voor de risico’s voor de burger, de motieven van de fabrikant en de “agenda” van de beleidsmakers.

We weten niet wat de langere termijn effecten van deze vaccinatie zijn. De kortetermijn effecten zijn al zeer verontrustend. Er is een aantal gezonde mensen overleden aan de vaccinatie. De vaccinatie met het Astra/Zeneca vaccin ligt in Denemarken al enkele weken stil vanwege de waargenomen tromboseklachten na de vaccinatie.

De E.M.A. (European Medicines Agency) is verantwoordelijk voor de toelating van vaccins. Zij laat de volgende getallen zien van de directe bijwerkingen van het vaccin. Deze getallen zijn door de fabrikant aangeleverd en laten het meest rooskleurige beeld zien. Opvallend zijn de hoge percentages directe bijwerkingen.[xxv]

Uit het verslag van Theo Schetters voor de Buitenparlementaire Enquetecommissie op 13 maart 2021

Veel ernstiger zijn de mogelijke langetermijn gevolgen. Bedenk dat de vaccins experimenteel zijn en dat niemand weet wat de langetermijn gevolgen zijn. In dierproeven met eerdere Sars-vaccins stierven veel dieren na een hernieuwde blootstelling aan het ziekmakende virus door een overreactie bekend als Antibody Depending Enhancement. Men heeft bij de huidige vaccins deze dierproeven overgeslagen. Dat lijkt mij onverantwoord. De kans is reëel dat deze reactie ook optreedt bij deze SARS-CoV-2 vaccins. Ook is de kans groot dat deze SARS-CoV-2 vaccins de vruchtbaarheid/zwangerschap schaden door een reactie van de placenta. Twee hooggeplaatste Pfizer-vaccin onderzoekers hebben ontslag genomen, omdat dit niet is onderzocht.

Er zijn nog andere redenen waarom je grote vraagtekens kunt zetten bij de huidige massa-vaccinatie.

1. Er is duidelijk een uitbraak van corona geweest in maart/april 2020, maar uit de cijfers blijkt dat die in de zomer van 2020 voorbij was. Er was toen geen reden meer om de maatregelen voort te zetten.
In het najaar is zowel de PCR test als het tellen van corona patiënten in ziekenhuizen aangepast. De PCR test gaf opeens veel meer positieve corona uitslagen omdat men de methode onverantwoord had aangepast om maar meer besmettingen te kunnen scoren. Bedenk dat een besmetting nog geen ziekte is en zelfs vaak onopgemerkt voorbij gaat!

2. De PCR test is in zijn huidige vorm zeer dubieus. Peter Borger heeft de wetenschappelijke onbetrouwbaarheid ervan aangetoond. Veel positieve testuitslagen zullen vals-positief zijn.[xxvi]

3. Ziekenhuisopnames werden onterecht als Covid-19 opnames geteld: Ook al kwam je voor een knieoperatie in het ziekenhuis, bij een positieve PCR test werd je geteld als een ziekenhuisopname voor Covid-19. Dat kan natuurlijk niet. De meeste mensen worden nog niet eens ziek van een Covid-19 besmetting!
Dit moet toch lampjes doen branden dat we als burgers in een bepaalde richting gemanipuleerd worden met de gepubliceerde getallen, kennelijk om ons gewillig te maken voor vaccinatie.

3. Omdat Corona met name mensen boven de 70 jaar met een onderliggende aandoening treft, is het heel vreemd om de hele bevolking te vaccineren, zelfs degenen die Covid-19 hebben gehad en dus een natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd. De meeste mensen (zeker onder de 70) verwerken een Covid besmetting met minimale symptomen en hebben daarmee al lang immuniteit opgebouwd. Daarom is het extra vreemd dat de coronavaccins uitgetest zijn op mensen tot 55 jaar oud, die niet in de risicogroep van 70-plus vallen. Dat men geen corona krijgt ligt dan niet aan het vaccin, maar aan de gezondheidstoestand van de testgroep.

