• do. jan 27th, 2022

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

De doop

Ik heb net mijn eerste boekje laten uitgeven: De Doop – Betekenis en historisch perspectief”

Dit boekje laat zich lezen in drie delen:
Deel A – Betekenis van de doop
Wat betekent het oorspronkelijke Griekse woord voor dopen – baptizo? Wat leren de Bijbelgedeelten waarin dit woord wordt gebruikt ons?

Deel B – Doop en nieuw leven
Dit gedeelte belicht de doop vanuit het dagelijks leven van de dopeling.

Deel C – Standpunten en historisch perspectief
Kinderdoop en volwassenendoop staan hier naast elkaar zowel in hun Bijbelse onderbouwing als in hun historische ontwikkeling.

Je kunt het bij mij bestellen met een email met het gewenste adres naar mail@sinco.nl dan stuur ik het gelijk naar je toe. Kosten 12,50 euro voor het boekje + 4 euro verzendkosten. De factuur zit bij het boekje.

Bij grotere aantallen voor groepen is korting mogelijk.