• vr. jul 19th, 2024

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

Waarom geen prik!

  • Home
  • Waarom geen prik!

Bron originele artikel : https://thefreethinker.substack.com/p/why-i-dont-want-your-shot-updated 
Vertaling: Door Frankema / Vaccinvrij

NEE, IK WIL DIE PRIK NIET. EN DIT IS WAAROM! – 115 REDENEN OM TE WEIGEREN

16 sep 2022 | COVID-19 vaccin

James Edward Taylor schreef een update van zijn eerdere artikel ‘Nee Ik wil die prik niet – en dit is waarom!‘. De redenen om de prik NIET te willen, nemen alleen maar toe met het verstrijken van de tijd. Taylor wijst ons eerst op de absurditeit van dit experiment: “Een bedrijf met winstoogmerk brengt een product op de markt, en iedereen op deze planeet wordt gedwongen om redenen te bedenken waarom ze dat product niet willen hebben.” Dit is waanzin.
 
Het feit dat er een wijdverspreide, overhaaste, onbetwiste consumptie is bereikt (en een wijdverspreide belastering van iedereen die de prik niet heeft genomen) kan alleen worden verklaard door propagandistische manipulatie.”

Keer op keer stelde James Taylor vast dat wanneer hij de informatie in dit artikel aan mensen voorlegde, zij geen flauw benul van de feiten hebben. “Ze wisten het niet omdat ze niet de moeite namen om vragen te stellen of onderzoek te doen. Ze wilden dat iets waar was, en ze gedroegen zich ernaar. Ze wilden dat als voldoende mensen de prik zouden nemen dit het einde van de COVID(maatregelen) was, dus stonden ze ervoor in de rij.”
 

115 REDENEN OM DE PRIK NIET TE NEMEN

Ik (James Taylor) ben een kritisch denker. Ik neem dingen niet klakkeloos aan. Ik doe onderzoek. Ik denk na over dingen. Ik stel vragen. Ik heb geen enkele twijfel. Ik wil GEEN prik. En dit zijn de redenen waarom: In grote lijnen zijn ze onder te verdelen in vier categorieën:

  • 1. Ik ben niet overtuigd van de veiligheid. (57 redenen)
  • 2. Ik ben niet overtuigd van de noodzaak. (15 redenen)
  • 3. Ik ben niet overtuigd van de werkzaamheid, (d.w.z., het werkt niet.) (18 redenen)
  • 4. Ik ben niet overtuigd van de eerlijkheid van de betrokken actoren. (25 redenen)

Check mijn bronnen met de linken die ik geef. Denk na. Beslis voor jezelf.

 A. GEBREK AAN VEILIGHEID:

1. Spikeiwit is schadelijk voor de bloedvaten en organen. Zowel door infectie als door de prik veroorzaakt spike-eiwit vasculaire endotheliitis, wat stolling in het hele vaatstelsel betekent. De injectie zorgt ervoor dat het lichaam van de ontvanger meer spike-eiwitten aanmaakt. Dit zou het einde van de discussie moeten zijn, maar het is nog maar het begin. Onderzoek van het Salk Instituut. (30 apr/21)

2. De lipide nanodeeltjes passeren de bloed-hersenbarrière. In feite worden lipide nanodeeltjes gebruikt in andere geneesmiddelen om specifiek de bloed-hersenbarrière te overwinnen. Daar zijn ze goed in. Maar in het geval van dit medicijn is het een slechte zaak. Als spike-eiwitten in de hersenen komen, krijgen we daar ontstekingen, bloedstolsels en een hele reeks neurologische problemen, zoals GBS, Bell’s Palsy, beroerte, enz.

3. We zijn herhaaldelijk gewaarschuwd voor door vaccinatie veroorzaakte ziekten: “eerdere pogingen om een coronavirus-vaccin te ontwikkelen. De dieren in die vaccin-proeven kregen te maken met “pathogene priming”, of ziekteversterking (doordat ze via het vaccin al eerder een het virus waren blootgesteld), wat ontstekingen in hun hele lichaam veroorzaakte, en/of de dieren doodde. (5/20 maart)

5. Mensen met ACE2 deficiëntie neigen naar grotere vatbaarheid voor ernstige COVID-19. De spike proteïne onderdrukt ACE2. Dus, meer spike proteïne maakt de deficiëntie nog erger. (20 apr/20)

6. Ernstige bijwerkingen in trials: Twintig procent van de proefpersonen in het hoge dosis cohort (250 mcg) kreeg een “graad 3 systemische gebeurtenis” (door de FDA gedefinieerd als “verhindert dagelijkse activiteit en vereist medische interventie”) binnen 43 dagen na ontvangst van de Moderna prik. Analyse klik hier. (18/20 mei)

7. Het spike eiwit in deze mRNA shots is genetisch veranderd om te voorkomen dat de ACE2 receptoren goed sluiten, waardoor de ontvanger ACE2 gaat ondermijnen. Dit leidt tot een verhoogd risico op pulmonale hypertensie, ventriculair hartfalen, en beroerte. (jul/20)

