Sinco en Roelie in PNG
Menu left
...
HOME
...Dagboek...
 
Data
Papua New Guinea
Malango school
Nieuwsbrieven
Gezin
Boeken/sites
Artikelen
Bijbelstudies
Puzzels
Allerlei
Organisaties
Gezondheid
Pakje versturen....
Reageer!
...
... bijbels
... NIV ao

...

Presentaties:
Mouk
Foto's
Solong
Mikela
Kalender
...
Roeland concert

Dagboek 82 - 4 april '10

Dagboek van Sinco (dit keer), Roelie is een weekje in de Mengenstam. Ben benieuwd met wat voor verhalen en foto's ze terugkomt.

Pasen .... de Heer is waarlijk opgestaan!

Daarvoor zijn we hier. Onze opgestane Heer Jezus Christus maakt alle verschil in deze wereld. Mensen die Hem leren kennen en geloven worden veranderde mensen: kinderen van God. De dood is dan niet langer de overwinnaar, maar de dood is verzwolgen in de overwinning van Jezus Christus!

In de nieuwsbrief van een andere NTM-er stond dit zo mooi dat ik het graag citeer:

Grote groepen mensen beweerden Jezus gezien te hebben na Zijn dood. Hoe kan dit?  Mensen die dit fenomeen in de geschiedenis hebben onderzocht komen vaak met de uitspraak: "er moet wel iets gebeurd zijn.". Hoe verklaar je dat het graf leeg was? Hoe komt het dat de terneergeslagen discipelen opeens zo onverschrokken de opstanding gingen verkondigen? Hoe kan het dat een voorname orthodoxe Jood als Paulus die niets van die christelijke sekte wilde weten en zelfs een gevreesde christen vervolger was, zich opeens bekeert tot het christendom? Hierdoor verloor hij zijn voorname positie en werd de rest van zijn leven zelf vervolgd, gevangen gezet, in elkaar geslagen en uiteindelijk vermoord. Je moet wel erg zeker van je zaak zijn wil dat ervoor over hebben. Dus wat is er dan echt gebeurd??? Dat is het onderzoeken waard.

Ja. God is het waard om serieus genomen te worden. Wat een verschrikkelijk idee dat we massaal onze Schepper verloochenen in deze wereld. Terwijl Hij Zijn handen uitsteekt om ons het Leven in Jezus Christus te geven. Nu en eeuwig.

(voor de chronologie van Pasen, zie chronologie)

Hoop of wanhoop?

Onlangs overleed een meisje in de Mengenstam. We schreven daarover in onze nieuwsbrief. Iemand uit de stam zei:" ... ik ben niet zo verdrietig als anders, want ik weet dat ze in Jezus geloofde. Ze is bij God en ik zal haar weerzien.”

Maar degenen die Jezus niet kennen zijn zo enorm wanhopig. Zaterdag overleed onverwacht een van onze trouwe werkers aan een leveraandoening.
Maandagmiddag werd hij begraven voor zijn huis vlakbij ons centrum.Hij had een tamelijk jong gezin (linksonder). Een aantal van onze werkers doet bijbelstudies en sommigen komen tot geloof. Maar niet allemaal. Wat bij deze begrafenis echt hartverscheurend was, was de enorme troosteloosheid en het intense hartverscheurende verdriet (rechtsonder).

.

Het raakte ons diep. Op zo'n moment besef je diep hoe belangrijk het is om hier het evangelie te vertellen. Gelukkig zijn er NTM'ers die de taal van "onze" stam nu leren en in de (nabije) toekomst bijbel(gedeelten) vertalen. Dan kunnen ze zelf het woord van God lezen en begrijpen.
Het maakte me ook boos. Deze mensen leven in duisternis en waarom...? Het evangelie kan worden verkondigd, maar mensen verdraaien het of geloven het niet. Waarom?
Gods hand is uitgestoken... je hoeft Hem alleen maar te pakken!
"Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, neemt Mijn juk op u en leert van Mij en Ik zal u rust geven", zegt Jezus. Daar zien we zo naar uit!

Roelie de bush in...

