Ontwikkelingen

Op deze pagina komen verwijzingen naar artikelen en video’s die zicht geven op de ontwikkelingen in deze tijd.

De Bijbel geeft vele aanwijzingen maar deze worden op evenzovele manieren geïnterpreteerd.

Als we uitgaan van de woorden van Jezus in de evangelien van Mattheus, Markus, Lukas en Johannes en in het boek Openbaring, dan weten we dat aan het einde van deze tijd de wetteloosheid zal toenemen en de liefde verkillen. Volgens mij zitten we daar middenin.

Het zal zijn als in de dagen van Noach die gekenmerkt werden door goddeloosheid alom, geweldenarij, perversie op elk gebied, abortus, genetische vermenging, seksuele perversie tussen mensen onderling , pedofilie en tussen mens en dier.
Volgens mij zitten we daar middenin.

Je hoeft geen komplotdenker te zijn om deze zaken gewoon waar te nemen.
In dat kader heb ik dit thema “Ontwikkelingen” ingevoegd, met als achterliggende gedachte wat Paulus zegt in het Bijbelboek Efeze

“11 Doe niet mee met de onvruchtbare praktijken die bij de duisternis horen; ontmasker ze liever. 12 Want wat zij heimelijk uitvoeren, is zo schandelijk dat er geen woorden voor zijn. 13 Maar alles wat ontmaskerd wordt door het licht, wordt openbaar, 14 want alles wat openbaar wordt, is licht. Daarom heet het: Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en het licht van de Christus zal over u schijnen. 15 Let dus goed op dat u zich gedraagt als verstandige en niet als onverstandige mensen. 16 Grijp elke gunstige gelegenheid aan, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees dus niet dwaas, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.”