8. Meer bevestiging dat spike proteïne, op zichzelf, hartspiercellen ernstig kan beschadigen “door hartspiervezels in kleine stukjes te snijden en DNA te verwijderen”. Jakkes.. (9/20 sep)

9. Spike proteïne heeft een ontstekingsremmend effect op de endotheelcellen van de hersenen, waardoor de functie van de bloed-hersenbarrière wordt veranderd, waardoor ze gemakkelijker kunnen passeren. Dat is geen goede zaak. Twee studies. (Dec/20)

10. Pfizer’s eigen onderzoeksgegevens tonen een toename van 300% in het risico op bijwerkingen, inclusief overlijden, in ruil voor een risicovermindering van 0,84% voor het krijgen van COVID – een risico-voordeel verhouding die niet alleen laag is, maar ook immoreel.

11. Dit is de eerste keer, ooit, dat polyethyleenglycol is gebruikt in een injectie. Deze onderzoekers identificeren die stof als de oorzaak van anafylaxie. (apr/21)

12. Dit artikel, gepubliceerd in het ‘International Journal of Vaccine Theory Practice and Research’, bespreekt in tweeënveertig bladzijden de onbedoelde gevolgen van injecties die in allerijl op de markt worden gebracht, waaronder de relatie van spike-eiwit met een breed scala van zowel acute als op lange termijn veroorzaakte ziektes, zoals bloedziekten, neuro-degeneratieve ziekten, auto-immuunziekten, en prionziekten. (26/21 mei)

13. In de Japanse biodistributie-studie van Pfizer werd vastgesteld dat lipide nanodeeltjes van de injectie zijn aangetroffen in elk orgaan in het lichaam (mogelijk vervoerd door lymfe), en met name in de eierstokken. Dus, nee, ze blijven niet in de injectieplaats in de arm, zoals ons werd verzekerd. (14/21 jun.)

14. Ons werd verteld dat spike proteïne ongeveer zes maanden in het menselijk lichaam kan overleven. Een recenter onderzoek wees uit dat het spike-eiwit 15 maanden in herstelde COVID-patiënten aanwezig bleef. Wie weet hoe lang ze aanwezig zullen bijven met boosters? (25/21 jun.)

15. In dit door vakgenoten beoordeelde artikel staat: “een kosten-batenanalyse toonde in het beste geval zeer conservatief aan dat er vijf keer meer sterfgevallen zijn toe te schrijven aan elke inenting dan aan COVID-19 in de meest kwetsbare 65+ populatie. Het risico op overlijden door COVID-19 neemt drastisch af naarmate de leeftijd daalt, en de effecten op langere termijn van de inentingen op lagere leeftijdsgroepen zullen de risico-batenverhouding voor die groep waarschijnlijk aanzienlijk verhogen.” (17/21 sep)

16. In dit door vakgenoten beoordeelde artikel staat: “voor 6 sterfgevallen die voorkomen werden door vaccinatie, werden er ongeveer 4 sterfgevallen gerapporteerd die optraden na vaccinatie, wat een potentiële risico-batenverhouding oplevert van 2:3.” (aug/21)

17. Pfizer’s eigen studie toonde 4 keer het aantal sterfgevallen door hartstilstand in de groep die de prik kreeg. (15 sep/21)

18. Dr. Doran Fink, adjunct-directeur van de afdeling vaccins van de US FDA, vertelt tijdens de hoorzitting van het adviescomité (op ongeveer 6:28) dat ze meer onderzoek naar myocarditis nodig hebben van de fabrikanten, omdat er een “toerekenbaar risico” is (d.w.z. dat de myocarditis kan worden toegeschreven aan de vaccins) in alle leeftijdsgroepen, en dat terwijl de risico-batenverhouding zinvol is voor oudere mensen die vatbaarder zijn voor complicaties van COVID, en voor jongere mensen (vooral mannen onder de 40) de injecties gewoon meer myocarditis betekenen. Het antwoord: “Laten we verder gaan.” (26/21 sep)

19. Uit deze analyse blijkt dat de NNTV (Number needed to vaccinate) voor kinderen van 5-11 jaar de risico-batenanalyse voor die leeftijdsgroep schandalig hoog maakt. In de woorden van de auteur: “Simpel gezegd… voor elk kind dat door de prik wordt gered, zouden er 117 andere kinderen door de prik worden gedood.”

