• vr. jun 21st, 2024

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

Tieners

Xtend is de tienergroep van De Basis in Apeldoorn. Together volgt vanaf 17 jaar…
Elke vrijdagavond komen ze gezellig bij elkaar en is er een goed programma. Op deze pagina staan enkele onderdelen die aan de orde zijn geweest in het programma of in gesprekken.

2023-01-13 Wat is Waarheid

Zie de Powerpointpresentatie…

Genderdebat…

Voorjaar 2021 hadden we enkele avonden om na te denken over de genderidentiteit-agenda van onze tijd. Ieder mens heeft als 23e chromosomenpaar ofwel twee x-chromosomen en is daarmee vrouw, of een x- en een y-chromosoom en is daarmee man. In Genesis 1:27 staat: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” Over deze fundamentele principes worden veel jonge mensen tegenwoordig in de war gebracht, niet in het minst door programma’s op scholen. Een schoolleider van een nota bene christelijke school wil diploma’s innemen van leerlingen die kritisch ten aanzien van de genderagenda staan. Je mag kennelijk niet meer kritisch zijn vanuit je relatie met God, de Schepper, jouw Schepper, Die alleen weet wat de bedoeling van Zijn Schepping is.

Interessante discussies over dit thema vind je ook onder Jordan Peterson, hoogleraar psychologie (Canadees). … of dit recente interview van Januari 2022, waarin hij het spectrum van vrouwelijke vrouwen via mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen tot mannelijke mannen schetst.

Jordan Peterson
(hier op de Universiteit van Amsterdam)

In Nederland staat de organisatie “Gezin in Gevaar” op de bres voor Gods normen in gezin en samenleving. Hun uitgaven zoals Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw? kun je gratis bestellen.

Mensentypen

4 juni 2021 – Veel tieners zijn onzeker over zichzelf… anderen reageren immers heel anders. Het helpt om jezelf en anderen beter te begrijpen als je bewust bent van de verschillende typen karakters van mensen met hun mooie kanten en valkuilen. De volgende zelftest en omschrijving van de verschillende karakters is heel leuk om te doen voor jezelf of in familie of vriendengroep om elkaar beter te begrijpen. Ik heb er van geleerd dat God ons zo verschillend heeft gemaakt, zodat we elkaar nodig hebben, en leren elkaar te aanvaarden, te waarderen en te vergeven:

Op den duur ga je zelfs inzien dat je het meeste kan leren van wie je het meeste irriteert! Daniel Ofman legt dat uit met zijn kernkwadrantenmodel, dat je inzicht geeft in jouw kwaliteiten en ergernissen. Een aardig artikel hierover vind je hier. Een samenvatting op een A4 vind je op “Kernkwaliteiten“. Het elkaar aanvaarden en waarderen, zelfs als iemand je irriteert, hoort bij de huisstijl van God. Romeinen 15:7… “Aanvaard elkaar dus net zoals Christus ons allen aanvaard heeft. Dat is tot eer van God.”

De touwpuzzel … Wat moet je doen om gered te worden!

4 juni 2021. Deze avond staat de touwpuzzel op het programma.
Hoe wordt een mens verzoend met God?

Dit soort puzzels hebben maar één oplossing. Zo zit het ook met ons leven. Jezus is de enige oplossing om ons met God te verzoenen en eeuwig leven te geven. Werp je in Gods open armen! Hij wacht op jou!
Een stapsgewijze oplossing van deze touwpuzzel vind je hier: De touwpuzzel stap voor stap!

10 spijkers op 1 kop – alle dingen zijn mogelijk “in HEM” (Jezus)

28 mei 2021. Opdracht: Leg 10 spijkers bovenop de kop van één spijker in bijvoorbeeld een halve aardappel of een stukje hout met één spijker in het midden. Het plankje/aardappel moet gewoon blijven liggen… Kan dat?  Is het schijnbaar onmogelijke mogelijk?

Deze “tien spijkers op de kop van EEN” is een beeld van wat “in Christus” mogelijk is volgens Efeze 2:19-22 ….

