• za. jan 28th, 2023

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

Jongeren

Het is mijn verlangen dat jonge mensen God leren kennen als hun Schepper, hun God, hun Vader in de hemel, die hen zo volkomen liefheeft dat Hij Zichzelf geeft in Jezus Christus om de jonge mensen met Zichzelf te verzoenen en te redden.

Ik heb in mijn 70-jarig leven gemerkt hoe goed God is…. hoe betrouwbaar. Ik ben onder de indruk van Gods Woord: De Bijbel. Ik wil dat graag doorgeven aan de nieuwe generatie… de jonge mensen, de tieners van nu!

Jongeren horen radicaal en weerbaar te zijn. Er is altijd hoop, want er is een God die leeft, en Die het eerste en het laatste woord heeft.

Ga naar de 10-12 jarigen

Ga naar de tieners – Xtend