Woensdag is Roelie samen met de Engelse lerares Rachel vertrokken naar de Mengen stam. De bush in. Ik heb niets meer van haar gehoord en denk dat ze het erg naar haar zin heeft in de stam. Nu valt de bush ook wel weer een beetje mee, want er is daar een team dat de stam bijbelonderwijs geeft, lees- en schrijfonderwiijs, de bijbel vertaalt enz. Roelie en Rachel zijn te gast in huis bij twee vrouwelijke zendelingen die zich vooral bezighouden met vertaalwerk en lessen schrijven en geven.

.
Roelie en Rachel klaar om in te stappen

.
Het vliegtuigje heeft genoeg aan een heel korte startbaan!


Rechtsbovenin het zendingsvliegtuigje op weg naar de Mengenstam.
Op de achtergrond "onze" vulkaan.. de Paco.

Roelie heeft de goede camera mee met wat extra accu's om in de stam foto's te maken van het werk van de zendelingen. Komend dagboek de verhalen en foto's van Roelie,

Ik kreeg net een emailtje van Roelie binnen... ben benieuwd hoe de verbinding tot stand kwam. Ze schrijft:

Eindelijk een levensteken! Ik heb de ravijnen tot nu toe overleefd!
Het is echt fantastisch hier! Je moet hier ook komen joh!
Ik geniet van geweldige gastvrijheid aan alle kanten, van het team hier, de bevolking, en van de prachtige omgeving.
Vandaag vieren we Pasen met de gemeente, klein groepje nog maar. Ben benieuwd!
Ik heb al heel wat foto’s gemaakt, er zitten vast wel een paar mooie plaatjes tussen. Bovendien kun je dan mijn belevenissen een beetje zien.

Waarschijnlijk heel andere foto's dan ik vaak neem. Ben benieuwd!
Voorlopig ben ik even alleen achtergebleven om hier het nodige voorbereidende werk te doen voor het laatste deel van de school voor de grote vakantie.

Afscheid

Een half uur na Roelie's vertrek gingen vrienden van ons voor een jaar terug naar Amerika. De kinderen hadden we in de klas en zijn ons dierbaar evenals de ouders. Afscheid nemen is een van de moeilijke zaken op een zendingsveld. Zowel voor ons als voor hen.
Gelukkig hopen ze over een jaar weer terug te komen om verfrist en opnieuw toebereid hun werk in hun stam te hervatten. Daar kan ik nu al naar uitzien.

.

Bemoediging

Elke dag is ons gebed "Heer laat ons een zegen zijn voor de kinderen en de mensen hier om ons heen". Wij doen gewoon met veel plezier en liefde voor de kinderen ons werk op de zendingsschool.
Wat is het dan een bemoediging als je zomaar spontaan van iemand een T shirt krijgt met dit opschrift:

Over honderd jaar....
.... .. maakt het niet uit hoeveel ik op de bank had staan,
... ...of in wat voor huis ik woonde,
... ...of wat voor auto ik reed,
maar de wereld zal er anders voorstaan
want ik was belangrijk in het leven van een KIND ...

En dat geldt overal ter wereld, hier en in NL. Ik denk even aan de KingsKids in de Pijler en alle mensen die zich inzetten om het voor hen een bijzondere onvergetelijke tijd te maken!. Hierbij de groeten aan de Kingskids mensen en kinderen!

Projecten

Deze week start de school weer voor het laatste kwartaal van dit jaar. Wat is het snel gegaan.Leerlingen van map 4 en 5 werken aan hun science project. Ze moeten leren een wetenschappelijk onderzoek op te zetten: eerst een onderzoeksgebied bepalen, literatuurstudie doen, een onderzoeksvraag vaststellen en het onderzoek uitdenken. Als ze dat goed op papier hebben mogen ze het onderzoek gaan uitvoeren en dan tenslotte het verslag schrijven, rapporteren en presenteren in de klas. Er wordt serieus aan gewerkt. Een groepje onderzocht verschilende dieeten met in gedachten Gen 1:29 en Daniel 1 waarin water groenten en vruchten/zaden de hoofdrol spelen. Op verschillende tijden werden allerlei gegevens van de deelnemers klinisch vastgesteld. In elk geval konden de Daniel dieet meiden voor de dag komen na afloop!

