• za. apr 13th, 2024

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

COVID 19 De ziekte

 • Home
 • COVID 19 De ziekte

Hoofdlijnen

 1. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de ziekte COVID-19 uit een laboratorium in Wuhan-China komt, waar het “oude” SARS virus is aangepast met extra eigenschappen.
 2. De IFR (Infection Fatality Ratio) is vanaf het begin schandelijk overdreven. Daarna is de IFR op 0,23 gesteld en inmiddels naar beneden bijgesteld naar 0,15. Dit is in de orde van grootte van een flinke griepepidemie en niets meer of minder.
 3. De media en overheidsorganen hebben vanaf het begin dag in dag uit onjuiste informatie verspreid en onjuiste maatregelen gepropageerd. Deskundigen die een ander geluid laten horen worden monddood gemaakt of gelabeld als wappies of complotdenkers. Berichten of video’s met een andere boodschap worden verwijderd van YouTube, LinkedIn en andere kanalen. Big Brother is watching you…. Big Pharma heeft de leiding…
 4. De kwetsbaarheid voor infectieziekten als griep en Covid19 blijken nauw samen te hangen met de vitaliteit van je immuunsysteem. Vooral oudere mensen boven de 70 bleken kwetsbaar. Een voldoende niveau van vitamine D3, vitamine K2 en zink is cruciaal. Bij de IC opnamen bleken deze gehalten in praktisch alle gevallen onder de maat te zijn. Zon, buitenlucht, familiecontact en aanvulling met vitamine D3, K2 en zink is de verantwoorde versterking van je immuunsysteem. De eenzame opsluiting van bejaarde mensen in hun bejaardenhuis werkte averechts!
 5. Vaccinaties hebben in algemene zin geen rol gespeeld in het terugdringen van de kindersterfte. Het grondidee van vaccineren heeft in het verleden wel tot resultaten bij afzonderlijke ziekten geleid, zoals bij de pokken. Nadat er een verschuiving van de gezondheidszorg van de overheid naar de medische industrie (Big Pharma) en verzekeringsmaatschappijen heeft plaatsgevonden, is het feitelijk doel van de gezondheidszorg winst geworden en niet langer het welzijn van de individuele mens. Op het ministerie van Volksgezondheid WS is praktisch geen inhoudelijke kennis van gezondheid en vaccinaties aanwezig.
 6. Er zijn goede medicijnen tegen Covid-19 zoals medicaties met ivermectine of hydroxychloroquine. Tijdige toediening hiervan zou de meeste sterfgevallen hebben voorkomen. Deze middelen zijn echter bewust in diskrediet gebracht en mogen niet voorgeschreven worden, terwijl zij bewezen levensreddend zijn.
 7. De vaccinfabrikanten hebben er belang bij te doen geloven dat er geen andere goede medicijnen tegen Covid-19 zijn. Vaccins worden namelijk niet toegelaten als ziekten op een andere manier goed te behandelen zijn. In die zin zijn de huidige vaccins tegen Covid-19 feitelijk illegaal en dienen een heel ander politiek doel.[xxxi]
 8. De ontwikkeling van een vaccin duurt normaliter vele jaren teneinde te controleren of de werking voldoet en de bijwerkingen nihil zijn. De huidige vaccins zijn in die zin niet alleen onvoldoende getest, maar zelfs gevaarlijk gebleken. De vaccins zijn nog steeds experimenteel en het ligt volgens vele deskundigen in hun aard blijvende schade bij de ontvangers te brengen. Het experimentele vaccin heeft alles in zich om veel ernstiger te zijn dan de kwaal, zowel de ernstige korte termijn bijwerkingen/sterfgevallen, als de verwachte langetermijn gevaren.
 9. Er is geen enkele medische reden je te laten vaccineren tegen COVID-19. Het gevaar voor jongere gezonde mensen onder de 70 is nihil tot gering. Boven de 70 is een goed vitamine-niveau en tijdige behandeling met eerder genoemde ivermectine een verantwoord alternatief. Vaccinatie blijkt geen bescherming te bieden en maakt je ook niet minder besmettelijk. [xxxiii] Het is dus volkomen ongerijmd en zeer gevaarlijk om jonge mensen en zelfs kinderen de Covid injecties te geven. Het feit dat men dit wil doen laat zien dat er een heel andere agenda achter zit dan de volksgezondheid.
 10. Er is geen weg terug. Het is praktisch zeker dat het RNA vaccin blijvend en negatief effect in je lichaam heeft. Daarnaast zijn de vorderingen in de nanotechnologie en genetische manipulatie zodanig dat je je terecht zorgen kunt maken over wat er bij de vaccinatie in je lichaam komt.
 11. Vaccinaties werken de ontwikkeling van virusmutanten in de hand.
  Corona is daarin vergelijkbaar met een (muterend) griepvirus dat steeds zal terugkomen. Gezonde mensen met een gezond immuunsysteem hoeven daar niet bang voor te zijn. Zij ontwikkelen een natuurlijke immuniteit.
 12. De in dierproeven waargenomen heftige tot dodelijke reactie bij blootstelling aan het SARS virus na vaccinatie[xxxii] en de waargenomen (en toekomstige onbekende) bijwerkingen van de huidige vaccins maken het toedienen van de huidige experimentele vaccins onverantwoord. Er worden vruchtbaarheidsproblemen en mogelijk misgeboorten voor vrouwen verwacht door te verwachten effecten van de vaccins op de placenta. Er is een verwacht risico van een immuunreactie op RNA vaccins waarbij eigen lichaamscellen door ons immuunsysteem worden aangevallen op het niveau van spierstelsel, zenuwstelsel of orgaanstelsel. Dit kan ernstig lijden en mogelijk de dood met zich meebrengen. De officiële sterftecijfers laten dit nu al zien.
 13. Je wordt feitelijk een GMO, een genetisch gemodificeerd organisme. In één op de duizend cellen wordt het RNA in eerste instantie ingebouwd in het cel-DNA in de kern. Daar blijft het actief waardoor gaandeweg meer cellen in hun DNA zullen worden aangetast. Het is onduidelijk welke soorten RNA er in de vaccins zitten en hoe lang ze in je lichaam hun werk blijven doen. De regelgeving in de EU is in 2020 aangepast zodat ook gevaccineerde “GMO”- mensen zich binnen de EU mogen verplaatsen. Het is de omgekeerde wereld dat ongevaccineerden wel restricties hebben.
 14. Vaccinatie zal dus geen invloed hebben op de besluitvorming rond de 1,5 m., een mondkapje of een avondklok. Deze maatregelen worden door steeds meer deskundigen zinloos geacht, maar onze Nederlandse bevolking wordt desondanks van haar grondrechten, haar grondwet, haar menselijkheid en vrijheid beroofd.
 15. Al met al is massa vaccinatie een medisch onzinnig experiment dat miljarden euro’s in de kas van Big Pharma stort. Euros die beter besteedt kunnen worden aan goed onderwijs en goede zorg. Het Nederlandse belastinggeld wordt echter weggesluisd naar Big Pharma, testcentra, laboratoria, testlocaties, priklocaties, salarissen, reiskosten enz. enz. van het leger uitvoerders en controleurs van alle onzinnige maatregelen. En wij als volk worden monddood gemaakt en laten ons monddood maken. Bewerende wijs te zijn, zijn we dwaas geworden.
  We zijn kennelijk beland in een periode van waarheids verachting en -verkrachting, wetsverachting en -verkrachting, terzijde stelling van de grondwet, ontmenselijking van onze samenleving, sluiting of onderdrukking van kerken, kapot maken van de middenstand, de broodwinning van eerlijke mensen. Een boze ontwikkeling gebaseerd op grootschalige geraffineerde massa psychologie en valse voorlichting
 16. Met enige inspanning kan iedereen op het internet nagaan hoe de machtsstructuren in deze wereld in elkaar zitten. Bekijk de onthullende documentaire: [xxxiv]https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/?fbclid=IwAR2a7zDXTJaUVt3J8dckL-lEyttjXYGwoWEkdaIZ4WoJutHPjxV4Bm3bZjw  Op 43 minuten zie je hoe de Belgische Marc van Ranst de bevolking misleidde bij de Mexicaanse griep in 2009. In Nederland hadden we een soortgelijke misleiding. En de huidige “crisis” is niet anders. Het is geen medische crisis, maar een vrijheidscrisis. Een derde wereldoorlog waar we ons blindelings laten binden.
 17. Maar… er is hoop.
  Onze wereld zal van dit kwaad tot erger gaan. Maar dit kwaad heeft niet het laatste Woord. Dat is aan de Heer van deze schepping  JHWH die ons in Zijn Woord, de Bijbel, licht geeft in deze duisternis. Er komt een dag dat Jezus terugkomt en deze wereld rechtvaardig zal oordelen. Jezus zei: Johannes 5:24  “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.” Dat zijn de mensen die Jezus Christus geloven en door hebben dat ze zichzelf niet kunnen redden of verzoenen met God. Maak ernst met de Heer van je leven en Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de Enige die je kan verzoenen met God. Zijn wederkomst is nabij.
  Tip: www.basis.cc  of   https://www.facebook.com/Bijbelwoord  van www.globalrize.nl

