• za. apr 13th, 2024

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

De doop

Ik heb mijn eerste boekje laten uitgeven (2022): De Doop – Betekenis en historisch perspectief”. De reacties zijn heel positief:

  • Dit boekje had ik jaren eerder moeten hebben… !
  • Vlot leesbaar… !
  • Iedereen met vragen over de doop zou dit moeten lezen… !

Dit boekje laat zich lezen in drie delen:
Deel A – Betekenis van de doop
Wat betekent het oorspronkelijke Griekse woord voor dopen – baptizo?
Wat leren de Bijbelgedeelten waarin dit woord wordt gebruikt ons?
Deel B – Doop en nieuw leven
Dit gedeelte belicht de doop vanuit het dagelijks leven van de dopeling.
Deel C – Standpunten en historisch perspectief
Kinderdoop en volwassenendoop staan hier naast elkaar zowel Bijbels en historisch.

Je kunt het bij mij bestellen met een email met het gewenste adres naar mail@sinco.nl dan stuur ik het gelijk naar je toe. Kosten 10 euro voor het boekje + 4 euro verzendkosten. De factuur zit bij het boekje.

Er is ook een concept Engelse versie: