Maart 2013... Een maand met drukte en vaak geen internet of electriciteit... Samen met de moeite om hier foto's te maken (de mensen willen het vaak niet en worden boos) betekent dit een veel minder frequent geillustreerd verslag van onze belevenissen. Het is hier ook lang niet zo gemoedelijk als in Papua New Guinea, waardoor we niet regelmatig even ergens heen kunnen gaan.
.

(Opa :)) Sinco met een klein buurmeisje
 
 

Gebed... voor de New Tribes Mission gebedsbrief schreven we eind maart:

1) Dank dat op onze zendingsschool RFIS (Rain Forest International School) hier in Yaoundé-Kameroen alles goed gaat. We zijn het laatste kwartaal van dit schooljaar ingegaan en bereiden ons voor op examens en diplomering.
2) Bid voor wijsheid bij ons allen (staf) om in alle vakken en acties God’s majesteit zichtbaar te maken voor de leerlingen.
3) Bid dat de leerlingen (en wij) zullen leren bij alles wat zij doen en laten alleen op God te vertrouwen.
4) Begin april is hier een conferentie van alle Wycliffe/SIL medewerkers waar o.a. besluiten worden genomen over de strategie van het werk in Kameroen en omgeving. Bid dat God inzicht geeft om de juiste besluiten te nemen.
6) Dank dat de zendelingen die in de Centraal Afrikaanse Republiek werkten allen veilig zijn ontkomen, toen rebellen een paar dagen geleden (eind maart) de macht overnamen. Sommige gezinnen ontsnapten slechts enkele minuten voor de rebellen verschenen.
5) We merken ook hier dat satan rondgaat als een briesende leeuw en dat er veel tegenstand en tegenslag is bij vruchtbare bijbelvertaal programma’s in diverse taalgroepen: vervloekingen, ziekte en sterfgevallen en andere schijnbare tegenslag. Bid dat ook hier alle dingen zullen medewerken ten goede voor de voortgang van het evangelie.

 
 
 
   
 
Panorama opname van onze zendingsschool: Rain Forest International School (RFIS) op een zaterdagmorgen.
Wij wonen hier ongeveer 10 km vandaan.
 
 

Landbouwlessen op RFIS

Op school hebben we een paar proefvelden aangelegd om de leerlingen van de landbouwklas te laten beleven hoe het is om de grond te bewerken, erosie te bestrijden, compost te maken, te zaaien en bemesten (in trappen) en te zien hoe alles groeit. Het grondbewerken was trouwens erg zwaar: op 5-10 cm zat een stenige harde laag, waar bijna niet door te komen was. Dan mis je het juiste landbouwgereedschap.
Ook liepen de leerlingen er tegen aan dat niet alle zaaizaad dat we in de winkel kochten nog kiemkrachtig is... vooral de groentezaden die we apart wilden opkweken vertoonden een teleurstellende opkomst. Ook dat is een goed leerproces.

Josh met groentezaden die we apart zaaiden... en voorkweekten.

 
 
 
 
Links bij de buitenmuur werkt een Koreaanse jongen met maar 1 arm.
Verbazend hoe deze jongen nooit opgeeft en het hardste werkte om de proeftuin te spitten.
De leerlingen werken trouwens heerlijk hard om het project te laten slagen.
Boven: Clancy legt zijn eigen proeftuintje aan in een stuk grond waar verder niets groeit.... hoe zal het met zijn mais gaan? .. Zie onder: prima opkomst!
 
 
 
     
 

Een stagiaire bij de Science lessen

Rechts 2 fotootjes van Amy uit de US die hier twee maanden kwam stagelopen. Een "lerares" waar de leerlingen gek op waren.

Links moesten de leerlingen een perpetuum mobile bedenken en presenteren en rechts hebben leerlingen een ecosysteem in een model gepresenteerd.

We hopen stilletjes dat ze volgend jaar als echte lerares terugkomt, want er is weer een ernstig tekort aan leerkrachten op onze zendingsschool.

 
 

Grade 8 (rechts) had het initiatief genomen om een afscheidsparty voor Amy te organiseren. Ze communiceerden dat ongezien met mij via kleine briefjes tijdens een les die Amy gaf over kinetische energie.

Op het afscheidsfeestje was een leuke rap, een mooi afscheidslied, een toneelstuk (buiten- zie onder). Daarnaast was er taart, koekjes en drinken geregeld.
Grade 8 is een klas die zich heel mooi positief ontwikkelt.

 
 

Rechts geeft een oud-leerling - Philip -
les in mijn biologie klas.
Hij studeert nu geneeskunde in Duitsland
en kwam een maand terug naar Kameroen, waar hij regelmatig mijn lessen bezocht..
Hij vertelde de leerlingen hoe het is om in een omgeving waarin men absoluut niet in God gelooft te studeren.
Hij was een echte bemoediging.
We hebben ook hier in Kameroen
heel bijzondere studenten.
Net als voorheen op Papua New Guinea!