20. Gegevens van Johns Hopkins tonen enorme pieken in COVID-sterfte in tientallen landen na massavaccinatie. (26/21 sep)

21. De auteurs van deze studie ontdekten dat de natuurlijke immuniteit wordt aangetast door het ontwikkelen van gevaccineerde immuniteit, waardoor mensen kwetsbaarder worden voor nieuwe varianten. (27 sep/21)

22. Het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid vertelt mensen om een week na de vaccinatie niet te sporten, vanwege een “klein aantal” gevallen van myocarditis. Dus “gezond” zijn = een medicijn nemen dat het onmogelijk maakt om te sporten zonder een hartkwaal te ontwikkelen. Ik heb het begrepen. (7/21 oktober)

23. Zweden, Noorwegen en Finland schorsen het Moderna mRNA vaccin vanwege het verhoogde risico op myocarditis bij jonge mensen (vooral mannen). (11 okt/21)

24. Deze artsen voelden zich uit gewetensnood gedwongen de FDA te schrijven over een alarmerend hoog aantal aandoeningen en sterfgevallen na injecties die zij op hun IC-afdeling hadden gezien. En elf andere artsen volgden hun voorbeeld. (1/2 nov.)

25. Verwoestende getuigenissen van mensen die ernstig beschadigd zijn geraakt door deze injecties. (8/21 nov.)

26. Meer getuigenissen hier. En hier. Ja, ze zijn anekdotisch. Maar het aantal (en de gelijkenis tussen hen) is verbijsterend.

27. Deze studie in het medische tijdschrift Circulation toonde aan dat de mRNA COVID-vaccins de endotheelontstekings-cijfers, en de scores die een verhoogd risico over vijf jaar op het ontwikkelen van een nieuw ‘Acuut Coronair Syndroom’ (ACS) voorspellen, drastisch deden toenemen. (8/21 nov.)

28. Taiwan stopt de tweede dosis van Pfizer voor adolescenten. Andere landen lijken zich niet druk te maken over het beschadigen van hun kinderen… (10 nov/21)

29. De injectie doodt kinderen. De CDC publiceerde een analyse van 14 kinderen die stierven na het krijgen van hun COVID injecties (maar verzuimde een recente analyse op te nemen). (11/21 nov.)

30. Een recente studie uit Hong Kong toont aan dat het risico op myocarditis na een tweedosis mRNA-vaccinatie bij jonge mannen ongeveer 1 op 1000 bedraagt. Dit getal werd ook gevonden in een Canadees onderzoek. (28/21 nov.)

31. Een groep van 22 artsen schrijft in een brief aan de BMJ: “Voor jonge leeftijdsgroepen, bij wie covid-gerelateerde morbiditeit (ziekte) en mortaliteit (sterfte) laag is, en voor degenen die reeds een covid-infectie hebben doorgemaakt en een langdurig immunologisch geheugen lijken te hebben, zijn de nadelen van het nemen van een vaccin bijna zeker groter dan de voordelen. En het doel van het verminderen van transmissie (overdracht) naar andere mensen met een hoger risico is niet met zekerheid aangetoond.” (3/21 dec.)

32. Ernstige, levensbedreigende boosterreacties zetten Quebec ertoe aan om te stoppen met het geven van boosters aan eerder besmette ouderen. (11 dec/21)

33. 17.000 artsen en medische wetenschappers ondertekenden een publieke verklaring tegen het vaccineren van kinderen tegen COVID-19. De reden hiervoor was de gevaarlijke en mogelijk fatale gevolgen van het veranderen van de genen om giftig spike-eiwit te produceren, dat onherstelbare en onomkeerbare schade zou kunnen veroorzaken. (14/21 dec.)

34. Een recente analyse door onderzoekers van de Universiteit van Oxford heeft uitgewezen dat bij mannen tussen 16 en 39 jaar het risico op myocarditis na vaccinatie aanzienlijk groter was dan na besmetting met COVID. De gevallen van myocarditis waren hoger na de tweede en derde dosis van het Pfizer mRNA-vaccin, na de eerste en tweede dosis van het Moderna mRNA-vaccin, en na de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin. (14/21 dec.)

35. Zelfs vaccin-promotor Paul Offit denkt dat boosters voor de hele bevolking een slecht idee zijn. (15 dec/21)

36. Verschillende landen zijn gestopt met adenovector vaccins (J&J, AstraZeneca) vanwege problemen met de bloedstolling. (17 dec/21)

37. Veel landen hebben een negatieve effectiviteit van vaccins tegen infecties gerapporteerd, wat betekent dat gevaccineerde mensen een hoger infectiepercentage hadden dan niet-gevaccineerde mensen. (24 dec/21)

38. VAERS: Het vaccinsurveillancesysteem van de CDC heeft zojuist de grens van 1 miljoen meldingen van bijwerkingen (1.016.999 vanaf 12/31/21) voor de COVID-vaccins overschreden, waaronder 21.382 sterfgevallen. Dit maakt ze verreweg de dodelijkste vaccins zijn die ooit zijn toegediend. Onder de sterfgevallen zijn 71 kinderen onder de 18. (31 dec/21)

39. Uit een recente studie is gebleken dat 67% van de VAERS-rapporten door gezondheidswerkers zijn ingediend (wat de bewering van leken die de rapporten vervalsen, logenstraft). Slechts ongeveer 14% van de gemelde sterfgevallen na vaccinatie kan niet zijn veroorzaakt door COVID-vaccins. (jun/21)