Er wordt geschermd met oversterfte en het maakt sommigen bang en zelfs verlangend naar de gesuggereerde bescherming van een vaccin. Feit is dat er in de leeftijdscategorie van 0-65 jaar géén landelijke oversterfte was in 2020.
De gemeten totale oversterfte valt voor het grootste gedeelte te verklaren door de toegenomen vergrijzing met een veel grotere groep 80 plussers in 2020. De feitelijke oversterfte ligt in die oudere groep en is daarom landelijk bezien vele malen minder groot dan de media melden. (https://bpoc2020.nl/pdf/Bob%20de%20Wit.pdf)

Conclusie

 1. Er is geen enkele medische reden je te laten vaccineren tegen COVID-19. Volgens de regels zouden vaccins zelfs verboden moeten zijn, omdat er goede geneesmiddelen zijn tegen Covid-19.[xxxi]
 2. Er zijn wel vele redenen om je af te raden je te laten inenten. Het experimentele vaccin heeft alles in zich om veel ernstiger te zijn dan de kwaal.
 3. Deze vaccins zijn gemaakt door een farmaceutische industrie die de bestaande medicijnen (achter de schermen)  in diskrediet heeft gebracht – waardoor honderdduizenden mensen overleden – om hun vaccins nu als enige oplossing naar voren te brengen. Wie wil daar in meegaan?
 4. Hoe jonger je bent, hoe minder risico je loopt bij een besmetting met dit SARS-CoV-2. Het is daarom sowieso onzinnig om mensen onder de 20 te vaccineren, het is onnodig gezonde mensen onder de 70 te vaccineren, en voor de overigen is een betrouwbare behandeling met goede medicijnen bekend. De beschreven risico’s van de nieuwe experimentele vaccins staan hiermee in geen verhouding. Corona is vergelijkbaar met een (muterend) griepvirus waarop gezonde mensen met hun immuunsysteem goed reageren en niet of nauwelijks ziek worden.
 5. De in dierproeven waargenomen heftige tot dodelijke reactie bij blootstelling aan het SARS virus na vaccinatie[xxxii] en de waargenomen (en toekomstige onbekende) bijwerkingen van de huidige vaccins maken het toedienen van de huidige experimentele vaccins onverantwoord.
 6. Er is een verwacht risico van een immuunreactie op RNA vaccins waarbij eigen lichaamscellen door ons immuunsysteem worden aangevallen op het niveau van spierstelsel, zenuwstelsel of orgaanstelsel. Dit kan ernstig lijden en mogelijk de dood met zich meebrengen.
 7. Er worden vruchtbaarheidsproblemen en mogelijk misgeboorten voor vrouwen verwacht door te verwachten effecten van de vaccins op de placenta.
 8. Je wordt feitelijk een GMO, een genetisch gemodificeerd organisme, doordat de vaccin-RNA jouw lichaamscellen andere stoffen laat maken. Het is onduidelijk welke soorten RNA er in de vaccins zitten en hoe lang ze in je lichaam hun werk blijven doen. De regelgeving in de EU is in 2020 aangepast zodat ook “GMO”- mensen zich binnen de EU mogen verplaatsen.
 9. Het oorspronkelijke SARS-CoV-2 virus is al weer gemuteerd. We zijn nu een aantal virusgeneraties verder. Er is een hele grote kans dat de huidige vaccinatie helemaal niet helpt tegen nieuwe gemuteerde virusstammen, zoals bekend van het griep virus.
 10. Je kunt het SARS virus ook als gevaccineerde persoon overdragen en anderen besmetten. Pfizer maakte in december 2020 bekend dat je na vaccinatie wellicht nog wél besmettelijk bent en dat vaccinatie de verspreiding niet perse tegenhoudt. [xxxiii] Je wordt er zelf dus niet veiliger voor anderen door.
 11. Vaccinatie zal dus geen invloed hebben op de besluitvorming rond de 1,5 m., een mondkapje of een avondklok. Deze maatregelen worden door steeds meer deskundigen zinloos geacht, maar onze Nederlandse bevolking wordt desondanks van haar grondrechten, haar grondwet, haar menselijkheid en vrijheid beroofd.
 12. De massa vaccinatie is al met al een zinloos “paard achter de wagen spannen”, dat miljarden euro’s kost. In Nederland alleen kost dit jaarlijks ongeveer 17.000.000 * 40 euro = 680.000.000 euro voor een uiterst dubieuze a zinloze vaccinatie die de bevolking via belastingen betaalt aan de farmaceutische industrie, in plaats van aan betere zorg voor zwakkere bevolkingsgroepen.
 13. We zijn kennelijk beland in een periode van wetsverachting en wetsverkrachting, terzijde stelling van de grondwet, ontmenselijking van onze samenleving, sluiting of onderdrukking van kerken, kapot maken van de middenstand, de broodwinning van eerlijke mensen. Een boze ontwikkeling gebaseerd op grootschalige valse voorlichting.
 14. Met enige inspanning kan iedereen op het internet nagaan hoe de machtsstructuren in deze wereld in elkaar zitten. Iedereen zou deze documentaire moeten bekijken en liefst ook controleren om te weten waarom de Corona-crisis met haar grootse misleiding is wat ze is: een complete omwenteling van al onze waarden! Kerken worden gesloten, de middenstand kapot gemaakt (behalve Amazon, Bol e.d.). Waarom doet onze “regering” al haar mens en maatschappij onterende dingen. Bekijk de onthullende documentaire: [xxxiv]https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/?fbclid=IwAR2a7zDXTJaUVt3J8dckL-lEyttjXYGwoWEkdaIZ4WoJutHPjxV4Bm3bZjw 
 15. Maar… er is hoop.
  Onze wereld zal van dit kwaad tot erger gaan. Maar dit kwaad heeft niet het laatste Woord. Dat is aan de Heer van deze schepping  JHWH die ons in Zijn Woord, de Bijbel, licht geeft in deze duisternis. Er komt een dag dat Jezus terugkomt en deze wereld rechtvaardig zal oordelen. Jezus zei: Johannes 5:24  “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.” Dat zijn de mensen die Jezus Christus geloven en door hebben dat ze zichzelf niet kunnen redden of verzoenen met God.
  Maak ernst met de Heer van je leven en Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de Enige die je kan verzoenen met God.
  Tip: www.basis.cc  of   https://www.facebook.com/Bijbelwoord  van www.globalrize.nl