.

Een andere groep onderzoekt de invloed van muziek op plantengroei. Daar is met name in Amerika veel om te doen en ze wilden dat zelf wel eens uitzoeken. Zij kweken nu de tropische spinazie Amaranthus op in verschillende muziekbehandelingen. Ben benieuwd of het iets oplevert. Het gaat erom dat ze leren een onderzoek op te zetten en kritisch door te denken.

.
Links: M.S. maakt de potten klaar. Rechts een Amaranthus - Aupa - plant

Een derde groep doet onderzoek naar een zonne-boiler... een simpele die gemakkelijk lokaal te maken en te gebruiken is met een stuk tuinslang en een jerrycan. Een vierde groep houdt zich bezig met kristalvorming... heel wat anders. In april voert men alles uit, en schrijft het verslag. In mei presenteert men de resulaten.

Van de week heb ik wat studie gedaan voor al deze projecten. De tropische spinazie (voor het plantmuziek-project) heet hier "Aupa". Het is de nummer 1 van groenten op de markt. Al zoekend kwam ik hele lijsten met eetbare plantennamen in het Tok Pisin (onze officiele taal) tegen. Zaken die belangrijk zijn in het dagelijks leven hebben een of meer namen. Andere woorden ontbreken geheel. Je zult hier bijvoorbeeld geen woord tegenkomen voor "etensrest" of "kliekje", simpelweg omdat je dat hier nooit hebt. Je eet je eten op en als er ooit wat overblijft is het voor de varkens en anders bederft het snel bij onze temperaturen en zonder koelkast. Geen kliekjes dus. Nu is dit geen sleutelwoord in de bijbelvertaling, maar slechts een voorbeeld. Met bijbelvertalen kom je geregeld dit soort uitdagingen tegen. Deze cultuur heeft een ander woordenboek dan onze Nederlandse cultuur of de Joodse cultuur.

Huis tuin en keuken...

Van de week verwonderden we ons over een slaapplant die we in onze tuin hebben. Er is een moment dat de werkdag voorbij is, het zonlicht maakt plaats voor de nachtrust. De blaadjes sluiten zich, te beginnen met de jongsten. De reden ontgaat me even, maar het verschijnsel is wel fascinerend. Als iemand van jullie er meer van afweet houd ik me aanbevolen om er wat meer van te leren (zie reactie per email)

.
Links: Onze slaapplant...
Rechts: Roelie met onze nieuwe aanwinst... de kat.

Onze nieuwe kat. Zijn vorige naam was "Tucker". Roelie heeft hem een nieuwe naam gegeven, die ik ben vergeten... Iik ben ook niet zo'n kattenliefhebber, maar wel goed voor dieren. Ik noem hem Karel (niets persoonlijks hoor!) en wordt om 6 uur 's morgens wakker gemauwd omdat Karel na een nachtje jagen weer naar binnen wil. Hij krijgt dan wat melk en kattevoer en slaapt de hele dag tot zijn nachtlevent weer begint.

We wensen jullie vanuit Papua New Guinea gezegende Paasdagen toe!
Hartelijke groet van Sinco en Roelie

Tot volgende week!

Menu 2
press F5 to update

***
Hoe prachtig is het
dat niemand
een seconde
hoeft te wachten
om te beginnen
met de wereld
te verbeteren!

Anne Frank - Joods meisje
dat in de oorlog
in een concentratiekamp
overleed.

***


Ons thuisfront heeft een mooie site met o.a. een forum over zending!


...

PS. Ik lees altijd met veel interesse en geprikkeld door de humor de columns van

COLUMNCHRIST

Neem een kijkje!

 

De Pijler
Evangelische Kerk
"De Pijler" -Lelystad

Dankje.nu
Laat iemand
je waardering blijken!

International Justice Mission
International Justice
Mission (IJM)
is een mensenrechten-
organisatie die
recht verschaft
aan slachtoffers
van slavernij,
seksuele uitbuiting en
andere vormen
van gewelddadige
onderdrukking

 

thuisfront

 

NTM Nederland thuisfrontcommissie site