Ander nieuws

Het andere nieuws is een verzamelsite voor – hoe kan het ook anders – het andere nieuws. Kijk zelf:

Het probleem is dat het officiele nieuws bewijsbaar misleidend is. Uit de vele voorbeelden licht ik alleen deze uitzending, waarin Blckbx de misleiding aantoont.

De Buitenparlementaire Onderzoeks Commissie – BPOC.
De commissie onderzoekt de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen t.a.v. COVID-19 en onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt.

Blackbox – blckbx is een video-content platform voor vrije denkers met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Onder aanvoering van oprichter en tv producent Flavio Pasquino

Frontnieuws: https://www.frontnieuws.com. Wat je ook van deze site vindt, er staan genoeg verwijzingen naar de brondocumenten om je eigen onderzoek te starten.

De Nieuwe Wereld. Veel controversiele onderwerpen. Een aantal interviews met Marlies Dekkers als presentatrice zijn in dit kader van Covid en de Great Reset interessant. Kijk op YouTube voor een overzicht en kijk achter de schermen.