COVID 19 VACCINATIE?

Onderstaande het andere nieuws over de corona “crisis” toegespitst op de huidige vaccinatiegolf. Weet dat er na een COVID injectie (je kan het geen vaccinatie noemen) geen weg terug is. De ziekte is de dekmantel voor de prik die je feitelijk een genetisch gemuteerd organisme maakt. De hang naar een paspoort voor vakantie, reizen, evenementen, maakt dat je je lichaam verkoopt aan de breinen achter de prik. DOE HET NIET!

2021-10-13 in Frontnieuws:
COVID-deskundige Dr. Peter McCullough: “In dit stadium gaat het niet over COVID. Het gaat over een soort totalitaire overname die over de hele wereld plaatsvindt. Er is iets heel duisters aan de hand”

26 augustus 2021 – Een interessante toespraak van pastor JD.Farag. “Je moet het ijzer smeden als het heet is” van 15 augustus op jdfarag.org.
Hij linkt onze tijd aan de Bijbelse profetieën. Fascinerend. Schokkend is dat men nu in de U.S. en waarschijnlijk later ook hier ongevaccineerde mensen wil “isoleren” in een soort concentratiekampen, totdat de Covid-dreiging voorbij is. Niet dus. Je zou het niet geloven, maar het is met alle officiële stukken gedocumenteerd, inclusief de uitgeschreven toespraak… zie hier!

Pastor JD Farag

22 augustus 2021 – De Amerikaanse topeconoom Paul Craig Roberts kijkt terug op de gebeurtenissen wereldwijd rond COVID-19 en schrijft: “Zou het dan toch een plan voor bevolkingsvermindering kunnen zijn?”
Lees hier zijn verhaal: (of kies de Nederlandse versie)

Paul Craig Roberts –

16 augustus 2021 – Dat het Covid19 RNA vaccinatie-experiment impact heeft op je DNA – dus op het wezen van je mens-zijn, wordt steeds meer bevestigd. Onderzoek van de Thomas Jefferson Universiteit vonden dat RNA segmenten in menselijke cellen teruggeschreven konden worden in DNA. Ook in andere publicaties komen we dit tegen.
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er met zowel het virus als met de vaccins iets aan de hand is: het is geen natuurlijk virus en geen natuurlijk vaccin, maar aangepast RNA met extra codes erin met een speciaal ontwerpdoel.

Polθ reverse transcribes RNA
and promotes RNA-templated DNA repair

12 augustus 2021 – De site van healthimpactnews laat zien dat er in de Europese Unie inmiddels 18.928 doden en 1,8 miljoen bijwerkingen, waarvan 50% ernstig, officieel zijn vastgesteld door Covid-19 vaccinaties. De foto’s van de doden met hun gezinnen maken de statistiek minder afstandelijk maar herkenbaar.

Vanwege het gebrek aan eerlijke berichtgeving* in ons land is de BPOC (Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie) zelf een meldpunt gestart voor negatieve vaccinatie-reacties. In korte tijd werden hier 1200 sterfgevallen aangegeven. Zij schrijven in hun persbericht van 11 augustus: “We hebben het ministerie gevraagd de vaccinatiecampagne te schorsen, zodat er onderzoek kan worden gedaan of er een causaal verband is tussen de meldingen en de vaccinaties. Het ministerie was daar niet toe bereid. Wij zien dan ook geen andere weg dan het ministerie in kort geding te dagvaarden en de rechter te vragen het ministerie op te dragen de vaccinaties te schorsen, zodat er onderzoek kan worden gedaan of er een causaal verband is tussen de meldingen en de vaccinaties.”

* Zie voor de verkeerde berichtgeving in de media de open brief aan de media van Willem Minkels. Er is een mind-control oorlog gaande in onze wereld.

27 juli 2021 – Ik kwam dit filmpje tegen van Professor Sucharit Bhakdi van 9 juli waarin hij aangeeft hoe ons immuunsysteem werkt, en waarom het coronavaccin zo levensbedreigend is en overigens zonder enige toegevoegde waarde. Een must see!

2 juli 2021 – Er is eindelijk gehoor gegeven aan een WOB-verzoek dat door de Volkskrant is gedaan op 26 maart 2020 aan de overheid. Het ging om de stukken die ten grondslag lagen aan het corona-beleid. Uit het antwoord op het WOB-verzoek blijkt dat het kabinet bewust heeft gekozen voor een catastrofaal beleid. Lees hier meer over. Hoe is dit verraad van ons volk mogelijk onder het oog van onze volksvertegenwoordiging?

9 juni 2021 – The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd is in de UK een onafhankelijk medisch onderzoeksbedrijf dat wereldwijd betekenisvolle bijdragen levert aan de kwaliteit van de gezondheidszorg door middel van rigoureus onderzoek en innovatieve methodologie voor gezondheidsonderzoek. Zij schrijven 9 juni 2021: “Uit de databank voor geneesmiddelenbewaking van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.Vigiaccess.org) blijkt dat de meeste tot dusver gemelde ADR’s (941.774 ADR’s en 5.474 sterfgevallen) zich hebben voorgedaan bij personen in de leeftijdscategorieën 18 tot 44 jaar en 45 tot 64 jaar (respectievelijk 38% en 35%); de overgrote meerderheid (72%) van de gemelde ADR’s heeft zich voorgedaan bij vrouwen.” ADR is Adverse Drug Reaction of ongewenste reactie.
Vervolgens stellen zij dat de werkelijke aantallen veel hoger zullen liggen, en gaan door met “Wij delen dit voorlopige rapport vanwege de dringende noodzaak om informatie door te geven die moet leiden tot stopzetting van de vaccinatie terwijl een volledig onderzoek wordt uitgevoerd.
Volgens het recente artikel van Seneff en Nigh (1) omvatten mogelijke acute en lange termijn pathologieën:
* Pathogene priming (voorbereid om in de toekomst op een bepaalde manier te reageren), multisystem ontstekingsziekten en auto-immuniteit
* Allergische reacties en anafylaxie
* Antilichaamafhankelijke versterking (Antibody Dependent Enhancement – ADE)
* Activering van latente virale infecties
* Neurodegeneratie en prionziekten (zoals de ziekte van Creutzfeldt-Jakob / CJ)
* Ontstaan van nieuwe varianten van SARSCoV2
* Integratie van het spike-eiwitgen in het menselijk DNA

Het is nu duidelijk dat deze producten in de bloedstroom
toxisch zijn voor de mens.”
… meer dan genoeg bewijs … om de COVID-19 vaccins
onveilig te verklaren voor gebruik bij mensen.”

Voor hen die goed Engels volgen is een goede video met recente (mei 2021) info over de diepere gevaren van deze vaccinatie deze video van de Amerikaanse arts Carrie Madej https://www.bitchute.com/video/opNjj6UwImYG/

Dr. Carrie Madej