 
 
     
 

Hope Social Action

Afgelopen zondag hadden we een fundraising banquet van Hope Social Action - een initiatief van een paar Kameroense christenen die uitreiken naar de behoeftigste mensen in deze samenleving. Zij hebben niet veel geld, maar wel hoop... geloof in Jezus Christus. Hem verkondigen zij en bemoedigen mensen en helpen waar ze kunnen. Het banquet leverde overigens weinig op... er waren bijna uitsluitend de doelgroepen die deelden hoe hun leven was, en hoe zij Jezus Christus leerden kennen.

Het budget van Hope Social Action is 1800 euro voor 2013... Het banquet leverde slechts 200 euro op.
Wie ziet de rest als een project om hulp te bieden? (mail@sinco.nl)

Rechts de gemeente-stichter van het kerkje in de wijk ODZA.
Hij investeert zijn tijd/leven in de jonge mannen - de leiders van Hope Social Action -
de toekomstige gemeente leiders.

 
         
 

 
 
De aanwezigen op het fundraising banquet: overwegend weduwen, wezen en blinden! Jezus' doelgroep!
 
 

 
 
Dakloze straatkinderen worden opgevangen door een Kameroense vrouw! (in het centrum)
In gebed...
 
 
Weduwen en wezen...
De leiders van Hope Social Action
   
 
 
 
Links in pak de oprichter van Hope Social Action.
Blinden presenteren... ze kunnen nauwelijks of niet zien, maar zij zongen des te overtuigender... van/voor Jezus!! Deze meisjes worden opgevangen in een (hulpbehoevend) blindentehuis.
 
 
 
 
De leidster van een eenvoudig kindertehuis.
Hope Social Action organiseert evenementen voor deze kinderen, houdt er bijbelstudies, helpt met kleding en schoolbenodigdheden en nog veel meer!
 
 
 
   
 
En dan eindelijk na 3.5 uur toespraken en presentaties is er het uiteindelijke "banquet"...
Een lekkere (eenvoudige) maaltijd bereid door de moeder van de initiatief nemer. Iemand stond erop ook een foto van Sinco te nemen.
In Kameroen geldt een bijeenkomst pas als geslaagd als het heel lang duurt. ... wel even anders dan ons idee: hoe korter hoe beter!
 
 

Een belangrijke begrafenis

 
  Een Kameroense collega - Didier - vroeg of Sinco met hem mee wilde gaan naar zijn dorp in het zuiden van Kameroen, omdat er een belangrijke man (een chief) begraven zou worden. Eigenlijk had Didier vooral een vervoersprobleem.
Sinco wilde het overigens graag eens meemaken en zo vertrokken ze zaterdag in de regen. Na twee uur rijden moesten ze van de hoofdweg af een kleiweg op. Dat was inmiddels een practisch onbegaanbare modderweg geworden. Maar de prachtige glimmende auto die Sinco van Helma in bruikleen heeft, heeft zijn modderdoop wel gehad.
 
 

In het dorp is een Presbyteriaanse geloofs-gemeenschap. De begrafenis leek heel ceremonieel in kleding en ambtsdragers, maar was verrassend bijbels.

De chief was een christen met een heel positief christelijk getuigenis... een voorbeeld voor de hele lokale gemeenschap.
Kortom: het was een mooie begrafenis.

 

 

 

 
 
De weduwe was geheel zwart gesluierd en zag volgens mij niets. Zij zit hier op een stoel (rechts) samen met een vrouw die haar ondersteunt.
Vele toespraken werden als afscheid van de dode gehouden. Elke groep had zijn eigen spreker: de broers, zussen, kinderen, schoonzoons, schoondochters, vrienden, buren, vriendinnen, collega's, regeringsmensen, etc. Wel 15 of 20 sprekers... toch niet langdradig. Het was gewoon goed en mooi.
Aan het einde een korte duidelijke bijbelse preek en toen de feitelijke begrafenis.
 
         
 
 
 

Zodra de kist ter aarde werd besteld, werd er een laag beton (incl betonijzer) over gestort. Dat zal ook wel een goede reden hebben.
Deze laatste feitelijke begrafenis duurde maar kort, waarna er opeens opgewekte Afrikaanse muziek klonk
en men overging op een ander sociaal evenement: de onderlinge ontmoeting bij een werkelijk overvloedige goede maaltijd.

Op de terugweg was de weg gelukkig wat opgedroogd en beter bereidbaar. Ik was verbaasd ziende op de geulen en hellingen dat we het die morgen in de regen hadden gehaald. Ik ben bij dit soort tochten God zo dankbaar dat alles steeds weer goed gaat!

 
 
 

 

Tot volgende keer!

   
 

Ons post adres in Kameroen is:

Rain Forest International School
SIL - BP 1299
Yaounde
Cameroon - Africa

www.rfis.org

*******

 
 
Wilt u een email sturen?... aan Roelie: roelie@sinco.nl ....... of aan Sinco: mail@sinco.nl
 
 
HOME

Logos SIL

Klik op het logo
om naar de site van de zendingsoganisatie te gaan
 

SIL