Sinco en Roelie in PNG
Menu left
...
HOME
...Dagboek...
 
Data
Papua New Guinea
Malango school
Nieuwsbrieven
Gezin
Boeken/sites
Artikelen
Bijbelstudies
Puzzels
Allerlei
Organisaties
Gezondheid
Pakje versturen....
Reageer!
...
... bijbels
... NIV ao

...

Presentaties:
Mouk
Foto's
Solong
Mikela
Kalender
...
Roeland concert

Artikelen en spreuken

Hier gewoon wat artikelen en spreuken die ik erg mooi vind
en waar jullie misschien ook wat aan hebben.

Paralympics Waargebeurd verhaal van de paralympics te Seattle. Een illustratie van de huisstijl van God waar chistenen zo veel van kunnen leren. Het beste verhaal in deze serie!
   
Een zeer goed (dun) boekje met basisprincipes over de houding van de leraar en de omgang met leerlingen in de klas. Eigenlijk zou elke directie dit boekje standaard cadeau moeten doen aan alle docenten.
Bestellen: www.degeliefdeleraar.nl
of www.wuesten-hoornstra.nl
   
Wetten ten leven M.van Damme - Rilland. Een prachtig nuchter stuk over hoe een boer (dhr M. van Damme heeft een veehouderij / akkerbouwbedrijf in Zeeland) aankijkt tegen de "wetten" van God in Leviticus. Mijn ogen gingen ervan open!
   
Ananas-les Een beroemd zendingsverhaal van Otto Koenig, zendeling in voormalig Nederlands Nieuw Guinea.
   
Vlinder-les Een mooi geillustreerd verhaal van een vlinder, dat ons leert in moeiten sterk te worden en in problemen wijs te worden.
   
Vrouw voor 8 koeien Een prachtig verhaal van hoe mensen opbloeien en mooi worden als ze worden geliefd en gewaardeerd.
   
Jongens&meisjes Wat meisjes over jongens moeten weten.
En omgekeerd natuurlijk.. Spreekt voor zich.
   
Mensentypen Deze studie over verschillende mensentypen leert je jezelf en de ander beter te begrijpen en kan een grote stap voorwaarts betekenen in je leven in de omgang met jezelf en je medemens.
   
Kernkwaliteiten De overdrijving van je sterkste eigenschap is je grootste valkuil. En... je kunt het meeste leren van degeen aan wie je je het meeste irriteert.
   
Wie denkt moet geloven A.E.Wilder Smith. Aan de hand van een ontdekking van Neanderthalers op Papua worden we uitgedaagd na te denken over de wortels van ons bestaan.
 

 

De droom

Portrait of Amy CarmichaelAmy Carmichael uit Noord Ierland
was 56 jaar zendelinge in India. "De droom" is een aangrijpend gebeuren dat haar zorg om mensen die zonder Jezus verloren gaan illustreert.

   
Witte steen Drs W.Rietkerk. "God creeert geen kopieen maar originelen". Met een uitleg van de witte steen van Openbaringen.
   
Stralen als de zon Een prachtig lied gecomponeerd door Willy Appermont met tekst van Ria de Jong, ter gelegenheid van het overlijden van een geliefde jonge vriendin.
   
Ziende op Jezus Zeer lezenswaardige reactie op Hebreen 12:2. Vlugschrift.
   
Illuminatie Zijn er nog geheime organisaties werkzaam in onze wereld? Zo ja, wat zijn hun doelstellingen? Een boeiend artikel dat enkele achtergronden belicht.
   
Crowly - Het Beest A.Crowly. De BBC noemde hem "Het andere monster van Loch Ness". Zijn invloed op muziek en media.
   
Evolution:theory in crisis Een samenvatting van het gelijknamige boek van de Australische moleculair bioloog Michael Denton. Zeer evenwichtig wetenschappelijk. Lees dit!
   
Simple virus Een heel kort artikeltje over een simpel virus dat zo sterk wijst op ontwerp!
   
Geleerden Vele vooraanstaande geleerden in de wereld betwijfelen de evolutietheorie. Het zijn vooral de schoolboeken die onverantwoord de evolutietheorie als hersenspoeling door de leerlingen spoelen!
   
Relativiteit A4 De speciale relativiteitstheorie op 1 A4 tje simpel uitgelegd met de stelling van Pythagoras
   
Beroemde foto's De Hubble telescoop heeft prachtige opnamen van ons heelal gemaakt. Hier de top-tien!
   
WOW Hoe groot zijn wij eigenlijk?

“Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de evolutietheorie,
en vooral de mate waarin ze wordt toegepast,
één van de grote grappen zal zijn in de geschiedenis boeken van de toekomst.
Het nageslacht zal verwonderd zijn dat zo'n kwetsbare en dubieuze hypothese
aanvaard kon worden op zo'n ongelooflijk lichtgelovige wijze.”

Malcolm Muggeridge, journalist en filosoof,
Pascal Lectures, Universiteit van Waterloo, Ontario, Canada.

Een man reist de hele wereld af
op zoek naar waar hij behoefte aan heeft,
en keert terug naar huis om het te vinden.
George Noore

“Evolutionisme is een sprookje voor volwassenen.
Deze theorie heeft niets geholpen bij de voortgang van de wetenschap.
Ze is nutteloos.”
Prof. Louis Bounoure (was president van de Vereniging voor Biologie te Straatsburg, directeur van het Straatsburg Zoölogisch Museum, en onderzoeksdirecteur aan het Franse Nationale Centrum, geciteerd in 'The Advocate', donderdag 8 maart 1984, p. 17.

'De toestand van het heelal zoals wij die nu kennen,
past heel goed bij hoe God te werk gaat.
Hij kiest een armetierig planeetje bij een standaard sterretje (de zon)
in een alledaags spiraalstelsel (melkweg) binnen een oneindig groot heelal,
en zegt: "Daar ga IK iets moois van maken".
De hele bijbel getuigt ervan hoe God het onbetekenende opheft:
Abel, Isaak, Jacob, Jozef, David... allemaal 2e keus.
En dan kerst: Een onbekend KIND dat op een onbeduidend plekje ter wereld komt,
wordt de REDDER van die wereld.
Het draait niet om de plek waar wij wonen, maar om het feit dat God ons uitkiest.
We zitten niet in het centrum van het heelal,
maar in het centrum van Zijn belangstelling!"
Marco de Vos, radio astronoom, Visie januari 2007

Het kleine beetje dat de mens gezien heeft
van de ondoorgrondelijke geheimen van het heelal,
kan alleen maar ons geloof in het bestaan van een Schepper bevestigen.
Dr Wernher von Braun - Nationaal Bureau voor Ruimtevaart Washington DC

Geloven is alleen mogelijk als het om het ongelooflijke gaat,
datgene waarvan je je voortdurend afvraagt,
terwijl je het je zo goed mogelijk inbeeldt: Waarom, waarom???
Willem Jan Otten

De barmhartige Marokkaan ....
Ben jij de naaste van iemand?
Uit "Jutten" van Reinier Sonneveld

De ongelovigen geloven het ongelooflijkste.
K.H.Miskotte

Op iedere top bevindt men zich aan de rand van de afgrond.
Fons Jansen

Wilt ge vrijheid, vlucht de wereld en zoekt God.
Guido Gezelle

Er is maar één waarheid,
ook al legt ieder die op zijn eigen manier uit.
Joods spreekwoord

Het is beter één minuut in het leven te verliezen,
dan het leven in één minuut.
Uruguay

Het is gemakkelijker te vechten voor je principes
dan ernaar te leven!
Alfred Adler

Ontwikkeling is wat overblijft
als het geleerde is vergeten.
B.F.Skinner

Logica brengt je van A naar B
Verbeelding brengt je overal.
Albert Einstein

Ik ben overal tegen.
Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor.
Lijkt me logisch!
Johan Cruijff

The real risk is doing nothing.
Dennis Waitley

Mijn smaak is allereenvoudigst:
ik ben altijd tevreden met het beste.
Oscar Wilde

Als je doet wat je altijd gedaan hebt,
krijg je wat je altijd gekregen hebt.
Bij Nader Inzien

I've often said, the only thing
standing between me and greatness
is me!
Woody Allen

Once you get rid of integrity,
the rest is a piece of cake.
J.R.Ewing, Dallas

REAGEER !

Menu 2
press F5 to update

***
Hoe prachtig is het
dat niemand
een seconde
hoeft te wachten
om te beginnen
met de wereld
te verbeteren!

Anne Frank - Joods meisje
dat in de oorlog
in een concentratiekamp
overleed.

***


Ons thuisfront heeft een mooie site met o.a. een forum over zending!


...

PS. Ik lees altijd met veel interesse en geprikkeld door de humor de columns van

COLUMNCHRIST

Neem een kijkje!

 

De Pijler
Evangelische Kerk
"De Pijler" -Lelystad

Dankje.nu
Laat iemand
je waardering blijken!

International Justice Mission
International Justice
Mission (IJM)
is een mensenrechten-
organisatie die
recht verschaft
aan slachtoffers
van slavernij,
seksuele uitbuiting en
andere vormen
van gewelddadige
onderdrukking

 

thuisfront
NTM Nederland thuisfrontcommissie site