Download de toelichting

U bent dus niet langer vreemdelingen die geen rechten hebben, maar medeburgers van het volk van God, leden van zijn familie. 20  U staat gebouwd op de fundering die gelegd is door de apostelen en de profeten; de hoeksteen is Christus Jezus zelf. 21  Aan hem dankt het hele gebouw zijn hechte constructie en door hem groeit het uit tot een heilige tempel. 22  In eenheid met hem wordt ook u mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God.

Wij mensen stellen in dit experiment de spijkers voor: een harde kop, lastig samenwerken enz. enz. Maar met de koppen bij elkaar en met het juiste “fundament” en “hoeksteen” kan er een wonder gebeuren! Probeer het maar! Kom je er niet uit? Download dan de oplossing.

De magic stick of strijkstok – verbinding met God is het geheim

21 mei 2021. Deze avond was de uitdaging o.a. het molentje van de strijkstok te laten draaien, linksom en rechtsom. Samen met Benjamin hebben we 45 strijkstokken gemaakt…. voor ieder één. Het was niet zomaar een onzinnig speeltje. Net als met Pinksteren God onder ons kwam wonen, mogen wij nu leven met God in ons hart als we ons willen toevertrouwen aan Hem en Hem gehoorzamen.
Zo is ook het verhaal achter dit molentje dat je leven pas zin heeft in verbinding met God. Kom je hier niet uit? Download dan de toelichting

Hoe onthoud je Bijbelverzen?

7 mei 2021 – Enkele tieners vroegen hoe je Bijbelgedeelten beter kan onthouden. Ze lazen belangrijke en mooie verzen, maar vergaten waar het stond en wat er precies stond. Onderstrepen in hun Bijbel hielp niet genoeg.
Daarom ben ik begonnen met het ontwikkelen van een een Bijbels kwintetspel.

Om jezelf te helpen teksten te onthouden heb ik thema’s met elk 5 bijbelteksten gemaakt. Een zelfstudieversie. Deze kun je dubbelzijdig printen. Aan de ene kant komt dan het thema en de plaats van het vers, aan de andere kant het vers zelf. Na uitknippen/snijden kan je ermee oefenen en jezelf ermee “overhoren” en zo spelenderwijs de Bijbelgedeelten in je geheugen krijgen.
Ga naar “TRAIN JEZELF”

Ook kan je ermee kwintetten. Daarvoor heb ik een aparte spelversie gemaakt. Deze moet je enkelzijdig printen om kwintetkaarten te maken.
Ga naar “SPELVERSIE kwintet Bijbelverzen”

Trouwen of samenwonen

7 mei 2021 – Deze avond dachten we na over allerlei keuzes die je in je leven maakt. En vooral “Wat wil de Here God?”. Er was veel onduidelijkheid over seks voor het huwelijk, trouwen of samenwonen. Daarom hierbij het stuk dat ik in 1994 voor Youth for Christ Noordoostpolder schreef: “Liefde, verkering en het huwelijk.”

Te mooi …. om te geloven?

16 april 2021 – Powerpointpresentatie met enkele leuke weetjes uit de schepping gebaseerd op Romeinen 1 vers 19-22

19 Want die mensen kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het hun Zelf bekendgemaakt. 20 God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk (alles wat Hij heeft geschapen) bewijst Zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.
21 Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. 22 Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom.

De ster van Bethlehem

18 dec 2020. Met kerst dachten we na over de bijzondere gebeurtenissen aan de hemel (sterren, planeten) in de tijd van Jezus geboorte in het jaar 2 of 3 BC. We gebruikten o.a. het programma “Starry night” om de sterrenhemel in die tijd te bekijken.
Keizer Augustus dacht al deze bijzondere tekenen aan de hemel voor hem waren “De Vredevorst”. De wijzen uit het oosten wisten wel beter!
Ga naar de pdf versie

Tijdlijn bij de Bijbel

Voor een beter begrip van de Bijbelboeken en personen, hun plek in de Bijbel en in de geschiedenis, enz. heb ik een Bijbelse tijdlijn opgesteld met een zo goed mogelijke benadering van jaartallen vanuit de Septuaginta.

Het Oude Testament

Alleen het Oude Testament tot aan Jezus en later het einde van de Joodse staat:

Combinatie OT + NT

Let hierbij wel op het verschil in tijdschaal op de horizontale as tussen de verschillende perioden!

Het Nieuwe Testament