• vr. jun 21st, 2024

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

Klimaat

1.200 wetenschappers en vakmensen uit de hele wereld onder leiding van de Noorse Nobelprijswinnaar voor natuurkunde professor Ivar Giaever verklaren:

“Er is geen klimaatnoodsituatie”

Zij hebben de volgende verklaring ondertekend:

“Klimaatwetenschap moet minder politiek worden, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk moet zijn. Wetenschappers moeten openlijk ingaan op onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen van de opwarming van de aarde, terwijl politici de werkelijke kosten en de ingebeelde baten van hun beleidsmaatregelen op een objectieve manier moeten berekenen.

Uit het geologisch archief blijkt dat het klimaat op aarde al zolang de planeet bestaat varieert, met natuurlijke koude en warme fasen. De kleine ijstijd is nog maar pas in 1850 afgelopen. Het is dan ook geen verrassing dat wij nu een periode van opwarming meemaken.

Zowel natuurlijke als antropogene factoren veroorzaken opwarming
De wereld is aanzienlijk minder opgewarmd dan het IPCC voorspelt op basis van de gemodelleerde antropogene forcering. De kloof tussen de echte wereld en de gemodelleerde wereld vertelt ons dat we de klimaatverandering nog lang niet begrijpen.

De opwarming verloopt veel trager dan voorspeld
Klimaatmodellen hebben vele tekortkomingen en zijn in de verste verte niet aannemelijk als beleidsinstrumenten. Zij overdrijven niet alleen het effect van broeikasgassen, maar gaan ook voorbij aan het feit dat verrijking van de atmosfeer met CO2 gunstig is.
Klimaatbeleid steunt op inadequate modellen

CO2 is geen verontreinigende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Meer CO2 is gunstig voor de natuur, waardoor onze planeet groener wordt. Extra CO2 in de lucht heeft de groei van de biomassa van planten wereldwijd bevorderd. Het is ook rendabel voor de landbouw, waardoor de opbrengst van gewassen wereldwijd toeneemt.
CO2 is plantenvoedsel, de basis van al het leven op aarde

Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen doet toenemen of frequenter doet voorkomen. Er is echter overvloedig bewijs dat CO2-beperkende maatregelen even schadelijk als kostbaar zijn.

De opwarming van de aarde heeft niet geleid tot een toename van natuurrampen
Er is geen klimaatnoodsituatie. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm. Wij zijn fel gekant tegen het schadelijke en onrealistische netto-nul CO2-beleid dat voor 2050 wordt voorgesteld. Ga voor aanpassing in plaats van mitigatie; aanpassing werkt ongeacht de oorzaken.

ONS ADVIES AAN DE EUROPESE LEIDERS IS DAT DE WETENSCHAP MOET STREVEN NAAR EEN AANZIENLIJK BETER BEGRIP VAN HET KLIMAATSYSTEEM, TERWIJL DE POLITIEK ZICH MOET RICHTEN OP HET MINIMALISEREN VAN DE POTENTIËLE KLIMAATSCHADE DOOR PRIORITEIT TE GEVEN AAN AANPASSINGSSTRATEGIEËN OP BASIS VAN BEWEZEN EN BETAALBARE TECHNOLOGIEËN.

Geloven in de uitkomsten van een klimaatmodel is geloven wat de modelmakers erin hebben gestopt. Dit is precies het probleem van de huidige klimaatdiscussie waarin klimaatmodellen centraal staan. Klimaatwetenschap is verworden tot een discussie gebaseerd op overtuigingen, niet
op gezonde zelfkritische wetenschap. Moeten we ons niet bevrijden van het naïeve geloof in onvolgroeide klimaatmodellen?”

Telegram Gerard Le Noble … Bron:
https://clintel.org/wp-content/uploads/2022/06/WCD-version-06272215121.pdf