Bronnen

(BPOC2020 is de Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020)

Bie, R.J. van der (CBS) & Smits, J.P. (Rijks Universiteit Groningen). Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen 1800 – 1999. Voorburg/Heerlen: Stichting Beheer, Amsterdam, 2001.

Bijl, Dick. Griep – Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? de Graaff, 2021.

—. ‘In top VWS is geen inhoudelijke expertise vaccins.’ Een gesprek tussen Dick Bijl en Marlies Schippers in De Nieuwe Wereld. 25 januari 2021. https://www.youtube.com/watch?v=iL9_IiuS1rQ.

Borger, Peter. „Genetica schepte duidelijkheid: Covid-19 is gewoon SARS.” Reformatorisch Dagblad, 26 maart 2020.

—. „Verhoor Dr. Peter Borger – Moleculair Bioloog – video en pdf verslag PCR test.” BPOC2020 – BuitenParlementaire OnderzoeksCommissie 2020. Editor: P Kuit. BPOC2020. 21 november 2020. https://bpoc2020.nl/verhoren/ (geopend januari 10, 2021).

Bots, Frans. Verhoor Frans Bots – Pharma Consultant, door BPOC2020 P. Kuit. 27 maart 2021. https://bpoc2020.nl/verhoren.

ChildHealthSafety. „Vaccines did not save us – 2 centuries of official statistics.” Child Health Safety. 26 03 2021. https://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/.

Desmet, Matthias. Zijn coronacijfers wel zo feitelijk als ze lijken? Marlies Schippers in gesprek met Mattias Desmet – Klinisch psycholoog en statisticus. 12 januari 2021. https://www.youtube.com/watch?v=lytrdTqI2rs.

Elens, Rob. Verhoor Rob Elens – huisarts door BPO2020C P. Kuit. 13 december 2020. https://bpoc2020.nl/verhoren.

Frankema, Door. Vaccin Vrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien. Rotterdam: Lemniscaat b.v., 2016.

Gielen, Tim. Monopoly – Een totaalplaatje van de Great Reset. 17 maart 2021. https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/?fbclid=IwAR2a7zDXTJaUVt3J8dckL-lEyttjXYGwoWEkdaIZ4WoJutHPjxV4Bm3bZjw .

Gold, Simone. America’s Frontline Doctors. 2020. Verwijderd door Youtube.

Hond, Maurice de. Tweede verhoor Maurice de Hond – Sociaal Geograaf door BPOC2020 P. Kuit. 27 maart 2021. https://bpoc2020.nl/verhoren.

Piper-Terry, Marcella. Abortus en vaccins – waar mensen geen idee van hebben/ Abortion and vacines. 9 maart 2021. https://www.bitchute.com/video/GQ1PrAZ0j76Z/.

Schaper, Tineke. Vaccinaties – Kan het ook anders? Utrecht: AnkhHermes, 2013.

