Sinco en Roelie in PNG
Menu left
...
HOME
...Dagboek...
 
Data
Papua New Guinea
Malango school
Nieuwsbrieven
Gezin
Boeken/sites
Artikelen
Bijbelstudies
Puzzels
Allerlei
Organisaties
Gezondheid
Pakje versturen....
Reageer!
...
... bijbels
... NIV ao

...

Presentaties:
Mouk
Foto's
Solong
Mikela
Kalender
...
Roeland concert

Dagboek 79 - 14 maart '10

Roelie's praatje van de week...

De afgelopen week was voor ons zonder speciale hoogtepunten.
Geen etentjes dit keer…… !
Op school wordt weer toegewerkt naar de “voorjaarsvakantie”! Toen vanmorgen afgekondigd werd dat eind deze week de laatste schooldag van dit semester is,  ging er een luid applaus op door de school kinderen.  Ze zijn ook allemaal hetzelfde!

Klassefoto's

Ook zijn er alweer voorbereidingen voor het jaarboek. Sinco heeft van alle kinderen en klassen weer mooie foto’s gemaakt, en er is een leuke foto gemaakt van alle mensen die bij het lesgeven betrokken zijn (geweest) dit afgelopen schooljaar. Het zijn niet allemaal professionele leraren. Ook moeders en zendelingen met een officiële andere taak nemen soms een les voor hun rekening. Anderen geven individueel les of zijn voor administratie (Tineke) of bibliotheek (Roelie). Al met al een heel team.

 

.

Links map 1 (jaar 1-3) met Beth en rechts map 2 (jaar 4-6) met Martin

De highschoolklasjes even in detail, want daar geeft Sinco dagelijks aan les:


Map 3: jaar 7-8. Enthousiaste kinderen
waarvoor het onderwijs een echte ontdekkingsreis door het leven is.
Sinco beleeft echt plezier aan dit klasje.
Ze zijn deze week bezig met planten en microscoopwerk. Er gaat een wereld voor hen open.

.
En hier een serie foto's van map 4 (jaar 9-10).
Sinco geeft hier bijbelles, science, wiskunde en multimedia.
De meisjes zitten ook in het schoolkrantteam.

.

Zij zijn samen met map 5 eigenlijk een beetje Sinco's klasjes!

Tenslotte de oudere leerlingen, map 5

Daarnaast weet men Sinco te vinden om zaken op de computer in orde te maken. Hij heeft een mooi budgetprogramma voor de Malangoschool gemaakt en afgelopen week ook een leerlingprognose/volgsysteem.
Volgend jaar worden er weer andere vakken gegeven. Sinco zal dan vooral biologie en aardrijkskunde geven, naast scheikunde en science. Hij verheugt zich erop om van de zomer in Nederland een paar dagen de tijd te nemen om hiervoor goed lesmateriaal te vinden of te downloaden.

Bibliotheek

Wat de bibliotheek betreft ben ik aan het nadenken hoe we sommige dingen misschien kunnen verbeteren , b.v . om de verschillende niveaus per onderwerp uit elkaar te halen, e.d. zodat het overzichtelijker wordt.  Ook zou ik het stimuleren van het boeken lezen willen  bevorderen. Ik probeer dat nu door middel van speciale nieuwsbrieven één keer per maand waarin ik de boeken introduceer die ik heb ingevoerd. Met soms als extra enkele boeken apart  belicht door een korte omschrijving.

De laatste keer had ik alle boeken , het waren er dit keer niet al te veel, geïntroduceerd met een korte beschrijving. Ik hoop dan dat iedereen, ook mensen die normaal nooit in de bieb komen, in drommen aan komen rennen, om op de speciale tafel te komen kijken. Maar nee, tot nu toe lijkt het voor kennisgeving aangenomen te worden. Maar ik blijf zoeken naar  middelen om de aandacht te trekken, want er zijn zoveel mooie lezenswaardige verhalen die je leven kunnen verrijken. Nu moet ik zeggen dat ik in het bibliotheekwezen een leek ben en me helemaal niet zo inventief voel en daar komt bij dat ik nog steeds moeite heb om in het Engels te zeggen wat ik bedoel.  Ja, natuurlijk in het dagelijks verkeer valt het niet zo op, iedereen begrijpt mij als ik wat zeg. Maar mijn probleem is de dingen die ik nog niet gezegd heb en wel zou willen zeggen. Overigens lees ik aan een stuk door Engelse boeken om afgezien van de interessante informatie mijn Engels ook op te vijzelen.  Maar spreken is natuurlijk dé manier om het te leren. Tja, wat als je introvert bent van huis uit?

Natuur


Roelie met buurvrouw Tineke in overleg over verzorging en snoeien.

Veel plezier heb  ik als ik in de tuin bezig ben met de planten en de  bloemen, die spreken een universele taal die iedereen zou kunnen verstaan en ik hoef niets te zeggen, ha ha!

Van de week kwam Sinco uit school en liep even met zijn camera om ons huis. Hij kon het niet laten een plaatje van de vlinderpracht te maken:

.

Het is hier bijna het hele jaar door vlindertijd. Linksboven een paartje, het mannetje is groen en het vrouwtje prachtig rood/geel met de vleugels zoals op de foto rechts.

Vlinderliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen.
Deze ging zomaar voor Sinco's camera zitten.

Aan het einde van de dag een "Willie Wagtail" in de boom voor ons huis.

Tot slot: Zaterdag 10 april is de NTM zendingsdag in Gorinchem aan de Gildeweg 4.
Aanvang 10 uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd voor deze zendingsdag om mensen te ontmoeten en de verhalen van anderen te horen!... Naar begin

 

Tot volgende week!

Menu 2
press F5 to update

***
Hoe prachtig is het
dat niemand
een seconde
hoeft te wachten
om te beginnen
met de wereld
te verbeteren!

Anne Frank - Joods meisje
dat in de oorlog
in een concentratiekamp
overleed.

***


Ons thuisfront heeft een mooie site met o.a. een forum over zending!


...

PS. Ik lees altijd met veel interesse en geprikkeld door de humor de columns van

COLUMNCHRIST

Neem een kijkje!

 

De Pijler
Evangelische Kerk
"De Pijler" -Lelystad

Dankje.nu
Laat iemand
je waardering blijken!

International Justice Mission
International Justice
Mission (IJM)
is een mensenrechten-
organisatie die
recht verschaft
aan slachtoffers
van slavernij,
seksuele uitbuiting en
andere vormen
van gewelddadige
onderdrukking

 

thuisfront

 

NTM Nederland thuisfrontcommissie site