Details die ik febr/mrt 2021 opschreef voor de Basis – evangelische kerk te Apeldoorn:

De huidige Covid-19 aandoening wordt veroorzaakt door een coronavirus. Coronavirussen zorgen over het algemeen voor klachten aan luchtwegen en longen. In 2003 dook het SARS (severe acute respiratory syndrome) -CoV coronavirus op, van 2012-2017 het MERS (Middle East Respiratory Syndrome) -CoV en in 2019 het Sars-CoV-2.  Eigenlijk zou het huidige coronavirus naar de plaats van herkomst het Wuhan virus moeten heten.
Het is hetzelfde virus dat in 2003 SARS-CoV werd genoemd, maar nu gemuteerd is tot  SARS-CoV2. Het virus lijkt namelijk sprekend op het coronavirus dat in 2003 SARS verbreidde. Het SARS-CoV2-virus heeft dezelfde genen als het SARS-CoV1 virus van 2003; het dringt op precies dezelfde manier door in de menselijke cel, via de zogeheten ACE2-receptor. Het genetische materiaal van SARS-CoV2 komt voor 96,11 procent overeen met een SARS-virusstam die RaTG13 wordt genoemd naar de vleermuissoort Rhinolophus affinis, de plaats in China “TongGuan” dichtbij Wuhan en het jaar van ontdekken 2013.
SARS-CoV2 is zeer waarschijnlijk ontstaan uit SARS-CoV1 [i]. Inmiddels is het wel duidelijk dat het uit een laboratorium in Wuhan-China komt.

Misleidende berichtgeving

Rondom dit coronavirus worden erg veel onwaarheden verspreid op een schaal die het woord “misleiding” rechtvaardigt. Op grote schaal worden cijfers ten gunste van Covid-19 geïnterpreteerd, wat vele wetenschappers aanduiden als onwetenschappelijk tot simpelweg manipulatie.[ii] .[iii]
Het begon al met de aankondiging dat het een niéuw levensgevaarlijk virus? zou zijn. Net is aangegeven dat het een gemuteerde afgezwakte maar meer besmettelijke stam van het oúde SARS virus is, afkomstig uit het laboratorium voor biologische oorlogsvoering in Wuhan-China.

