Sinco en Roelie in PNG
Menu left
...
HOME
...Dagboek...
 
Data
Papua New Guinea
Malango school
Nieuwsbrieven
Gezin
Boeken/sites
Artikelen
Bijbelstudies
Puzzels
Allerlei
Organisaties
Gezondheid
Pakje versturen....
Reageer!
...
... bijbels
... NIV ao

...

Presentaties:
Mouk
Foto's
Solong
Mikela
Kalender
...
Roeland concert

 

Gezondheid

"Als je de verkeerde brandstof gebruikt en de olie niet ververst, dan verruineer je de motor.

Dat is niet de schuld van de auto-fabrikant.

Hoe zou dat met voedsel zitten?
En met onze leefgewoonten?

We stoppen van alles in ons lichaam, bederven onze atmosfeer en hebben zeer ongezonde leefgewoonten en mentale omgevingen. Onze "auto" hapert of krijgt pech.
En dan nog wagen we het te vragen "Waarom laat God het toe?"
Daar zit iets ernstig ongerijmds in.

 

Uit onderzoek aan mummies uit Egypte bleek dat men toen al leed aan dezelfde ziektes waaraan wij vandaag te gronde gaan:
hart- en vaatziekten, kanker, overgewicht, reuma, caries, parasieten, TBC en andere longziekten , infecties etc.

Net als vandaag! Ik zie tenminste een sterke parallel! Wat zijn onze "beschavingsziekten"?
Overgewicht, suikerziekte, hart- en vaatziekten enz
Doen we het onszelf niet aan?

Aan Israel werd de belofte gedaan:

Deuteronomium 7: 11 Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u heden voorschrijf. 12 Wanneer u aan deze bepalingen gehoor geeft en ze nauwgezet volbrengt, dan .....
15 De HEER zal u behoeden voor alle ziekten en alle verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt meegemaakt. Hij zal die niet over u laten komen, maar over uw vijanden.

 

Dat klinkt veelbelovend, In elk geval is duidelijk dat God je gezondheid op het oog heeft! Geen saaie voorschriften dus, maar een actuele handleiding! Dan zou je toch nieuwsgierig kunnen worden naar Gods wetten, Het zijn wetten over wat gezond voor je is en wat niet. David dacht er met voldoening aan als hij 's nachts nadacht! Hij schrijft dat Gods wetten hem verstandiger maken dan zijn leermeesters. Dat spreekt mij wel aan.

Een zeer lezenswaardig geschrift hierover is geschreven door (boer) M.van Damme "Wetten ten Leven". Een nieuwere variant is het zeer lezenswaardige boek van Ben Hobrink: "De bijbel, de wetenschap 3500 jaar vooruit!"

Dr Rex Russell heeft het boek "Gezond eten en drinken op basis van de bijbel" geschreven. Hij geeft 3 uitgangspunten:

  1. Eet het voedsel dat God heeft geschapen. Genesis 1 leert ons al dat het hier gaat om zaden en vruchten voor de mens. Later komen daar reine dieren bij en volgen meer aanwijzingen in de bijbel.
  2. Verander Gods ontwerp niet. Dat wil zeggen zo weinig mogelijk bewerken, dus geen geraffineerde producten als suiker, "supermarktolie", additieven e.d.
  3. Laat geen enkel voedingsmiddel of drank uw god worden. Dat spreekt voor zich. Wat een schade doen verslavingen!
 

Uit alles blijkt dat we als schepsel uiterst gecompliceerd zijn, veel gecompliceerder dan een auto, met een groot herstellingsvermogen. We hebben tegenwoordig een fascinerend inzicht in vele werkingsmechanismen in ons lichaam. Dat neemt niet weg dat onoordeelkundig leven grote schade veroorzaakt. Dat is zichtbaar in onze samenleving.
We hebben kennelijk wel veel kennis maar niet de wijsheid om alles goed te overzien en hier goed mee om te gaan. We zijn niet zo goed als we denken!

Als christendom doen we wel alsof we God serieus nemen maar Zijn wetten ten Leven hebben we al lang geleden vaarwel gezegd. Op voedingsgebied zijn we niet de stad op een berg die de mensen om ons heen enthousiast maakt over onze Schepper a la

Deuteronomium 4: vers.6 Onderhoudt ze (Gods wetten) dan naarstig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen: Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie.

..............................................
Roelie en ik voelen ons meer thuis bij bijbelse voedingsprincipes en zien de mens niet als chemisch werkingsmechanisme. Ook fascineert ons de helende waarde van planten en andere eigenschappen die God in de Schepping heeft gelegd.
De klassieke homeopathie spreekt ons wat dat betreft erg aan in haar zuivere vorm, waarin de subtiele werrking en invloed van allerlei stoffen op het menselijk lichaam beschreven worden. (Zie verantwoording homeopathie)
Daarentegen zien we om ons heen de zogenaamde wetenschap die meer en meer het woord spreekt van de chemische industrie. Dat verontrust ons.
 
Een kritische site over gezondheid die ons aanspreekt is:www.fonteine.com
 
 
 
 
Dit is een eerste gedachtenspinsel. Ik hoop dit nader uit te werken en te beargumenteren.

Reageer !

Menu 2
press F5 to update

***
Hoe prachtig is het
dat niemand
een seconde
hoeft te wachten
om te beginnen
met de wereld
te verbeteren!

Anne Frank - Joods meisje
dat in de oorlog
in een concentratiekamp
overleed.

***


Ons thuisfront heeft een mooie site met o.a. een forum over zending!


...

PS. Ik lees altijd met veel interesse en geprikkeld door de humor de columns van

COLUMNCHRIST

Neem een kijkje!

 

De Pijler
Evangelische Kerk
"De Pijler" -Lelystad

Dankje.nu
Laat iemand
je waardering blijken!

International Justice Mission
International Justice
Mission (IJM)
is een mensenrechten-
organisatie die
recht verschaft
aan slachtoffers
van slavernij,
seksuele uitbuiting en
andere vormen
van gewelddadige
onderdrukking

 

thuisfront
NTM Nederland thuisfrontcommissie site