• vr. jun 21st, 2024

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

Het “andere” nieuws

  • Home
  • Het “andere” nieuws

De publieke opinie wordt gemanipuleerd met systematische misinformatie. Hoeveel van onze informatie halen we van WIKIPEDIA? De oprichter van Wikipedia – Larry Sanger – schrijft in zijn eigen blogpost over de huidige misinformatie op wikipedia: Wikipedia’s ‘NPOV’ [neutral point of view] is dood. Het oorspronkelijke beleid is al lang vergeten en Wikipedia heeft geen effectieve neutraliteitspolitiek meer. Je bent nu gewaarschuwd. Lees Larry Sanger’s boodschap op https://larrysanger.org/2020/05/wikipedia-is-badly-biased/ (wikipedia is zwaar bevooroordeeld).

Hieronder staan enkele bronnen die weergeven wat de officiële media niet laten zien of zelfs belachelijk maken.

Het andere nieuws is een verzamelsite voor – hoe kan het ook anders – het andere nieuws. Kijk zelf:

Het probleem is dat het officiele nieuws bewijsbaar misleidend is. Uit de vele voorbeelden licht ik alleen deze uitzending, waarin Blckbx de misleiding aantoont.

De Buitenparlementaire Onderzoeks Commissie – BPOC.
De commissie onderzoekt de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen t.a.v. COVID-19 en onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt.

Blackbox – blckbx is een video-content platform voor vrije denkers met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Onder aanvoering van oprichter en tv producent Flavio Pasquino

Frontnieuws: https://www.frontnieuws.com. Een tendentieuze site …. maar met genoeg verwijzingen naar de brondocumenten om je eigen onderzoek te starten.

De Nieuwe Wereld. Veel controversiele onderwerpen. Een aantal interviews met Marlies Dekkers als presentatrice zijn in dit kader van Covid en de Great Reset interessant. Kijk op YouTube voor een overzicht en kijk achter de schermen.