• do. jan 27th, 2022

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

Intro

Dit is vooral een operationele site waar ik mensen naar kan verwijzen voor God leren kennen met allerlei vragen die daarmee te maken hebben.

Daarnaast vind je hier allerlei bestanden die het mogelijk waard zijn met jullie te delen, van geloofsopbouw tot persoonlijke verhalen van ervaringen in mijn leven.

Tenslotte wil ik waarschuwen voor allerlei ontwikkelingen zoals “The Great Reset” van onze samenleving waar de rijksten der aarde zich alles vertrappend voor inspannen.

Er is meer! Er is een Schepper van deze wereld, die het laatste woord heeft: God.
Zorg dat je bij God hoort.

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap,
een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen
van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht.
10 Vroeger was u Gods volk niet, nu wel; vroeger heeft God u zijn barmhartigheid onthouden,

nu heeft hij u zijn barmhartigheid getoond.
11 Vrienden, u bent hier vreemdelingen, tijdelijke bewoners.

De Bijbel wordt het woord van God genoemd. Daarin staat in Hosea 10:12

Zaai gerechtigheid uit en u zult mijn liefde oogsten.
Ontgin nieuw land, want het is nu de tijd om de HERE te zoeken.
Dan zal Hij komen en gerechtigheid over u laten regenen.

Dit is de eerste dag van de rest van je leven.