Ook wordt de indruk gewekt dat Covid-19 levensgevaarlijk voor de héle bevolking zou zijn en we het alleen “samen” kunnen overwinnen, kennelijk de hele bevolking vanaf 0 jaar. De IFR, Infection Fatality Rate – het percentage doden na besmetting – is voor de hele bevolking 0,23% (inmiddels bijgesteld naar 0,15). Als we echter kijken naar leeftijdscategorieen dan is de IFR voor mensen onder de 70 jaar berekend op 0,05%, wat iets hoger ligt dan de gemiddelde waarde voor griep (0,04%). 98% van de mensen die besmet zijn met Covid-19 ontwikkelen echter geen of milde symptomen. 2% van de mensen ontwikkelt ernstiger symptomen en een klein percentage kan daaraan overlijden. Dat betreft met name ouderen en mensen met onderliggend lijden waardoor ze verzwakt zijn in hun weerstand tegen deze ziekte. Het is daarom heel vreemd/onzinnig om de héle bevolking te willen vaccineren, terwijl alleen ouderen (70+) en mensen met onderliggend lijden (obesitas, diabetes) de risicogroep zijn. [iv]

Onderstaand plaatje geeft een indruk van de bewuste misleiding door manipulatieve grafieken in dezen:

In het verleden had een flink deel van de bevolking al enigszins immuniteit tegen dit Covid-19 opgebouwd door blootstelling aan verwante gewone verkoudheids(corona)virussen. Het gaat feitelijk niet om deze ziekte, maar om een bevolking van jong tot oud klaar te maken voor DE PRIK.

Misleiding in het aantal besmettingen
Een besmetting verwerken de meeste mensen zonder problemen.  Een besmetting is niet hetzelfde als ziek worden, laat staan een ziekenhuisopname.
Daarnaast zegt het aantal besmettingen statistisch niets. Als je 100 mensen onderzoekt en je vindt 1 besmetting, dan kan je bij 10.000 mensen mogelijk 100 besmettingen vinden. Het is procentueel gelijk, maar lijkt een toename van 10.000%! Het aantal besmettingen hangt namelijk samen met de uitgebreidheid van je onderzoek. Als er aan de lopende band testlocaties worden ingericht neemt het aantal “besmettingen” uiteraard toe, zelfs als de ziekte afneemt. Dat hier misleiding op grote schaal plaatsvindt kan duidelijk zijn. De regering is slim genoeg om dit zelf door te hebben en is daarmee verantwoordelijk voor deze misleiding.

Kunstmatig hoge aantallen besmettingen worden verder bereikt door oneigenlijk gebruik van de PCR test[v] waardoor “vals” positieven worden “gemeten”, en oneigenlijke weergave van ziekenhuis-opnamen. Zo ontstaat een verkeerd beeld van de Covid-19 situatie met als gevolg onterechte (angst)reacties bij de bevolking en verkeerd beleid.[vi]

Bovendien is er een goede behandeling met medicijnen mogelijk, die echter van overheidswege wordt geblokkeerd.[vii] [viii]

Er zijn levensreddende medicijnen

De volgende combinatie van medicijnen werkt alleen als combinatie met de zink en vitamines. Er zijn waarschijnlijk meer goede behandelmethoden.

1. Hydroxychloroquine is al 65 jaar een algemeen gebruikt malariamedicijn dat haar veiligheid in de praktijk breed heeft bewezen van kleine kinderen tot zwangere vrouwen. Toen wij nog in Indonesië werkten was het een veilig middel tegen malaria, dat wij standaard voorschreven/toedienden.
Het blijkt vooral werkzaam te zijn tegen Covid-19 in combinatie met zink, omdat het de opname van zink in de cel bevordert waardoor het immuunsysteem een flinke stimulans krijgt. Het wordt nu echter in diskrediet gebracht en als zogenaamd onwerkzaam terzijde gesteld, zodat onze hoop alleen op de PRIK wordt gevestigd.[xxviii]

2. Ivermectine is een middel dat al veertig jaar bestaat en gebruikt wordt voor tropische ziekten zoals bijvoorbeeld infecties met parasieten en rivierblindheid. Op dit moment is het al voor bijna vier miljard patiënten voorgeschreven. Er is dus veel ervaring met dit middel. Het is een erg veilig geneesmiddel en staat op de wereldgezondheidslijst van essentiële geneesmiddelen. Hierop staan alleen de beste medicijnen. De ontwikkelaars van Ivermectine hebben hiervoor in 2015 de Nobelprijs gewonnen. Buiten corona heeft het middel ook veel potentieel bij bijvoorbeeld de behandeling van kanker. Het is een gerenommeerd middel. Maar ook Ivermectine wordt in diskrediet gebracht ten gunste van DE PRIK. [xxix]

Deze goede medicijnen worden genegeerd en zelfs door de overheid achtergehouden onder valse voorwendsels. Diezelfde overheid is daarmee verantwoordelijk voor ernstig lijden en de dood van vele mensen. Wat zit daar achter?

