Sinco en Roelie in PNG

Menu left

...
HOME
...Dagboek...
 
Data
Papua New Guinea
Malango school
Nieuwsbrieven
Gezin
Boeken/sites
Artikelen
Bijbelstudies
Puzzels
Allerlei
Organisaties
Gezondheid
Pakje versturen....
Reageer!
...
... bijbels
... NIV ao

...

Presentaties:
Mouk
Foto's
Solong
Mikela
Kalender
...
Roeland concert

 

Dagboek 135 - 16 juni 2011

Roelie in NL

Roelie verdeelt haar tijd/aanwezigheid over onze kinderen verspreid over het land. Ze heeft een goede tijd bij Wietske en Maarten in Apeldoorn gehad. Het afgelopen weekend was ze bij Roeland en Ruth in Arnhem. Deze week een paar dagen in Lelystad ...


Femke en Nathan van Erlend en Eva in Lelystad...

Dit weekend hoopt ze in Hilversum bij Jiska te zijn. Het weekend daarna - 26 juni - hoopt Roelie in De Pijler in Lelystad te zijn, waar in de dienst aandacht voor de zending in Papua New Guinea zal zijn en in het bijzonder over het met ons gaat. Van harte welkom... zorg wel dat u er ruim op tijd (voor 10.00 uur) bent.
Die zondag mag ik hier in PNG preken over Jacobus 1.

Vaarwel Michelle

Intussen zit ik - Sinco - hier gezellig alleen in PNG. Nu valt dat alleen zijn wel wat mee, hoor! Dinsdag had ik een gezin met 5 kinderen uitgenodigd en een lekkere maaltijd (nasi rames) klaargemaakt. Vanavond (donderdag) heb ik weer een gezinnetje met 3 kinderen uitgenodigd (er was nog genoeg nasi rames over!).


Het is inmiddels avond geworden
en het was gezellig met het gezinnetje dat kwam eten...

Ons zendingscentrum wordt echter wel steeds leger. Veel mensen zijn de komende maanden op verlof en er komen er weinig voor terug. Vanmorgen hebben we ook afscheid moeten nemen van Michelle van onze buren Jan en Annette Wols. Michelle is inmiddels geslaagd voor onze highschool en gaat nu terug naar Engeland en Nederland voor haar verdere opleiding.Ik heb haar beloofd wat grotere foto's van haar vertrek in ons dagboek te plaatsen, dus bij deze....

.

..
De vertrekhal bij Hoskins airport.... op de foto ziet het er beter uit dan in werkelijkheid

..


Michelle op de vliegtuigtrap

.
Robert... een van onze helpers,.. was ook mee om Michelle uit te zwaaien.
Voor mij zit er een boodschap in dit plaatje: Wie pakt het werk op om de achtergebleven mensen in PNG te bereiken en de zendelingen te ondersteunen?

Goodbye Michelle! God bless you!

Aardbeving

Nauwelijks terug van het uitzwaaien van Michelle hadden we hier weer een van onze regelmatige aardbevingen. Dat is toch altijd wel een beetje spannend, ook al zijn onze lichte degelijke houten huizen behoorlijk aardbeving vast.
Deze beving had een kracht van 6.6 Het epicentrum lag een eind uit de kust. Alles in huis rammelt en schudt dan wat, maar er was gelukkig geen schade en geen gevaar voor tsunami's.

Veranderingen

Ik schreef al dat de leegloop van leerlingen en leerkrachten ook zijn weerslag op ons werk heeft. Een heel aantal leerlingen is geslaagd en verlaat PNG of is weg met verlof. Door verschillende oorzaken hebben we dit komende jaar ook praktisch geen leerkrachten. Ik ben de enig overgebleven leraar voor de highschool en Tiffany is de enig overgeblevene voor de lagere school. Met het beperkte aantal leerlingen en met mijn ruime inzetbaarheid hadden we mijns inziens toch nog een verantwoord schooljaar kunnen draaien, maar de veldleiding heeft besloten voor 1 jaar de school op non-actief te zetten. En zo blijven we hier met een domino-effect aan gebeurtenissen zitten. Ook Roelie en ik hebben ons afgevraagd wat te doen. Na enkele weken van bezinning en gebed wordt voor ons het antwoord duidelijk.
Met name de zendingsconferentie die hier begin juni is gehouden heeft me geholpen zaken helder te krijgen. De zendelingen in de stammen beklemtoonden hoe belangrijk een goed functionerend ondersteuningscentrum voor hun werk is. Zij vertelden van de voortgang van het evangelie in stammen, van de tegenstand van sommigen en van de geweldige kansen bij anderen. Voor mij werd het meer en meer duidelijk: Wij moeten hier blijven en meewerken. De hoofdzaken op een rij:

  1. De leiding van onze regio heeft ons gevraagd te blijven om de overgebleven High School kinderen te begeleiden en om mee te werken aan de doorstart van onze school in het komende schooljaar 2012-2013.
    Voor Amerikaanse gezinnen is een "thuis-school" situatie niet zo vreemd, maar ze zitten ermee dat ze naast hun gewone werk op ons centrum niet ook nog eens hun kinderen met een thuis-studie kunnen begeleiden. Het idee is nu dat ons schoolgebouw wel gedeeltelijk open blijft, maar nu om deze thuisschool-leerlingen een leerplek te geven, waar ik de High School kinderen begeleid.
    Daarnaast moet er gepland worden: welke leerlingen en leraren kunnen we verwachten voor het volgende jaar, hoe gaan we onze school onderwijskundig verder inrichten etc. Daarvoor wil men een Malango Strategisch Team in het leven roepen. Het is voor mij nog onduidelijk wat mijn rol daarin is.
  2. Door het vertrek van gezinnen komt hun (extra) werk op de schouders van de overgebleven gezinnen. Men heeft mij gevraagd om de ICT werkzaamheden over te nemen. Dat is op ons centrum ongeveer 20 uur per week. Dat is geen specialisme van me, maar het is ook weer niet helemaal vreemd. In Nederland schreef en gaf ik ook computercursussen. Hier gaat het echter vooral om netwerkbeheer en specifieke problemen met satellietverbinding en onregelmatige stroomvoorziening en daar moet ik wel ingroeien.

Ik heb gevraagd of de leiding van onze regio opnieuw wil duidelijk maken of ze me nodig hebben ja of nee. Ik wacht nog op hun bericht. Van alle kanten horen we overigens "Blijf alsjeblieft om de kinderen te begeleiden in deze overgangstijd naar een doorstart van Malango School." Het is ons gebed dat jullie als ons thuisfront ook deze nieuwe situatie zullen zien als: "Ja, daar gaan we voor !".

De komende maand

Jan Wols gaat begin juli een paar stammen bezoeken om te bemoedigen en werkzaamheden te coordineren. Hij heeft mij gevraagd om met hem mee te gaan als hulp en metgezel. Dat is uiteraard een kolfje naar mijn hand. Ik hoop jullie daar in juli weer uitgebreid verslag van te doen.

Bloemenpracht

Annette heeft mij gevraagd om nu zij voor ruim een maand naar NL gaat (zij hoopt eind juli samen met Roelie terug te gaan naar PNG) elke dag een foto te maken van de ontwikkeling van een speciale bloem. Inderdaad een prachtexemplaar, oordeel zelf:

.

Hartelijke groet van Sinco (en Roelie)

 
2
Menu 2
press F5 to update

***
Hoe prachtig is het
dat niemand
een seconde
hoeft te wachten
om te beginnen
met de wereld
te verbeteren!

Anne Frank - Joods meisje
dat in de oorlog
in een concentratiekamp
overleed.

***


Ons thuisfront heeft een mooie site met o.a. een forum over zending!


...

PS. Ik lees altijd met veel interesse en geprikkeld door de humor de columns van

COLUMNCHRIST

Neem een kijkje!

 

De Pijler
Evangelische Kerk
"De Pijler" -Lelystad

Dankje.nu
Laat iemand
je waardering blijken!

International Justice Mission
International Justice
Mission (IJM)
is een mensenrechten-
organisatie die
recht verschaft
aan slachtoffers
van slavernij,
seksuele uitbuiting en
andere vormen
van gewelddadige
onderdrukking

 

thuisfront
r

 

NTM Nederland thuisfrontcommissie site