• vr. jul 19th, 2024

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

Parel

Elke maand hoop ik hier een stukje te plaatsen dat ik net heb gelezen en dat volgens mij iets bijzonders heeft.

September 2023 - Wie kun je vertrouwen?

De Haarlemse arts Hans Moolenburgh was een hoogstaande arts die vele wapenfeiten op zijn naam heeft staan. Hij verbaasde zich er gedurende zijn leven over dat mensen zich niet laten leiden door feiten maar door starre overtuigingen, zoals vertrouwen in de overheid. Leven we niet in een tijd van leugen en bedrog aan de voeten van geld en macht? Een van Moolenburgh’s uitspraken was:

Geloof nooit iets tenzij het door de autoriteiten ontkend wordt.

Hoe bemoedigend is daarentegen het woord van Jezus in Johannes 14 vers 6:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

April/mei 2023 – Wat is waarheid

Deze maanden bepaalden mij bij Gods majesteit in de Schepping. Ik zag hoe in álle levensvormen al volledig ontwikkelde uiterst ingenieuze celstructuren uiterst efficiënt functioneren zoals ATP synthases – nano waterstofmolentjes – die de energiepakketjes in ál je lichaamscellen continu opladen. Zie mijn lezing waarin dit aan de orde komt. Uit deze samenwerkingsverbanden van eiwitten (en de hele noodzakelijke uiterst intelligente organisatie daarvan) kan ik maar één conclusie trekken:

Alle eer aan God de Schepper!

De grondstroom van totalitarisme is het blinde vertrouwen in een statistisch-cijfermatig onderbouwde ‘wetenschappelijke fictie’ die een radicale minachting voor de feiten vertoont – Hannah Arendt (Joods filosofe en politiek denker)

Maart 2023 – De kracht van Nederigheid

Een inmiddels bij velen bekende grap is dat ik zo nederig zou zijn dat ik er een boek over heb geschreven: “The ten most humble men of the world and how I trained them” met de klemtoon op I. Maar in een boekje van Derek Prince “De weg naar Gods zegen” las ik het volgende betere onderwijs:

We zijn allemaal bekend met de zogenaamde natuurwetten, zoals de wet van de zwaartekracht. Niemand bij zijn volle verstand zou het wagen die wet te ontkennen of er zelfs tegenin te gaan.
Heel wat mensen die goed bekend zijn met natuurwetten hebben nauwelijks inzicht in of kennis van geestelijke wetten. Toch zijn geestelijke wetten net zo definitief, precies en zeker als natuurlijke wetten – en ze zijn net zo onmogelijk te ontkennen of te verwaarlozen. Je kunt proberen de wet van de zwaartekracht te breken, maar het omgekeerde zal gebeuren: de wet zal jou breken. En datzelfde geldt voor geestelijke wetten. Mensen praten over het breken van Gods wetten, maar die gedachte klopt niet; die mogelijkheid is er niet.
Ik wil je graag een geestelijke wet schetsen die in het hele universum geldt. Ze was werkzaam voordat het universum geschapen werd, en ik geloof dat ze nog steeds zal gelden als de tijd is opgehouden. Het is een wet die elk van ons raakt, en zij heeft onmiskenbaar invloed op ieders leven. Deze wet wordt in het Nieuwe Testament drie keer beschreven en iedere keer is het Jezus zelf die hem benoemt (Mattheus 23:12)

“Wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden;
en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.”


Deze wet is universeel. Ze geldt in het hele universum. Wie dan ook – waar dan ook – zichzelf verhoogt, wanneer dan ook, zal vernederd worden. En omgekeerd geldt hetzelfde: ieder die zichzelf vernedert zal verhoogd worden.

Februari 2023 – “Your Designed Body”

In november 2022 verscheen “Your Designed Body” van Steve Laufmann & Howard Glicksman MD.
Hier volgt de vertaling van de “beschrijving” van het boek. Zeer lezenswaardig!
Zie ook het RD van 18 januari “Is Darwins theorie op haar retour?” van Bart van den Dikkenberg.

“Denk eens aan je lichaam. Elke dag moet het honderden moeilijke technische problemen tegelijk oplossen, anders ga je dood. Terwijl je dagelijkse bezigheden uitvoert, slaat je lichaam software op, haalt die op, vertaalt die en beheert die voor duizenden eiwitten, schakelaars, instelpunten, drempels, feedbacklussen, coördinatenstelsels, tellers en timers. Het ontleedt duizenden verschillende complexe moleculen in hun bouwstenen, absorbeert deze bouwstenen en zet ze vervolgens weer in elkaar tot de legioenen chemicaliën en eiwitten die je op de been houden.
Je lichaam transporteert ook veilig gevaarlijke chemicaliën naar de plaats waar ze nodig zijn, zonder ze te morsen op plaatsen waar ze schade kunnen aanrichten, en gebruikt ze bij het orkestreren van duizenden complexe processen en bewegingen, sommige bijna ogenblikkelijk. Tegelijkertijd verdedigt het zichzelf tegen grote en kleine bedreigingen, en reproduceert het zijn eigen onderdelen om ze te vervangen als ze versleten zijn. En dit is slechts een klein deel van wat je lichaam moet doen om in leven te blijven – allemaal zonder bewuste inbreng van jou.

Uitgave november 2022 – Discovery Institute

In “Your Designed Body” onderzoeken systeemingenieur Steve Laufmann en arts Howard Glicksman dit buitengewone systeem van systemen met duizenden ingenieuze en onderling afhankelijke technische oplossingen en tonen overtuigend dat geen geleidelijk evolutionair proces dit kan hebben bereikt. In plaats daarvan moet dit het werk zijn van een meester ontwerper/ingenieur.

Januari 2023 – Wat is een Wappie?

Een WAP is “Iemand die Wakker is en Acht slaat op het Profetisch woord dat vast en zeker is!”
(Wim Grandia 2023-Januari). Met Profetisch Woord wordt hier de Bijbel genoemd. Daarin staat o.a. in Romeinen 13 vers 11 en 12 …

Vergeet niet in wat voor tijd we leven. Het is de hoogste tijd om wakker te worden! Want het ogenblik dat we zullen worden bevrijd is nu nóg dichterbij dan toen we tot geloof kwamen.  De nacht is al een heel eind voorbij. Het wordt al bijna dag.

November 2022 – DNA mutaties onthullen recente oorsprong

(Uit het boek “Traced” (opgespoord))
Nathaniel Jeanson is een geneticus die uit onderzoek aan de mutaties in ons DNA concludeert:

“Mijn beweringen over Y-chromosoom Adam/Noah zijn buitengewoon op twee punten. De eerste is expliciet in dit boek: Ik heb beweerd dat de beschavingsgeschiedenis slechts 4500 jaar teruggaat tot de zondvloed, en in totaal slechts 6000 jaar als we de geschiedenis terugvoeren tot de eerste mens, Adam. Ik ontken dat de menselijke geschiedenis 200.000 jaar teruggaat. Impliciet ontken ik ook de langere tijdschaal die met deze visie samenhangt. Als God Adam 6000 jaar geleden op de zesde scheppingsdag schiep, impliceer ik dat het universum ook maar een paar duizend jaar oud is.
De tweede bewering volgt uit de eerste. Het is meer impliciet dan expliciet. Als de menselijke geschiedenis slechts 6000 jaar lang is, en als het universum slechts een paar duizend jaar oud is, … dan zijn de mensen niet geëvolueerd uit aapachtige wezens. De volledige evolutie van alle soorten uit eencellige wezens is daarmee uitgesloten.

Oktober 2022 – Spreuken over dwaas en wijs

Spreuken 17:28 Een dwaas die zwijgt, wordt zelfs voor wijs gehouden,
zolang hij zijn mond maar houdt, denkt men dat hij verstandig is.
Spreuken 18:2 Een dwaas stelt geen prijs op inzicht; hij wil alleen maar zijn mening kwijt.
Spreuken 19:3 3 Eigen dwaasheid misleidt een mens, maar hij verwijt het de Heer.