Bij hoog risicopatiënten is de volgende medicatie (zeker aan het begin van de ziekte) in de praktijk zeer succesvol gebleken ter voorkoming en behandeling van ernstige symptomen van een Covid-19 besmetting [xxx] :

 • MEDICATIE
  • 6000 IU vitamine D per dag (of meer afhankelijk van de bloedwaarden)
  • 6000 mg vitamine C per dag
  • 45 mg zinkmethionine per dag
  • 24 mg broomhexine per dag
  • 600 mg hydroxichloroquine per dag gedurende 4 dagen
   of 18 mg ivermectine per dag op dag 1, 3 en 7
  • 200 mg doxycycline per dag voor 7 dagen

In de voorschriften EMA (European Medicines Agency) en FDA (de Amerikaanse Food and Drug Administration) staat dat er bij een effectief geneesmiddel geen vaccin ontwikkeld mag worden.
Farmaceuten hadden er dus groot belang bij dat HCQ (hydroxychloroquine) het label ‘gevaarlijk’ zou krijgen en afgevoerd zou worden als geneesmiddel tegen corona[xxvii]. Iets soortgelijks gebeurde met Ivermectine.
Er zijn dus bewust goedwerkende geneesmiddelen, waardoor het merendeel van de corona-doden gered had kunnen worden, in diskrediet gebracht om te doen alsof vaccins de énige oplossing zijn. Dat is een leugen! Er zijn goedwerkende veilige geneesmiddelen
.

Oneerlijke zogenaamde wetenschap

Vaccinfabrikanten proberen hun vaccin zo goed mogelijk voor te stellen.
Dat is logisch want er worden aan vaccins miljarden euro’s verdiend.

De huidige adviseur van de Belgische overheid Marc van Ranst vertelde begin 2019 hoe hij bij de Mexicaanse griep in 2009/10 iedereen had misleid om maar griepvaccins te kopen ten behoeve van “Big Pharma”. (kijk op 43 min. bij “The Great Reset)

De strategie voor zo’n positief beeld bij coronavaccins is ongeveer dezelfde als bij bekende griepvaccins: in de testgroep mét griepvaccin had men verzwakte mensen uitgesloten die toch wel zouden overlijden, terwijl men die in de controlegroep zónder vaccin wel meetelde. Zo kreeg men een positief maar vervalst resultaat. Dat ging de wereld in en werd de “wetenschappelijke” basis van de griepprik. Brutaal bedrog. Bij het coronavaccin gebeurt ongeveer hetzelfde. De mensen in de onderzoeken waren 18-55 jaar oud – jonge volwassen mensen – en vormden niet bij voorbaat een risicogroep! Er waren in deze groep wel mensen met onderliggende aandoeningen, maar we weten van deze vaccins nog steeds niet of ze ernstige infecties, IC opnames en sterfte voorkomen. De huidige vaccins zijn daarnaast gebaseerd op geheel nieuwe technieken waarvan men de risico’s nog volstrekt onvoldoende kent.
Het huidige coronavaccinatieprogramma is daarmee één groot experiment met ons – de Nederlandse bevolking – als menselijk proefkonijn, waarvan het grootste deel van de bevolking zich niet bewust is. [ix] [x]

Het  “romantische” reddende beeld dat we hebben van vaccinaties, onze positieve gevoelens van veiligheid voor onszelf en anderen, en het vertrouwen in de overheid en de vaccinindustrie, zijn in deze tijd volkomen onterecht en vragen om een update van de veranderingen die zich in die wereld hebben afgespeeld.

Vaccinaties – geleidelijke ontaarding

In 1796 beschreef de Engelse arts Edward Jenner hoe een bewuste besmetting met een zwakkere koepokkenvariant later bescherming bood tegen de echte pokken. Koe is in het Latijn “vacca” waarvan het woord vaccinatie is afgeleid. Eerst nam men hem niet serieus, maar later werd hij geëerd als de grondlegger van de vaccinatie met een verzwakte smetstof om immuniteit op te bouwen via ons ingeschapen immuun-systeem tegen de echte ziekte. Louis Pasteur en anderen gingen later verder met het ontwikkelen van vaccins tegen ernstige ziekten zoals hondsdolheid of miltvuur en vele andere levensbedreigende infectieziekten. Veel van deze levensbedreigende ziekten zijn door deze vaccinaties teruggedrongen (zoals polio), of zelfs verdwenen (zoals de pokken).[xi]

Na de tweede wereldoorlog werden vaccinaties steeds algemener. Vanaf 1953 werd voor kinderen een gratis vaccin ter beschikking gesteld tegen difterie, kinkhoest, roodvonk en tuberculose. Vanaf 1957 kwam poliomyelitis daarbij. Dit werd de start van het Rijksvaccinatieprogramma met als voornaamste inentingen de DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus en polio) en met 14 maanden de omstreden BMR (bof, mazelen en rode hond)[xii].  
Deze BMR combinatie is omstreden, want … 1. de bof is alleen voor oudere jongens van belang en kan prima veel later in het leven worden gegeven bijvoorbeeld vanaf het 6e jaar i.p.v. in de kwetsbare 14e maand, … en 2. de rode hond is voor kinderen een totaal onschuldige ziekte. Pas in de zwangerschap kan het ongeboren kindje schade door deze ziekte oplopen. Alleen meisjes zouden daarom moeten worden ingeënt als ze die ziekte niet als kind hebben gehad. Dat kan ook prima vanaf 6 jaar i.p.v. in de 14e maand.
Mazelen is bij gezonde goed gevoede kinderen zelden ernstig. Het was vroeger een standaard zeer besmettelijke kinderziekte die er gewoon bij hoorde.