40. Bijna een kwart van de sterfgevallen (5.252) vond plaats binnen de eerste achtenveertig uur na de injectie. Dat is geen statistisch toeval of “achtergrondgeluid”. Elke student statistiek zal je vertellen dat dit een oorzakelijk verband is. (31 dec/21)

41. De CDC geeft toe dat bijwerkingen bij VAERS met een factor 6,5 worden ondergerapporteerd. Vermenigvuldig de bovenstaande getallen met 6,5 en u begint te begrijpen hoe gruwelijk het massaal injecteren van hele bevolkingsgroepen is (en waarom er mensen zijn die het niet doen). (31 dec/21)

42. Verzekeringsmaatschappijen melden een alarmerende stijging van 40% in sterfte van mensen in de werkende leeftijd (18-64 jaar), in 2021, het jaar van de start van de massale vaccinatie.

43. Onafhankelijk onderzoek door deze artsen suggereert dat “de overgrote meerderheid van de sterfgevallen die na vaccinatie optreden, worden veroorzaakt door de prikken”. (22 januari). U kunt hun onderzoeksdocument hier vinden.

44. Deze verpleegster, die getuigde tijdens een hoorzitting van het Louisiana House Health and Welfare Committee, zei dat haar ziekenhuis getuige is van bloedstolsels, hartaanvallen, beroertes, encefalopathie en hartritmestoornissen na COVID-vaccinatie, en dat het personeel verzuimt om iets te rapporteren aan de VAERS, en dat de meeste medische professionals in haar ziekenhuis niet eens weten dat VAERS bestaat. (6/22 jan)

45. Deze studie uit Denemarken laat een negatieve Omicron-effectiviteit zien (wat betekent dat de gevaccineerden MEER vatbaar waren voor het virus dan de niet-gevaccineerden), wat nog eens bevestigt dat vaccinatie iemands immuniteit tegen nieuwe varianten vermindert. (7/22 jan)

46. Nobelprijswinnaar in de geneeskunde professor Luc Montagnier waarschuwt voor de prionencomponent van de injecties, die “in staat zijn om op onvoorspelbare manier eiwitmodificaties te veroorzaken. Als arts kende ik 21 mensen die 2 doses Pfizer-vaccin kregen, en nog iemand die Moderna kreeg. De 21 stierven aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob veroorzaakt door prionen.” (13/22 jan)

47. ‘Journal of Microbiology and Infectious Diseases’ publiceert een artikel over het risico van prionziekte na de injecties. (18/22 jan.)

48. Ik wil geen myocarditis. We zitten op 98 studies die myocarditis in verband brengen met de injecties. (2 feb/22)

49. We zitten op 148 studies (en meer) die de risico’s van deze injecties benadrukken. (22 feb)

50. Dit Nature Medicine artikel toont een duidelijk verband aan met myocarditis na vaccinatie. (22 feb.)

51. In deze preprint studie ontdekten de auteurs dat de Pfizer-prik kritische mitochondriale functies in de hersenen terugschroefde. (2/22 mrt.)

52. Met behulp van de gegevens van de CDC zelf, kunnen we zien dat de injecties tien keer zoveel kinderen in het ziekenhuis zullen brengen (leeftijd 5-11) dan dat het zal redden. (18 mrt. 22)

53. Deze analyse van gegevens van de regering van Canada toont aan dat de drievoudig gevaccineerden meer dan vijf keer meer kans hebben om te sterven aan Covid-19 dan de niet-gevaccineerden. (28 mrt. 22)

54. VAERS Update: Vanaf 25 maart 2022 heeft VAERS 26.396 sterfgevallen geregistreerd die gerelateerd zijn aan COVID-vaccins. (17.234 van Pfizer shots). Tot de belangrijkste bijwerkingen die massaal zijn gemeld behoren miskramen, hartaanvallen, myopericarditis, trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes), gordelroos, Bells palsy en een verscheidenheid aan blijvende handicaps, waarvan vele met neurologische disfunctie. (25 mrt. 22)

55. Uit deze analyse blijkt dat er aanzienlijk meer LYL (verloren levensjaren) zijn geweest in de periode na de massavaccinatie in de VS. (8 apr/22)

56. Een rapport waaruit blijkt dat 992 jonge atleten zijn ingestort (en 644 zijn overleden) als gevolg van een hartstilstand tijdens het beoefenen van hun sport, sinds zij COVID-vaccinaties hebben gekregen. (26 apr. 22)

57. De Wikipedia-lijst van “tijdens het spelen omgekomen voetbalsters” laat momenteel 21 spelers zien die in 2021 zijn overleden, dat is ongeveer twee tot drie keer zoveel als in voorgaande jaren. (15 mei/22)