Schetters. Verhoor Getuige deskundige Theo Schetters – immunoloog, door BPOC2020 P. Kuit. 13 maart 2021. https://bpoc2020.nl/verhoren en https://www.youtube.com/embed/cdngaldsoEA.

Schulpen, John (arts), geïnterviewd door Willem Engel van BlueTiger Studio. Toezichthouder medicijntesten: coronavaccin kan heel gevaarlijk zijn en zelfs ons DNA muteren. (2020 … inmiddels verwijderd van Youtube).

Simons, Yvonne. Verhoor Yvonne Simons – Gezondheidswetenschapper & beleidsadviseur door BPOC2020 P Kuit. 23 januari 2021. https://bpoc2020.nl/verhoren.

Vingerhouts, Jan. Verhoor getuige deskundige Jan Vingerhoets – arts, door BPOC2020 P.Kuit. 6 februari 2021. https://bpoc2020.nl/verhoren.

Wikipedia. Rijksvaccinatieprogramma. 26 03 2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksvaccinatieprogramma.

—. Vaccin. 28 maart 2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaccin.

Wit, Bob de. „Verklaring van verhoor van getuigedeskundige.” Buitenparlementaire Enquetecommisie 2020 – verhoren. 28 november 2020. https://bpoc2020.nl/pdf/Bob%20de%20Wit.pdf (geopend maart 2021).

Wit, Bob de, en Bo van der Rhee. ‘Verkeerde informatie verspreidt zich als een virus’. 18 juni 2020. https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/verkeerde-informatie-verspreidt-als-virus.

Yeadon, Michael. Michael Yeadon ex vice-president Pfizer doet een boekje open (NL-subs). 30 november 2020. https://www.youtube.com/watch?v=DCvW7Ft0kHw (geopend 2021).

Verwijzingen


[i] (Borger 2020) Genetica schepte duidelijkheid: Covid-19 is gewoon SARS.

[ii] (Desmet 2021)

[iii] (Hond 2021)

[iv] (Schetters 2021)

[v] (Borger, Verhoor Dr. Peter Borger – Moleculair Bioloog – video en pdf verslag PCR test 2020)

[vi] (Yeadon 2020)

[vii] (Elens 2020)

[viii] (Bots 2021)

[ix] (Bijl, Griep – Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? 2021)

[x] (Bijl, ‘In top VWS is geen inhoudelijke expertise vaccins.’ Een gesprek tussen Dick Bijl en Marlies Schippers in De Nieuwe Wereld 2021)

[xi] (Wikipedia, Vaccin 2021)

[xii] (Wikipedia, Rijksvaccinatieprogramma 2021)

[xiii] (Bie 2001) met Nederlandse data en (ChildHealthSafety 2021).met internationale data over kindersterfte.

[xiv] (Frankema 2016). Vanaf blz. 83 over fabricage en samenstelling van vaccins.

[xv] (Piper-Terry 2021) over foetale cellijnen, hun oorsprong en gevaren

[xvi] (Bijl, Griep – Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? 2021) met achtergronden over de vaccinwereld en promotie in Nederland met als kapstok “Griep”.

[xvii] (Bijl, Griep – Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? 2021)

[xviii] (Vingerhouts 2021)

[xix] (Bijl, ‘In top VWS is geen inhoudelijke expertise vaccins.’ Een gesprek tussen Dick Bijl en Marlies Schippers in De Nieuwe Wereld 2021) en vele internetsites over vaccins.

[xx] (Wikipedia, Vaccin 2021)

[xxi] (Schulpen 2020 … inmiddels verwijderd van Youtube) Toezichthouder medicijntesten: coronavaccin kan heel gevaarlijk zijn en zelfs ons DNA muteren.

[xxii] (Elens 2020)

[xxiii] (Schetters 2021)

[xxiv] (Elens 2020)

[xxv] (Schetters 2021)

[xxvi] (Elens 2020)

[xxvii] (Simons 2021) Een veelomvattend verslag van het verhoor van deze getuigedeskundige uit de gezondheidszorg. Een “must read”! Praktisch elk facet van het coronaverhaal van de misleidende berichtgeving door het RIVM, de oneigenlijke en verkeerd toegepaste PCR testen, tot de misleiding van de vaccinaties en de rol van het WEF komen aan de orde.

[xxviii] (Gold 2020)

[xxix] (Bots 2021)

[xxx] (Elens 2020)

[xxxi] (Simons 2021)

[xxxii] (Elens 2020)

[xxxiii] (Simons 2021)

[xxxiv] (Gielen 2021)