De kindersterfte is overigens niet door de invoering van vaccinatieprogramma’s teruggedrongen, maar al veel eerder door betere hygiëne en voeding.[xiii]

Door de schaalvergroting in vaccinaties zetten zich bepaalde ontwikkelingen door:

Vaccins moesten op industriële schaal worden geproduceerd en verhandeld waarvoor geavanceerde vermeerderingstechnieken en daarnaast hulpstoffen voor een betere werking en verduurzaming nodig waren.
Deze vermeerderingstechnieken en hulpstoffen brengen hun eigen problemen en bijwerkingen met zich mee, die vaak ontkend worden. Hier spelen ook zaken als vermeerderen van virus op foetale/geaborteerde/menselijke cellijnen een rol. Er wordt verband gelegd met het optreden van tumoren bij kinderen en vaccinaties.[xiv] [xv]
Deze hulpstoffen worden ook verdacht als oorzaak van directe invloeden op zenuwstelsel en hersenen en latere allergieën.

Aanvankelijk waren vaccinaties en de productie van vaccins een staatsaangelegenheid en stond zorg voor de volksgezondheid voorop. De neoliberale politiek in de vorige eeuw zorgde ervoor dat de overheid de productie, onderzoek en toepassing van vaccins steeds meer privatiseerde en dit in handen kwam van de farmaceutische industrie. Het winstoogmerk kwam daarbij voorop te staan. In de beleid-makende top van ons ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport) is anno 2020/21 geen vakinhoudelijke expertise van vaccinaties/medische zaken meer aanwezig. Diplomatiek zegt men dan wel “dit maakt hen gevoelig voor de lobby van de farmaceutische industrie.” In gewoon Nederlands betekent dit dat de farmaceutische industrie feitelijk de dienst uitmaakt in ons land en dat de overheid meer marionet is dan deskundig.[xvi]

Er heeft zich in onze maatschappij een omwenteling voltrokken

Als iemand denkt “de overheid heeft het beste met ons voor” dan moet dat momenteel vertaald worden met “de farmaceutische industrie bepaalt welke koers Nederland vaart”.  Dit uit zich in de opinievorming door de media, het gangbare onderwijs en onderzoeksliteratuur over dit onderwerp. 

Ónafhankelijk onderzoek laat steeds andere cijfers zien dan de gepubliceerde cijfers van deze farmaceuten: veel minder werkzaamheid van geneesmiddelen en vaccins en veel meer bijwerkingen![xvii] [xviii]

Dit is misschien een harde dobber voor ons vertrouwen in de overheid en haar maatregelen, maar het zijn helaas de feiten.  Wees je dus bewust dat er geen zuivere belangen in het spel zijn, niet bij onze regering, niet bij het RIVM en niet bij de GGD, en zeker niet bij de media. Onze dagelijkse wereld wordt bespeeld door financiële machten die niét onze gezondheid op het oog hebben, maar wel op zeer grote schaal aan de touwtjes trekken.

Vaccins tegen Covid-19

Eerst een korte uitleg van enkele begrippen:

Schematisch corona virus met spikes aan haar oppervlak
Schematisch Coronavirus met binnenin het RNA en aan de buitenkant de spikes www.antwerpen.buzz/2020/05/platina-voor-vlaanderen
 • DNA (DesoxyriboNucleicAcid) is het dubbelstreng-molecuul in de kern van onze lichaamscellen met onze erfelijke informatie.
 • RNA (RiboNucleicAcid) is afgeleid van DNA. Het is een veel kleiner enkelstreng-molecuul met specifieke informatie en regelt de aanmaak van eiwitten in onze cellen. Met moderne technieken kan het worden ingebouwd in ons DNA.
 • Het Coronavirus bestaat uit een bepaald type RNA omgeven door een omhulsel met daar uit stekende “spikes”. Deze spikes zijn eiwitachtige moleculen en herkenningspunten voor het virus door ons immuunsysteem.
 • Een vaccin is een middel dat na toediening (inenting) ons immuunsysteem activeert en zo een tijdelijke bescherming geeft tegen een infectieziekte.
 • Een antigen is het herkenningsteken/vlaggetje van een ziektekiem (meestal een type spike) dat een reactie van ons immuunsysteem opwekt om antistoffen aan te maken en de indringer te vernietigen.
 • Bij een auto-immuunziekte kan het lichaam afweerreacties geven tegen onze eigen antigenen/vlaggetjes op onze eigen lichaamscellen in organen.
 • GMO is Genetically Modified Organism of een genetisch aangepast/veranderd organisme.

De ontwikkeling van een vaccin bestaat normaliter uit een aantal fasen:[xix]

 • Preklinisch onderzoek:
  • Fase 0. Kandidaat vaccins worden onderzocht in het laboratorium én via dierproeven op eventuele kankerverwekkendheid, schade voor nageslacht, werking in het lichaam enz. Dit duurt jaren!
 • Klinisch onderzoek van het kandidaat vaccin:
  • Fase 1. Onderzoek op gezonde vrijwilligers (bv 10). Wordt het verdragen?
  • Fase 2. Vervolgonderzoek op 200 á 300 mensen op dosering en bijwerkingen
  • Fase 3. Een groot onderzoek op 3000 á 5000 mensen. Deze fase duurt lang en kost veel geld. Men controleert of mensen voldoende antilichamen aanmaken en doet allerlei onderzoek op bijwerkingen.
 • Na 10 á 15 jaar onderzoek kan het nieuwe vaccin worden geregistreerd. Het krijgt een handelsvergunning en wordt verder gecontroleerd. Let op de benodigde tijdsduur!
  Voor de ontwikkeling van de huidige Covid-“vaccins” is deze procedure met voeten getreden.