B. GEBREK AAN NOODZAAK

 1. Het COVID sterftecijfer voor mijn (James Taylor) leeftijdscategorie is 0,08%. Ongeveer dezelfde kans om per ongeluk te verdrinken. En dat is alleen rekening houdend met leeftijd. Zelfs niet rekening houdend met andere risicofactoren zoals zwaarlijvigheid, vitamine D-tekort, eerdere gezondheidsproblemen (die ik geen van allen heb) verlaagt mijn sterfterisico zo dicht bij nul dat het niet eens de moeite van het bespreken waard is. COVID-19 Sterfterisico voor niet-bejaarden (8/20 apr)

2. COVID is veel minder dodelijk dan we aanvankelijk dachten. Een Duitse viroloog legt het uit. (5 mei/20)

3. De meeste gezonde mensen hebben T-cel immuniteit tegen Sars-COV-2 door levenslange blootstelling aan andere coronavirussen. Dit is de reden waarom infectie a-symptomatisch of mild is voor de meeste mensen. (29 jul/20)

4. Artsen hebben vroege behandelingsprotocollen ontwikkeld die effectief en veilig zijn, en geen van de risico’s van de mRNA-injecties met zich meebrengen. (Dec/20)

5. Deze meta-analyse van 15 trials vond dat grote reducties in COVID-19 sterfgevallen mogelijk zijn door vroegtijdig gebruik van ivermectine. (21 jun/21)

6. Deze studie toonde aan dat natuurlijke immuniteit een langduriger en sterkere bescherming biedt tegen infectie, symptomatische ziekte en ziekenhuisopname veroorzaakt door de Delta-variant van SARS-CoV-2, vergeleken met de door twee doses vaccin geïnduceerde immuniteit. (25/21 aug)

7. Israëliërs die een infectie hebben gehad, waren beter beschermd tegen de Delta-coronavirusvariant dan degenen die een vaccin hebben gehad. Science artikel (dat zijn best doet om “zeer effectief” en “vitaal” zo vaak mogelijk op te nemen in de tekst, ondanks de onderzoeksresultaten). (26/21 aug.)

8. Deze studie in het ‘European Journal of Immunology’ toont aan dat natuurlijke immuniteit van een voorafgaande infectie zowel beter als langduriger is dan gevaccineerde immuniteit. (27 sep/21)

9. Deze preprint studie toont aan dat immuniteit na herstellen van een infectie veel sterker is dan gevaccineerde bescherming. (20/21 nov.)

10. Deze review toont aan dat uit meerdere epidemiologische en klinische studies, waaronder studies tijdens de overdracht van de Delta-variant, blijkt dat het risico op herhaalde SARS-CoV-2-infectie met 80-5-100% afnam bij degenen die eerder COVID-19 hadden gehad. Natuurlijke immuniteit werkt. (1/22 jan)

11. De Indiase provincie Uttar Pradesh elimineerde hun COVID-doodscurve door het uitdelen van een verzorgingspakket aan hun bevolking bestaande uit medicijnen en supplementen. Als we echt immuniteit voor de bevolking wilden, zouden we dit kunnen doen. (15/22 jan)

12. Mijn leeftijdsgroep heeft een 99,632% kans op herstel van COVID. Nogmaals, alleen rekening houdend met leeftijd, niet met andere gezondheidsfactoren en behandelingen, die dit getal nog hoger maken. (24 februari/22)

13. Er zijn meer dan 1600 studies die de veiligheid en werkzaamheid van vrij verkrijgbare medicijnen bij COVID aantonen. (6 apr/22)

14. 72 landen hebben vroege behandelingen voor COVID goedgekeurd. De officiële lijn van de VS is natuurlijk dat er geen dergelijke vroege behandelingen bestaan of te bespreken zijn. (6/22 apr)

15. 156 Onderzoeksstudies (en dit getal blijft oplopen) bevestigen de superioriteit van natuurlijk verworven immuniteit ten opzichte van gevaccineerde immuniteit. Lijst van studies per 11 juli 22.

C. GEBREK AAN DOELTREFFENDHEID (HET WERKT NIET…)

 1. Het werkt niet nr. 1: ALLE apen in deze proeven werden besmet toen ze werden blootgesteld aan het levende virus. Hmm. Forbes (16/20 mei)

2. Het werkt niet nr. 2: Deze CDC paper: “driekwart van de gevallen deden zich voor bij volledig gevaccineerde mensen.” Ook uit hetzelfde artikel: “De virale belasting van gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen die besmet zijn met het coronavirus is vergelijkbaar,” een beleefde manier om te zeggen dat het vaccin de virale belasting niet vermindert. (6/21 aug)

3. Het werkt niet nr 3: Deze studie toonde een “marginaal positief verband aan, zodanig dat landen met een hoger percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is, hogere COVID-19 gevallen per 1 miljoen mensen hebben.” In gewone taal: meer gevaccineerden = meer gevallen. Let op de positie van Israël: zij hebben het vroegst en het meest gevaccineerd en staan nu aan de top van de hoogste aantal ziektegevallen ter wereld. (17/21 aug)

4. Het werkt niet nr. 4 Klokkenluidergegevens: Van 90% van de personen die in het ziekenhuis werden opgenomen was gedocumenteerd dat ze dit vaccin hadden gekregen. (17 okt/21)

