Intro

Dit is vooral een operationele site waar ik mensen naar kan verwijzen voor God leren kennen met allerlei vragen die daarmee te maken hebben.

Daarnaast vind je hier allerlei bestanden die het mogelijk waard zijn met jullie te delen.

Tenslotte wil ik waarschuwen voor allerlei ontwikkelingen zoals “The big Reset” van onze samenleving waar de rijksten der aarde zich alles vertrappend voor inspannen.

De motivatie hierachter lees ik in de Bijbel in de eerste brief van Petrus hoofdstuk 2 (vertaling Groot Nieuws Bijbel):

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht.
10 Vroeger was u Gods volk niet, nu wel; vroeger heeft God u zijn barmhartigheid onthouden, nu heeft hij u zijn barmhartigheid getoond.
11 Vrienden, u bent hier vreemdelingen, tijdelijke bewoners.

Geloof en wetenschap

De Basis in Apeldoorn is een kerk voor mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan en “Op zoek naar God” zijn. Veel vragen hebben te maken met geloof en wetenschap. Diensten waarin dit thema sterk naar voren komt en waarin ik mocht spreken zijn: 8 december 2019, 1 augustus 2020 en 8 augustus 2020. Ga naar https://basis.cc/diensten om de betreffende dienst te zien.

Artikelen, filmpjes en boeken die m.i. de moeite waard zijn om te lezen of te bekijken zijn te vinden op deze pagina

Themaserie “Het evangelie door de eeuwen heen”

Deze studieserie in de Basis te Apeldoorn werd vergezeld van 2 chronologische overzichten die hieronder te downloaden zijn:

Cursus Op weg met God

Voor hen die een snel en helder inzicht in de Bijbel willen krijgen is “de Basis” in Apeldoorn (een kerk voor mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan) de cursus “Op weg met God” gestart. Meer infomatie…

Cursus Jezus volgen

Deze cursus is gebaseerd op de Bergrede van Jezus, zoals beschreven in Mattheus hoofdstuk 5-7. Het boekje van Henk Binnendijk “De Bergrede” is ons cursusboek. Voor hen die het boekje hebben gekocht hebben we een luisterversie als MP3 bestand ingesproken. Meer infomatie…

De Doop – brochure 2020

In 2019 heb ik een studie over de Bijbelse doop gemaakt en de uitkomst als een soort brochure beschreven. Voel je vrij dit te downloaden en te gebruiken.

Doop - cover

COVID-19 en vaccinatie

Een samenvatting van allerlei deskundigenverklaringen rondom de corona “crisis” toegespitst op de huidige vaccinatiegolf. Ik raad aan dit grondig te lezen en zelf te checken. Voel je vrij om opmerkingen of vragen te mailen: qena@solcon.nl. Ga naar de Covid vaccinatie pagina