Er zijn sinds kort twéé hoofdgroepen van vaccins: [xx]

  • De “ouderwetse” antigen-bevattende vaccins, zoals de historische pokken- of de Polio vaccins. Deze bevatten de herkenningseiwitten van de ziektekiemen zelf waarop ons immuunsysteem reageert. Hierbij wordt onze genetische code niet beïnvloed.
  • De “nieuwe” antigen-coderende vaccins. Dit zijn RNA of DNA stukjes van het virus verpakt in een vaccin. Dit RNA dringt een cel binnen en gaat zelf de karakteristieke lichaamsvreemde ziekte-antigenen (ziekte-eiwitten) produceren. Daarop reageert ons immuunsysteem met antistoffen. Onze lichaamscellen worden dus vaccin-producerende fabriekjes. Op dit moment is het onduidelijk welke “informatie” er in deze RNA vaccins zit.
   Deskundigen geven aan dat dit RNA in vaccins in ons DNA kan worden ingebouwd, waarmee deze vaccins onze genetische code wél blijvend kunnen beïnvloeden.  Met deze RNA vaccinatie word je daarmee een genetisch veranderd organisme, een GMO.[xxi]

In dierproeven bleken SARS-vaccins in het verleden levensbedreigend.[xxii] De huidige RNA vaccins tegen COVID-19 zijn niet getest in dierproeven. Dat kostte te veel tijd in de gecreëerde paniek rond Covid-19. Vele deskundigen zien het toepassen van deze stoffen al met al meer als een wereldwijd levensgevaarlijk genetisch experiment dan als een vaccinatie.

COVID muteert … oftewel verandert in de tijd
Virusziekten die jaarlijks muteren of veranderen in hun antigenen of eigen RNA (zoals het griepvirus en coronavirussen zoals Covid-19) vormen een extra probleem. Hier kan je geen beschermende immuniteit tegen opbouwen zoals de bedoeling is met vaccins, omdat er steeds weer nieuwe varianten van het virus ontstaan.[xxiii] Je kan dus na vaccinatie gewoon weer “Covid” krijgen en doorgeven. De berichtgeving over deze vaccins, als zouden die vaccins de enige oplossing zijn, is daarom zondermeer misleidend/een leugen. De oorspronkelijke Corona is inmiddels gemuteerd en een vaccinatie is het paard achter de wagen spannen, zoals eerder is gebeurd bij de Mexicaanse griep. Toen werden daarmee honderden miljoenen euro’s aan de farmaceutische industrie verspild, nu miljarden!

Er zijn bovendien goede en goedkope medicijnen tegen “Covid-19” zoals de combinatie vitamine C en D, zink en 1. hydroxychloroquin en 2. het medicijn Ivermectine.[xxiv]

Het Covid 19 vaccin in Nederland

Ondanks deze goedwerkende medicijnen zijn er vele vaccins in ontwikkeling, allen experimentele RNA vaccins.

 • Vaccins voor Nederland
  • Pfizer/BioN.Tech  
  • Cure vac  
  • Moderna (mode RNA) 
  • Janssen  
  • Astra/Zeneca  
  • Sanofi/GSK

De eerste 3 zijn RNA vaccins die zorgen dat onze cellen het corona antigen (en mogelijk andere) gaan produceren waarop ons immuunsysteem vervolgens gaat reageren. Zij worden als olie (lipid)-nanodeeltjes geïnjecteerd en infiltreren alle soorten cellen: spiercellen, zenuwcellen, levercellen etc. De zorg is dat deze cellen hierdoor doelwit kunnen worden van ons immuunsysteem en aangevallen en opgeruimd worden.

De laatste 3 zijn RNA vaccins waarbij o.a. het corona RNA in een ander virus (zoals een verkoudheidsvirus) wordt ingebouwd, dat in het lichaam ook het corona antigen gaat aanmaken. Dat antigen is de stof die ons immuunstelsel vervolgens triggert en aanzet tot het maken van antistoffen.

Belangrijk is te weten dat deze vaccins NIET het normale onderzoekstraject hebben doorlopen, maar allen EXPERIMENTEEL zijn. Je bent bij vaccinatie proefpersoon voor een vaccin waarvan je niet weet wat het met je doet. Voor deze coronaziekte zijn de toelatingsvoorschriften veranderd om het maar snel toe te passen. 10-15 jaar onderzoek zijn teruggebracht tot maanden zonder uitgebreide dierproeven en zonder verantwoorde metingen aan effecten op mensen. De vaccins van Astra/Zeneca en Moderna zijn onderzocht in een groep van 85.000 mensen van 18-55 jaar die al nauwelijks vatbaar voor deze corona zijn, terwijl de kwetsbare groep ouder dan 70 jaar met onderliggende aandoeningen niet is beoordeeld. Er is geen enkele garantie dat vaccinatie helpt tegen ernstige corona in deze groep. De onderzoeksmethode is hier op zijn minst dubieus te noemen, gericht op een positieve uitslag voor de fabrikant. De fabrikanten hebben overigens bedongen dat zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade/bijwerkingen of zelfs werkingen van de vaccins. Dat zou ons burgers wakker moeten schudden voor de risico’s voor de burger, de motieven van de fabrikant en de “agenda” van de beleidsmakers.

We weten niet wat de langere termijn effecten van deze vaccinatie zijn. De korte termijn effecten zijn al zeer verontrustend. Er is een aantal gezonde mensen overleden aan de vaccinatie. De vaccinatie met het Astra/Zeneca vaccin leidde tot veel ophef en uitstel vanwege de waargenomen tromboseklachten na de vaccinatie.

De E.M.A. (European Medicines Agency) is verantwoordelijk voor de toelating van vaccins. Zij laat de volgende getallen zien van de directe bijwerkingen van het vaccin.