5. Het werkt niet nr. 5: Dit artikel onderzocht de COVID-percentages in 68 landen en ontdekte dat ze geen verband hielden met het vaccinatieniveau. Soms meer vax = minder COVID, soms meer vax = meer COVID. De auteurs merken ook op dat de effectiviteit van het vaccin veel lager was dan gerapporteerd was in trials, en het vaccin minder effectief is dan natuurlijke infectie en herstel. (30/21 september)

6. Het werkt niet nr. 6: Ziekenhuizen zitten vol met gevaccineerde patiënten. (9 nov/21)

7. Het werkt niet nr. 7: Ondanks 9 maanden van inentingen, is het aantal COVID-doden in 2021 hoger dan in 2020, en dan hebben we het alleen nog maar over de periode tot oktober. (22/21 nov.)

8. Het werkt niet nr. 8 Ondanks massaal gebruik door ouderen, is het sterftecijfer onder ouderen helemaal niet gedaald. Sterker nog, in de categorie 65 tot 74 is het gestegen. (4 dec/21)

9. Het werkt niet nr. 9: Ondanks bijna 100% vaccinatiegraad in bepaalde landen en staten, zijn de ziekte gevallen toch geëxplodeerd. De vaccins verminderen het aantal gevallen duidelijk niet. (11/21 dec.)

10. Het werkt niet nr. 10: en geen wonder, want het kan niet werken, volgens deze onderzoekers. De reden: de COVID prikken produceren het verkeerde type antilichamen. “Vaccins die in de spier worden geïnjecteerd – d.w.z. het inwendige van het lichaam – zullen alleen IgG en circulerend IgA induceren, geen secretorisch IgA. Dergelijke antilichamen kunnen en zullen de slijmvliezen niet doeltreffend beschermen tegen infectie met SARS-CoV-2.” (15/21 dec.)

11. Het werkt niet nr. 11: Deze analyse herhaalt: Wanneer u wordt geïnjecteerd met de COVID prik, zal uw lichaam alleen IgG en circulerend IgA induceren – geen secretorisch IgA, en deze soorten antilichamen beschermen uw slijmvliezen niet effectief tegen SARS-CoV-2 infectie. Verkeerde antilichamen = geen bescherming. (18/21 dec.)

12. Het werkt niet nr. 12: Deze Deense studie toont aan dat VE (vaccineffectiviteit) tegen Omicron snel (binnen een paar weken) tot nul afneemt. (21 dec/21)

13. Het werkt niet nr. 13: COVID uitbraak in een volledig gevaccineerd Antarctisch onderzoeksstation. (1/22 jan)

14. Het werkt niet nr. 14: All-cause mortaliteit (sterfte door alle oorzaken) staat op een historisch hoog niveau, ondanks een jaar van de injecties. (3/22 jan)

15. Het werkt niet nr. 15: COVID uitbraken op volledig gevaccineerde https://fackel.substack.com/p/covid-aboard-cruise-ships-is-backcruiseschepen. (4/22 jan) “Alle 92 cruiseschepen die momenteel in Amerikaanse wateren varen hadden mensen aan boord die besmet waren met COVID-19.” (6/22 jan)

16. Het werkt niet nr. 16: Uit de laatste gegevens van het VK blijkt dat gevaccineerde personen de meerderheid uitmaken van alle ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de groep boven de 50, (6/22 jan)

17. Het werkt niet nr. 17: De mortaliteit (sterfte) door alle oorzaken was hoger in 2021 (het jaar van de massavaccinatie) dan in 2020 (het jaar van geen vaccinatie). (jan/22)

18. Het werkt niet nr. 18: Deze Britse studie, gepubliceerd in de Lancet, toont aan dat volledig gevaccineerde personen de infectie efficiënt overdragen in huiselijke kring, en dezelfde virale belasting hebben als niet-gevaccineerde personen. (1/22 feb)
 

D. DE ONEERLIJKHEID VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

 1. De haast om op de markt te komen… voordat er zelfs maar een markt was. Hier is een artikel uit het blad Naturedat waarschuwt om de verzending van COVID vaccins niet te overhaasten… in maart 2020?? Moderna had zijn mRNA vaccin al naar het NIAID gestuurd. Ongelooflijk. (16/20 maart)

2. Onder de PREP Act, zijn vaccin-fabrikanten en iedereen die het COVID vaccin toedient volledig afgeschermd van productaansprakelijkheid en rechtszaken wegens wanpraktijken in civiele rechtbanken. Waarom het aansprakelijkheidsschild als de producten volledig “veilig en effectief” zijn? (19/20 jun.)

3. Een financiële prikkel om snel op de markt te komen: $9 miljard aan federale uitgaven, verdeeld over zeven bedrijven. (20 aug./20)

4. Massavaccinaties hebben een criminele staat van dienst: Zo leidde het varkensgriep-vaccin in 2009 tot ernstige neurologische schade en rechtszaken waarin miljoenen uitgekeerd werden.

5. De meeste vaccins hebben minstens tien jaar nodig om de volledige test- en vergunningsprocedures te doorlopen. Het product van Pfizer werd slechts 248 dagen getest, waarbij gebruik werd gemaakt van gloednieuwe, nog nooit eerder in mensen gebruikte technologie. (Nov 20/20)

6. Het is al jaren bekend (artikel is van 2016) dat lipide nanodeeltjes giftig zijn, vooral bij het innemen van herhaalde doses gedurende maanden of jaren. “Novartis verliet het domein van RNA-interferentie vanwege zorgen over toxiciteit, net als Merck en Roche.” Pfizer en Moderna hebben die bedenkingen niet, denk ik.

7. Peter Doshi, hoofdredacteur van de BMJ, bekritiseert de manier waarop de proeven worden uitgevoerd, overhaast, en slecht doordacht. (26 nov/20)

8. Dit zijn de snelst ontwikkelde vaccins voor grootschalig menselijk gebruik in de geschiedenis. Dit wordt geprezen als een wonder, maar kan niet elk product wonderbaarlijk snel gemaakt worden als je de veiligheidsprotocollen negeert? (10 dec/20)

9. Een hoeksteen van wetenschappelijk onderzoek is dat wanneer je een experimentele proef doet, je een controlegroep hebt. Zo weet je of datgene wat je test ook echt werkt. Pfizer en Moderna hebben echter hun controlegroepen geëlimineerd, wat opzettelijk lijkt te zijn. (PS, ik blijf maar al te graag in de controlegroep.) (Feb/21)

10. Relatieve vs. Absolute werkzaamheid. Pfizer en Moderna rapporteerden een relatieve risicovermindering (ten opzichte van de controlegroepen) van 94%-95%. Klinkt prachtig, totdat je de absolute risicovermindering berekent (d.w.z. de risicovermindering voor de hele populatie, afgezet tegen het achtergrondrisico), die eerder 0,7% tot 1% blijkt te zijn. Dit is een vertekening van het resultaat, die wordt gebruikt om het publiek te misleiden. Zouden de meeste mensen deze inentingen riskeren als ze wisten dat ze slechts een toename van 0,7% bescherming bieden? (26/21 feb.)

11. In dit artikel wordt gewezen op veel van de belangrijke tekortkomingen in de klinische proeven van fase III: het ontbreken van berekeningen van de absolute risicovermindering (en de daaruit voortvloeiende vooringenomenheid bij de rapportage), tegenstrijdige onderzoeksprotocollen, tegenstrijdige definities van “geval”, welke bevolkingsgroepen van de proeven werden uitgesloten, welke eindpunten werden gemeten, enz. Bovendien wijzen de auteurs erop dat deze studies hun resultaten enkel baseren op het al dan niet voorkomen van een milde infectie en niet (zoals ons werd verteld) op het voorkomen van ziekenhuisopname, ernstige ziekte of overlijden, noch op het voorkomen van overdracht. (20/21 apr)

12. Bepaalde artsen wordt de toegang tot VAERS-rapporten ontzegd. Wat zegt dat over het controleren van signalen over de veiligheid… (21 okt.)

13. Deze Yale studie onderzocht de beste methoden van publieke berichtgeving om de vaccinatiegraad te verhogen, inclusief veiligheid en effectiviteit, voordat er ook maar iets bekend kon zijn over veiligheid en effectiviteit. Zij overwogen schuldgevoel, woede, eigenbelang, plicht tegenover de samenleving, vertrouwen in de wetenschap, schaamte, enz. Maanden van manipulatieve publieke berichtgeving en verstoting door je vrienden en collega’s kwamen hieruit voort. (Oct/21)

14. De extreem duistere manier waarop Pfizer veiligheidsprotocollen oversloeg, de statistieken vervalste (door alleen te testen op jonge gezonde mensen en risicovollere groepen uit te sluiten), en de natuurlijke immuniteit volledig negeerde. Zie deze video.

15. Maddie de Garay, een 12-jarig meisje in de Pfizer klinische proef, is verlamd voor het leven minder dan 24 uur na haar injectie. Dit werd gerapporteerd in de proefgebeurtenissen als “buikpijn”. Ze is negen keer op de eerste hulp geweest in zes maanden na haar injecties, maar de artsen wijten haar symptomen alleen aan “angst”. Dit is overduidelijk bewijs van een doofpotaffaire door Pfizer en de FDA. (26/21 okt.)

