Sinco en Roelie in PNG
Menu left
...
HOME
...Dagboek...
 
Data
Papua New Guinea
Malango school
Nieuwsbrieven
Gezin
Boeken/sites
Artikelen
Bijbelstudies
Puzzels
Allerlei
Organisaties
Gezondheid
Pakje versturen....
Reageer!
...
... bijbels
... NIV ao

...

Presentaties:
Mouk
Foto's
Solong
Mikela
Kalender
...
Roeland concert

Dagboek 146 - 18 sept 2011.

Berichten uit de stammen...

Op dit moment zijn de zendelingen, die in de Mouk-stam hebben gewerkt en nu al weer jaren terug zijn in Amerika, op bezoek op ons ondersteunings-centrum. Sommigen van jullie herinneren zich hen wellicht van de film EE-TAOW. Hij was direct na aankomst doorgereisd naar de Moukstam en was verrast daar in alle hutten klamboes te zien. Hij bedankte de kinderen van de KingsKids nog voor de klamboes: in elk huisje/hutje in de Mouk-stam hangen ze en de mensen zijn er erg blij mee. Hij was maar wat blij dat er ook nog een voor hem was, want er waren veel muggen. Dus... kinderen van de Kings Kids: Bedankt! (Hopelijk kan iemand dit bericht doorgeven aan de Kings Kids).


Een Mouk kindje met een nieuwe klamboe (vorig jaar)

Ook de zendelingen van de Kol stam zijn hier op bezoek. De kinderen van de YOY kinderkampen hebben voor deze stam gespaard. Voor het geld is een soort kliniek opgezet en medicijnen aangeschaft zodat medische hulp kan worden geboden. Een geweldige stap vooruit!
Het is wel schrijnend te bedenken dat in een land rijk aan goud an zilver, olie en gas, palmolie en tropische regenwouden, de hulp aan de stammen nauwelijks of niet op gang komt. Zendelingen verzorgen of bemiddelen in medische hulp, verzorgen lees- en schrijfonderwijs en doen nog veel en veel meer. Mensen, die zeggen dat zending de cultuur van deze mensen vernietigt, zouden hier eens een tijdje moeten komen kijken. Je ziet inderdaad dat het evangelie mensen verandert van haat naar liefde, van angst naar blijdschap en vrede. De cultuur bloeit juist op! Daartegenover zie je de opkomst van mijnbouw, olieplantages en al die westerse zaken waar overwegend aandacht is voor geld en winst. Niet voor mensen en blijdschap en geluk.
Er is m.i. alle reden om je zorgen te maken over de geesteljke toekomst van dit volk. Hoe kunnen ze worden toegerust om goed om te gaan met de vele invloeden van de zogenaamde Westerse beschaving die zich aan alle kanten opdringt, het materialisme, de leegheid van een bestaan dat om geld en goederen draait, inclusief de toenemende mate van drugs, sex en geweld.

Het zou zo goed zijn om die jonge generatie in de stammen goed onderwijs te geven en hen niet alleen talen en allerlei wetenschap te leren, maar vooral bijbelse principes te leren en zicht te krijgen op ontwikkelingen in deze wereld om toebereid te zijn voor de laatste jaren voor Jezus wederkomst.

Noodweer bij de Mamusi

Het weer lijkt hier wel van slag. Op het kleine eiland waar wij wonen zijn ongelooflijk veel verschillende weersomstandigheden tezelfdertijd. Terwijl het aan de ene kant van het eiland te droog is, is het aan de andere kant te nat. Bij ons is het nog steeds vaak winderig en af en toe flinke regenbuien, die eigenlijk niet in dit jaargetijde te verwachten zijn. Maar voor ons is het heerlijk, voor de Papua's  soms minder, want zij vinden het koud als wij het lekker koel vinden.
Helaas zijn er ook ernstiger situaties in weer een ander gedeelte. In de Mamusi stam, waar ook in verschillende dorpjes het evangelie is gebracht, is er zo’n zware regenval geweest, dat er hele stukken grond zijn weggespoeld met huizen en tuinen en al. Hele dorpjes zijn ondergelopen, de bewoners zijn gevlucht naar andere dorpjes of naar het oerwoud.
Jan en Annette zijn een hulpactie begonnen en proberen geld en hulpgoederen te verzamelen, voedsel, kleding, beddengoed, en dekzeilen voor daken om noodwoningen te improviseren. Afgelopen zaterdag zijn van de eerste giften de dekzeilen gekocht. Omdat de tuinen zijn weggespoeld is er ook geen voedsel. Het geld dat nu binnenkomt wordt verder besteed aan voedsel en aan transport. Het volgende probleem is namelijk om de spullen daar te krijgen. Dat kan alleen per helikopter gebeuren, want er zijn geen berijbare wegen, of landingsbaantjes in die buurt. Een vlucht met de helikopter kost gauw 1000 U.S.Dollar!!!

Mochten jullie kunnen en willen helpen, dan is dat natuurlijk mogelijk! als duidelijk aangeeft dat de gift voor de Mamusi stam bestemd is.

Lessen op school

Vanavond - zondagavond - hielden de meiden van de "Apologetics" klas - de lessen over de verantwoording van ons geloof - weer een discussie avond. Ditmaal ging het over het unieke karakter van de bijbel... Zij benadrukten hoe goed het voor hen is, om de achtergronden van het karakter van de bijbel te kennen... hoezeer ze onder de indruk zijn van het feit dat God kennelijk moeite doet om hen - deze meisjes - in deze tijd te bereiken met Zijn Woord. Ik ben dankbaar dat ik deze meisjes les mag geven.