Heel verontrustend zijn de mogelijke langetermijn gevolgen. Bedenk dat de vaccins experimenteel zijn en dat niemand weet wat de langetermijn gevolgen zijn. In dierproeven met eerdere Sars-vaccins stierven veel dieren na een hernieuwde blootstelling aan het ziekmakende virus door een overreactie bekend als Antibody Depending Enhancement. Men heeft bij de huidige vaccins deze dierproeven overgeslagen. Dat is onverantwoord. De kans is reëel dat deze reactie ook optreedt bij deze SARS-CoV-2 vaccins. Ook is de kans groot dat deze SARS-CoV-2 vaccins de vruchtbaarheid/zwangerschap schaden door een reactie van de placenta. Twee hooggeplaatste Pfizer-vaccin onderzoekers hebben ontslag genomen, omdat dit niet is onderzocht.

Er zijn nog andere redenen waarom je grote vraagtekens kunt zetten bij de huidige massa-vaccinatie.

1. Omdat Corona met name mensen boven de 70 jaar met een onderliggende aandoening treft, is het onbegrijpelijk de hele bevolking te vaccineren, zelfs degenen die Covid-19 hebben gehad en dus een natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd. De meeste mensen (zeker onder de 70) verwerken een Covid besmetting met minimale symptomen en hebben daarmee al lang immuniteit opgebouwd. Daarom is het extra vreemd dat de coronavaccins uitgetest zijn op mensen tot 55 jaar oud, die niet in de risicogroep van 70-plus vallen. Dat men geen corona krijgt ligt dan niet aan het vaccin, maar aan de gezondheidstoestand van de testgroep.

2. Er is duidelijk een uitbraak van corona geweest in maart/april 2020, maar uit de cijfers blijkt dat die in de zomer van 2020 voorbij was. Er was toen geen reden meer om de maatregelen voort te zetten.
In het najaar is zowel de PCR test als het tellen van corona patiënten in ziekenhuizen aangepast. De PCR test gaf opeens veel meer positieve corona uitslagen omdat men de methode onverantwoord had aangepast om maar meer besmettingen te kunnen scoren. Bedenk dat een besmetting nog geen ziekte is en zelfs vaak onopgemerkt voorbij gaat!

3. De PCR test is in zijn huidige vorm zeer dubieus. Peter Borger heeft de wetenschappelijke onbetrouwbaarheid ervan aangetoond. Veel positieve testuitslagen zullen vals-positief zijn.[xxvi] De sneltesten en zelftesten zijn nog veel onbetrouwbaarder (zie de bijsluiters). Het hele testgebeuren is daarmee één groot circus waarmee veel geld wordt verdiend en aan onze maatschappij wordt onttrokken.

4. Ziekenhuisopnames werden onterecht als Covid-19 opnames geteld: Ook al kwam je voor een knieoperatie in het ziekenhuis, bij een positieve PCR test werd je geteld als een ziekenhuisopname voor Covid-19. Dat kan natuurlijk niet. De meeste mensen worden nog niet eens ziek van een Covid-19 besmetting! De IFR (Infection Fatality Ratio) is inmiddels bijgesteld van 0,23 naar 0,15…. de orde van een zware griep epidemie.
Dit moet toch lampjes doen branden dat we als burgers in een bepaalde richting gemanipuleerd worden met de gepubliceerde getallen en de ongefundeerde maatregelen, kennelijk om ons gewillig te maken voor vaccinatie.
Er wordt geschermd met oversterfte en het maakt sommigen bang en zelfs verlangend naar de gesuggereerde bescherming van een vaccin. Feit is dat er in 2020 in de leeftijdscategorie van 0-65 jaar géén landelijke oversterfte was.
De gemeten totale oversterfte valt voor het grootste gedeelte te verklaren door de toegenomen vergrijzing met een extra grote groep 80 plussers in 2020. De feitelijke oversterfte ligt in die oudere groep en is daarom landelijk bezien vele malen minder groot dan de media melden. (Bob de Wit)

Bronnen

(BPOC2020 is de Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020)

Bie, R.J. van der (CBS) & Smits, J.P. (Rijks Universiteit Groningen). Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen 1800 – 1999. Voorburg/Heerlen: Stichting Beheer, Amsterdam, 2001.

Bijl, Dick. Griep – Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? de Graaff, 2021.

—. ‘In top VWS is geen inhoudelijke expertise vaccins.’ Een gesprek tussen Dick Bijl en Marlies Schippers in De Nieuwe Wereld. 25 januari 2021. https://www.youtube.com/watch?v=iL9_IiuS1rQ.

Borger, Peter. „Genetica schepte duidelijkheid: Covid-19 is gewoon SARS.” Reformatorisch Dagblad, 26 maart 2020.

—. „Verhoor Dr. Peter Borger – Moleculair Bioloog – video en pdf verslag PCR test.” BPOC2020 – BuitenParlementaire OnderzoeksCommissie 2020. Editor: P Kuit. BPOC2020. 21 november 2020. https://bpoc2020.nl/verhoren/ (geopend januari 10, 2021).

Bots, Frans. Verhoor Frans Bots – Pharma Consultant, door BPOC2020 P. Kuit. 27 maart 2021. https://bpoc2020.nl/verhoren.

ChildHealthSafety. „Vaccines did not save us – 2 centuries of official statistics.” Child Health Safety. 26 03 2021. https://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/.

Desmet, Matthias. Zijn coronacijfers wel zo feitelijk als ze lijken? Marlies Schippers in gesprek met Mattias Desmet – Klinisch psycholoog en statisticus. 12 januari 2021. https://www.youtube.com/watch?v=lytrdTqI2rs.

Elens, Rob. Verhoor Rob Elens – huisarts door BPO2020C P. Kuit. 13 december 2020. https://bpoc2020.nl/verhoren.

