Tip: met vragen kom je verder

Stel jezelf en anderen vragen om aan het denken te zetten over je leven, de schepping en De SCHEPPER.

Ik las hiervoor een uitmuntend boek (Engels):