16. De CDC geeft toe dat ze geen data hebben die aantonen dat een natuurlijk geïnfecteerde en herstelde patiënt het virus overdraagt, ondanks herhaaldelijk beweren dat gevaccineerde immuniteit superieur is aan natuurlijke immuniteit. (11 november/21)

17. Apothekers worden onder druk gezet om het vaccin te geven in weerwil van internationale wetten inzake geïnformeerde toestemming, en zonder zelf geïnformeerd te zijn. (24 dec/21)

18. De schandelijke lokaas en verwisseling waar het publiek in trapte: er is geen FDA goedgekeurd vaccin beschikbaar in de VS. De “goedkeuring” van Pfizer waarover u in de media hebt gehoord, was slechts een uitbreiding van de EUA (emergency use authorization) die een experimenteel geneesmiddel in geval van nood beschikbaar maakt. De goedkeuring was voor Comirnaty, waarvan niet één flacon beschikbaar is in de VS. Dus, het nietsvermoedende publiek denkt “Ik neem een FDA-goedgekeurd produkt”, maar de fabrikant geniet nog steeds van het aansprakelijkheidsschild dat hen door de EUA wordt geboden. Slimme truc, farma. (29/21 dec.)

19. Spelletjes die gespeeld worden met de manier waarop iets wordt gedefinieerd. Door de mensen die een booster hebben gehad niet mee te tellen als “geboosterd” tot 2 weken na de prik, wordt iedereen die COVID krijgt tijdens deze fase, ondanks de booster, niet meegeteld als “geboosterd”. Daardoor lijkt de boosterprik veel effectiever dan hij is. (Er is een naam voor dit: het heet fraude.) (16/22 jan)

20. Schaamteloos gesjoemel met effectiviteits-statistieken, zoals het laten vallen van alle COVID-incidenten (ziektegevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen) als ze binnen 14 dagen na de prik plaatsvinden. Het onjuist classificeren van deze incidenten door ze op de “niet-gevaccineerde” bevolkingsgroep schuiven, maakt dat de negatieve gevallen veel groter lijken in deze groep dan ze in werkelijkheid zijn. En voor de gevaccineerden geldt dat alles er prachtig uit kan komen te zien als je alle negatieve zaken negeert. (20/22 jan.)

21. “De CDC publiceert grote delen van de COVID gegevens die het verzamelt niet.” De titel van het artikel in de NY Times zegt alles. Ze hebben gegevens waarvan ze toegeven dat ze die verbergen omdat ze “aarzeling om het vaccin te nemen” zullen veroorzaken. Als die data positief zouden zijn, zou er geen reden zijn om dat data achter te houden. (20/22 feb)

22. Artsen worden bedreigd door hun bestuurs- en vergunningscommissies omdat zij publiekelijk hun bezorgdheid hebben geuit over myocarditis en andere risico’s die verbonden zijn aan het vaccin. Hier is een Britse arts die de dreigbrief bespreekt die een van zijn collega’s ontving. (27 februari/22)

23. In deze video legt voormalig BlackRock beleggingsadviseur Edward Dowd uit hoe Pfizer en de FDA gegevens verborgen hielden waaruit bleek dat hun klinische proeven faalden.

24. Deze video van meerdere FDA functionarissen die toegeven dat ze onwetend zijn over de resultaten van deze injecties voor kinderen, maar toch aandringen op goedkeuring, omdat ze de veiligheidssignalen niet zullen zien totdat ze ze op grote schaal gaan toedienen. Dit is hoe de FDA u en uw kinderen “veilig” houdt – als proefkonijnen in een experiment. (15/22 mrt.)

25. Duidelijke VAERS-signalen worden volledig genegeerd. Vanaf 20 januari, een maand na de massale vaccinatiecampagne, was er een sprong in het aantal meldingen van longembolie van 1219 maal het normale percentage. Het aantal gevallen van Bell’s palsy was 1553 keer hoger. De myocarditiscijfers stegen met 76 keer in één maand. Hoe kunnen dit geen veiligheidssignalen zijn? (16/22 maart)

*NOOT 1: dit is bedoeld als een dynamisch document. Ik (James Taylor) zal er punten aan toevoegen wanneer de tijd het toelaat (ik heb een privé lijst met honderden en honderden punten van bewijs om toe te voegen). Ik heb het “nog niet helemaal af” gepost om een snelle referentie te hebben wanneer een vriend of kennis zegt: “Heb je je COVID-prikken niet gehad?”, alsof ik een geschenk van de goden heb afgewezen.

Als u een bijzonder saillant punt dat u denkt dat moet worden toegevoegd, voeg het dan toe aan de opmerkingen, samen met een link ter ondersteuning van uw bewering. Ik zal het lezen, erover nadenken, en het toevoegen als de tijd het toelaat.

**NOOT 2: Ik sta open voor rede. Als u mij ervan kunt overtuigen dat een punt dat ik hier heb opgesomd geen punt van zorg is, d.w.z. dat ik iets verkeerd heb begrepen of de gegevens of de betrokken logica verkeerd heb geïnterpreteerd, dan zal ik het verwijderen. Als u me op nul weet te krijgen, zal ik de prik nemen. Veel succes…

Think for Yourself is een door lezers gesteunde publicatie. Om nieuwe berichten te ontvangen en mijn werk te steunen, kunt u overwegen een gratis of betaalde abonnee te worden. Klik hier.