Intro

Dit is vooral een operationele site waar ik mensen naar kan verwijzen voor God leren kennen met allerlei vragen die daarmee te maken hebben.

Daarnaast vind je hier allerlei bestanden die het mogelijk waard zijn met jullie te delen, van geloofsopbouw tot persoonlijke verhalen van ervaringen in mijn leven.

Tenslotte wil ik waarschuwen voor allerlei ontwikkelingen zoals “The big Reset” van onze samenleving waar de rijksten der aarde zich alles vertrappend voor inspannen.

De motivatie hierachter lees ik in de Bijbel in 1 Petrus 2:9-11, in de vertaling Groot Nieuws Bijbel:

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap,
een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen
van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht.
10 Vroeger was u Gods volk niet, nu wel; vroeger heeft God u zijn barmhartigheid onthouden, nu heeft hij u zijn barmhartigheid getoond.
11 Vrienden, u bent hier vreemdelingen, tijdelijke bewoners.

Hosea 10:12 zegt als leefregel:

Zaai gerechtigheid uit en u zult mijn liefde oogsten.
Ontgin nieuw land, want het is nu de tijd om de HERE te zoeken.
Dan zal Hij komen en gerechtigheid over u laten regenen.