Frankema, Door. Vaccin Vrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien. Rotterdam: Lemniscaat b.v., 2016.

Gielen, Tim. Monopoly – Een totaalplaatje van de Great Reset. 17 maart 2021. https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/?fbclid=IwAR2a7zDXTJaUVt3J8dckL-lEyttjXYGwoWEkdaIZ4WoJutHPjxV4Bm3bZjw .

Gold, Simone. America’s Frontline Doctors. 2020. Verwijderd door Youtube.

Hond, Maurice de. Tweede verhoor Maurice de Hond – Sociaal Geograaf door BPOC2020 P. Kuit. 27 maart 2021. https://bpoc2020.nl/verhoren.

Piper-Terry, Marcella. Abortus en vaccins – waar mensen geen idee van hebben/ Abortion and vacines. 9 maart 2021. https://www.bitchute.com/video/GQ1PrAZ0j76Z/.

Schaper, Tineke. Vaccinaties – Kan het ook anders? Utrecht: AnkhHermes, 2013.

Schetters. Verhoor Getuige deskundige Theo Schetters – immunoloog, door BPOC2020 P. Kuit. 13 maart 2021. https://bpoc2020.nl/verhoren en https://www.youtube.com/embed/cdngaldsoEA.

Schulpen, John (arts), geïnterviewd door Willem Engel van BlueTiger Studio. Toezichthouder medicijntesten: coronavaccin kan heel gevaarlijk zijn en zelfs ons DNA muteren. (2020 … inmiddels verwijderd van Youtube).

Simons, Yvonne. Verhoor Yvonne Simons – Gezondheidswetenschapper & beleidsadviseur door BPOC2020 P Kuit. 23 januari 2021. https://bpoc2020.nl/verhoren.

Vingerhouts, Jan. Verhoor getuige deskundige Jan Vingerhoets – arts, door BPOC2020 P.Kuit. 6 februari 2021. https://bpoc2020.nl/verhoren.

Wikipedia. Rijksvaccinatieprogramma. 26 03 2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksvaccinatieprogramma.

—. Vaccin. 28 maart 2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaccin.

Wit, Bob de. „Verklaring van verhoor van getuigedeskundige.” Buitenparlementaire Enquetecommisie 2020 – verhoren. 28 november 2020. https://bpoc2020.nl/pdf/Bob%20de%20Wit.pdf (geopend maart 2021).

Wit, Bob de, en Bo van der Rhee. ‘Verkeerde informatie verspreidt zich als een virus’. 18 juni 2020. https://www.nyenrode.nl/nieuws/n/verkeerde-informatie-verspreidt-als-virus.

Yeadon, Michael. Michael Yeadon ex vice-president Pfizer doet een boekje open (NL-subs). 30 november 2020. https://www.youtube.com/watch?v=DCvW7Ft0kHw (geopend 2021).

Verwijzingen


[i] (Borger 2020) Genetica schepte duidelijkheid: Covid-19 is gewoon SARS.

[ii] (Desmet 2021)

[iii] (Hond 2021)

[iv] (Schetters 2021)

[v] (Borger, Verhoor Dr. Peter Borger – Moleculair Bioloog – video en pdf verslag PCR test 2020)

[vi] (Yeadon 2020)

[vii] (Elens 2020)

[viii] (Bots 2021)

[ix] (Bijl, Griep – Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? 2021)

[x] (Bijl, ‘In top VWS is geen inhoudelijke expertise vaccins.’ Een gesprek tussen Dick Bijl en Marlies Schippers in De Nieuwe Wereld 2021)

[xi] (Wikipedia, Vaccin 2021)

[xii] (Wikipedia, Rijksvaccinatieprogramma 2021)

[xiii] (Bie 2001) met Nederlandse data en (ChildHealthSafety 2021).met internationale data over kindersterfte.

[xiv] (Frankema 2016). Vanaf blz. 83 over fabricage en samenstelling van vaccins.

[xv] (Piper-Terry 2021) over foetale cellijnen, hun oorsprong en gevaren

[xvi] (Bijl, Griep – Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? 2021) met achtergronden over de vaccinwereld en promotie in Nederland met als kapstok “Griep”.

[xvii] (Bijl, Griep – Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? 2021)

[xviii] (Vingerhouts 2021)

[xix] (Bijl, ‘In top VWS is geen inhoudelijke expertise vaccins.’ Een gesprek tussen Dick Bijl en Marlies Schippers in De Nieuwe Wereld 2021) en vele internetsites over vaccins.

[xx] (Wikipedia, Vaccin 2021)

[xxi] (Schulpen 2020 … inmiddels verwijderd van Youtube) Toezichthouder medicijntesten: coronavaccin kan heel gevaarlijk zijn en zelfs ons DNA muteren.

[xxii] (Elens 2020)

[xxiii] (Schetters 2021)

[xxiv] (Elens 2020)

[xxv] (Schetters 2021)

[xxvi] (Elens 2020)

[xxvii] (Simons 2021) Een veelomvattend verslag van het verhoor van deze getuigedeskundige uit de gezondheidszorg. Een “must read”! Praktisch elk facet van het coronaverhaal van de misleidende berichtgeving door het RIVM, de oneigenlijke en verkeerd toegepaste PCR testen, tot de misleiding van de vaccinaties en de rol van het WEF komen aan de orde.

[xxviii] (Gold 2020)

[xxix] (Bots 2021)

[xxx] (Elens 2020)

[xxxi] (Simons 2021)

[xxxii] (Elens 2020)

[xxxiii] (Simons 2021)

[xxxiv] (Gielen 2021)