De meisjes hadden in de lessen al een "mindmap" over dit unieke karakter
van de bijbel gemaakt, maar voor deze avond hadden ze nog eens extra
een powerpointpresentatie gemaakt.
Op de foto de 'Stele" van Hammurabi. Deze vondst bevestigde dat het schrift honderden jaren voor Mozes bestond en dit haalde feitelijk de hogere schriftkritiek ten aanzien van Mozes' auteurschap van de 1e vijf boeken van de bijbel onderuit.

Ik had voor deze lessen extra boeken over apologetiek besteld in Amerika. Het is steeds weer teleurstellend hoe post hier aankomt. De doos was helemaal kapot en het geheel was in een Amerikaanse postzak kennelijk erg ruw behandeld. Ook nu waren de boeken beschadigd (nauwelijks te zien op deze foto) tot zwaar beschadigd (het boek bovenaan):

Nu onze schoolsituatie is gewijzigd door het geringe aantal resterende leerlingen, is het voor Roelie en mij een groeiend gebedspunt: Hoe nu verder... wat is onze taak in de toekomst. Daarover schrijf ik meer in onze Nieuwsbrief (straks).
Een ander gevolg van onze gewijzigde schoolsituatie is dat ik alles wat we hier doen moet verantwoorden, beschrijven of anderszin vastleggen om de lessen in Amerika erkend te krijgen. Ik maak dus steeds foto's en andere materialen om te bewijzen dat we echt hebben gedaan wat we beweren.

.
De meisjes doen een natuurkunde proef met elastiekjes. De invloed van luchtweerstand en baan en snelheid op de valsnelheid van een elastiek.

De eerste 8 weken van dit schooljaar zitten er al weer op. Aan het eind van deze week beginnen 2 weken vakantie. Die heb ik wel nodig om de administratie goed bij te werken en de nieuwe lessenserie voor te bereiden.

Boodschappen doen...

Alles is hier in PNG erg duur voor westerlingen. Als je wat meer wilt dan 's morgens, 's middags en 's avonds wortels eten, dan moet je "westerse" boodschappen doen en dat is hier gewoon erg duur. Een klein potje pindakaas zelfs kost hier ongeveer 4 euro. Ook lokale groenten en vruchten worden steeds duurder. Het leven voor de Papoea's in deze kuststreek die steeds meer een geldcultuur wordt, wordt ook steeds duurder. Velen hebben gelukkig nog hun eigen tuinen die hen voedsel opleveren. De handelaren onder hen komen regelmatig op ons centrum om wat te verkopen. Roelie schrijft daarover...

Op de foto kun je zien hoe ik op het “marktje” bij ons ingangshek wat groenten en bananen koop.   Over het algemeen is het leven hier erg duur, maar de plaatselijke groente en vruchten zijn nog voor kleine prijsjes. Voor omgerekend 5 Euro had ik twee grote trossen bananen, een flinke pompoen, een maaltje zoete aardappelen, een paar “snake beans” (geen idee hoe je die in het Nederlands zou noemen, ik heb ze in Nederland ook nog nooit gezien), en tenslotte nog wat nootjes.
Maar ook voor de Papua’s wordt het leven duurder. Neem b.v. het vervoer. Omdat over heel de wereld de olieprijzen omhoog zijn gegaan, moeten ook de arme mensen daar onder lijden.  Een ritje met het openbaar vervoer, wat kan zijn in een volgepropt busje, of op een open laadbak van een truck, kost nu een bedrag waar onze mensen wel 3 uur voor moeten werken. De verhoudingen liggen natuurlijk helemaal scheef, dat is erg jammer.

Natuur-lijk

De natuur is hier steeds weer zo uitbundig mooi. We kunnen het niet laten daar steeds weer wat foto;s van te maken.

.
Neem nu deze gatenplant in deze kokosboom.
Die gatenplant groeit in de kokos wel tot 25 meter hoog!


En wat vind je van deze reuzenkaver die ik een uurtje geleden tegenkwam:
Volgens mij de "Titanic Longhorn beetle" oftwel Titanus gigantea.


Het zou wel eens de grootste kever ter wereld kunnen zijn.

Ik kwam de kever tegen toen ik onze groene boom python verse drinken en een rat te eten kwam brengen. Een verse foto van dat tafereel:


Volgens mij begint deze slang mij al een beetje te herkennen. Hij kijkt altijd zo blij als ik langs kom. Toch vertrouw ik reptielen niet zo erg. Geef mij maar een trouwe hond!

Ter afsluiting een paar neutrale plaatjes van bloemen.


Deze bloem is van de cactus op de achtergrond.
Vannacht genomen want de bloemen ontvouwen zich alleen 's nachts.

.
De bloemen zijn hier steeds zo verrassend. Neem nou de rechterbloem. Dan denk je dat je de bloemblaadjes al hebt (de paarse) maar dan blijken daar weer bloemetjes binnenin te zitten.

Dit is het weer voor vandaag...

Hartelijke groeten van

Sinco en Roelie.

Menu 2
press F5 to update

***
Hoe prachtig is het
dat niemand
een seconde
hoeft te wachten
om te beginnen
met de wereld
te verbeteren!

Anne Frank - Joods meisje
dat in de oorlog
in een concentratiekamp
overleed.

***


Ons thuisfront heeft een mooie site met o.a. een forum over zending!


...

PS. Ik lees altijd met veel interesse en geprikkeld door de humor de columns van

COLUMNCHRIST

Neem een kijkje!

 

De Pijler
Evangelische Kerk
"De Pijler" -Lelystad

Dankje.nu
Laat iemand
je waardering blijken!

International Justice Mission
International Justice
Mission (IJM)
is een mensenrechten-
organisatie die
recht verschaft
aan slachtoffers
van slavernij,
seksuele uitbuiting en
andere vormen
van gewelddadige
onderdrukking

 

thuisfront
r

 

NTM Nederland thuisfrontcommissie site