September 2022 – Worship songs en oude liederen

Een oude boer ging op een weekend naar de stad en ging naar de grote stadskerk. Hij kwam thuis en zijn vrouw vroeg hem hoe het was.
“Goed,” zei de boer. “Het was goed. Maar ze deden iets anders. Ze zongen aanbiddingsliederen in plaats van onze oude liederen.” “Aanbiddingsliederen?” vroeg de vrouw. “Wat zijn dat?” “Oh, die zijn goed. Het zijn een soort liederen, alleen anders,” zei de boer. “Nou, wat is het verschil?” vroeg de vrouw. De boer zei: “Het zit zo … Als ik tegen je zou zeggen: ‘Martha, de koeien staan in de mais,’ dan zou dat een lied van ons zijn. Maar een aanbiddingslied is zoiets:

“Martha, Martha, Martha, Oh, Martha, MARTHA, MARTHA, de koeien, de grote koeien, de bruine koeien, de zwarte koeien, de witte koeien, de zwarte en witte koeien, de koeien, koeien, koeien staan in de mais, staan in de mais, staan in de mais, in de mais, MAIS, MAIS, MAAAAAAIIIISSSS,” dan, als ik dat twee of drie keer zou herhalen, … nou dat zou een aanbiddingslied zijn. “

Het toeval wilde dat precies dezelfde zondag een jonge, nieuwe christen uit de stadskerk de kerk van de kleine stad bezocht. Hij kwam thuis en zijn vrouw vroeg hem hoe het was. “Wel,” zei de jongeman, “het was goed. Maar ze deden iets anders. Ze zongen oude liederen in plaats van gewone aanbiddingsliederen.” “Oude liederen?” vroeg de vrouw. “Wat zijn dat?” “Ze zijn oké. Het zijn een soort aanbiddingsliederen, alleen anders,” zei de jongeman. “Nou, wat is het verschil?” vroeg de vrouw. De jongeman zei: “Het zit zo… Als ik tegen jou zou zeggen: ‘Martha, de koeien staan in de mais’, dan zou dat een gewoon aanbiddingslied zijn. Als ik daarentegen tegen je zou zeggen….

1. Martha, lieve Martha, hoor mijn roep…
Neig uw oor tot de woorden van mijn mond.
Neig uw hele wonderbaarlijke oor
tot de rechtvaardige, glorieuze waarheid.

2. Want de weg van de dieren kan ons onderwijzen
Er is geen schaduw van verstand in hun hoofd,
toch horen zij een stem in Gods zon of zijn regen
dat zij van het heerlijke, verleidelijke mais zijn afgeschermd.

3. Ja, die koeien in blijde, opstandige vreugde..,
braken hun ketenen los, en verlieten hun warme hokken.
Dan aangespoord door de roep van duisternis en nacht
vraten zij heel mijn heerlijke suikermais pracht.

4. Dus zie ik uit naar die prachtige dag,
Waar herboren, alle corruptie verdwenen is.
Waar geen koe mijn ziel laat huilen
En ik ze niet langer in mijn suikermais zie.

“Als ik alleen couplet 1, 3 en 4 zou zingen en het laatste couplet 1 toon hoger, dan zou dat zo een ouder lied zijn.”

Augustus 2022 – Uit de World Climate Declaration – CO2 recht gezet!

CO2 is géén verontreinigende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Meer CO2 is gunstig voor de natuur, waardoor onze planeet groener wordt. Extra CO2 in de lucht heeft de groei van de biomassa van planten wereldwijd bevorderd. Het is ook rendabel voor de landbouw, waardoor de opbrengst van gewassen wereldwijd toeneemt. CO2 is plantenvoedsel, de basis van al het leven op aarde.

Bron: World Climate Declaration van 1200 deskundigen wereldwijd

Juli 2022 – “Wonders of Creation” – Design in a fallen world (Burgess & McIntosh)

Ik heb het prachtige boek “Wonders of Creation” gelezen en mijn exemplaar direct weggegeven, zo mooi vind ik het. Dit moet iedereen weten! Een groots eerbewijs aan de Schepper met prachtige voorbeelden uit de natuur. De editor Brian Edwards schrijft in zijn introductie:

Als het universum “door toeval” is ontstaan, dan is dat gebeurd tegen immense onwaarschijnlijkheden in. Hieruit volgt dat als elk levend wezen zich in de loop van miljoenen jaren stap voor stap heeft ontwikkeld tot de ingewikkelde, complexe en caleidoscopische schoonheid, orde en ontwerp die wij om ons heen zien, dit ook tegen deze onwaarschijnlijk kleine kans in is gebeurd. We kunnen nog verder gaan en beweren dat de vitale onderlinge relaties van het universum – de precieze bewegingen van de planeten, de regelmatige seizoenen van het jaar, de afhankelijkheid van alle levende wezens van elkaar – ook tegen dezelfde onvoorstelbare kleine kans zijn ontstaan.
We moeten ofwel concluderen dat alles – elk afzonderlijk detail – in het bekende universum, en in het bijzonder de planeet aarde, is geëvolueerd tegen een reeks van onvoorstelbare, ongelooflijke en oneindig kleine kansen in – of we moeten op zoek naar een alternatieve en redelijker verklaring.
Het is die redelijker verklaring die in dit boek wordt gepresenteerd.
De schoonheid en orde, de ongelooflijke harmonie en diversiteit, wordt echter maar al te vaak verbrijzeld door geweld en pijn, wanorde en dood. Voordat onze reis in dit boek eindigt, zullen we de vragen onder ogen zien die theologen, wetenschappers en filosofen al millennia lang stellen: “Wat is er misgegaan en wat is het doel van dit alles?”
Maar geniet eerst van het panorama van een schepping die zo prachtig gedetailleerd, geordend en complex is dat het ongelooflijk zou zijn als ze niet recht voor ons stond.

God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk (alles wat Hij heeft geschapen) bewijst Zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.
Romeinen 1:20 (Het BOEK)

Juni 2022 – Ditmaal een vrije vertaling / citaat uit het Engelse boek “Genetic Entropy” van J.C. Sanford

Het genoom (ons genetische programma) is niet slechts een eenvoudige reeks letters in een lineaire reeks instructies (regels in een serie boeken). Het bevat in feite meervoudige lineaire codes die elkaar overlappen en een buitengewoon geavanceerd informatiesysteem vormen, als een soort datacompressie. Naast meervoudige, overlappende, lineaire, taalachtige vormen van genetische informatie, zit het genoom vol met ontelbare lussen en vertakkingen, net als een computerprogramma. Het heeft genen, die genen reguleren, die weer andere genen reguleren. Het heeft genen die veranderingen in de omgeving opmerken en dan andere genen instrueren om complexe opvolgingen van gebeurtenissen in gang te zetten om op de omgevingsprikkel te reageren. Sommige genen herschikken zichzelf actief, of wijzigen de rol van andere genen, waardoor zij in feite delen van de gebruiksaanwijzing veranderen.
Tenslotte zijn er aanwijzingen dat lineair DNA zich kan vouwen tot twee- en driedimensionale structuren (net als eiwitten en RNA moleculen), en dat dergelijke vouwen waarschijnlijk hogere informatieniveaus coderen. Er is reden om aan te nemen dat zich binnen de celkern fabelachtig complexe driedimensionale DNA-matrices bevinden, waarvan de 3D-architectuur hogere biologische functies bestuurt.
Waar het op neerkomt is dit: de instructie van het genoom is geen simpele, statische, lineaire reeks letters – maar is dynamisch, zelf-regulerend, en multi-dimensionaal. Er is geen menselijk informatiesysteem dat daar ook maar enigszins mee te vergelijken is. De hoogste niveaus van complexiteit en interactie van het genoom liggen waarschijnlijk buiten het bereik van ons begrip ….
Al deze informatie zit in de celkern – een ruimte die veel kleiner is dan een stofdeeltje. Elk menselijk lichaam bevat meer dan 100 biljoen cellen – en elk van deze cellen heeft een complete set instructies, die de eigen taken van de cel aansturen.

Dit zou iedereen weer even stil moeten maken van bewondering voor ONZE SCHEPPER – GOD!

2022 MEI – Een opmerking van een eenvoudige man, die God zijn Schepper leerde kennen, en Jezus Christus, zijn Redder!

Het is onmogelijk voor mij om mijn gevoelens over Jezus met woorden uit te drukken. Hoe kan ik iemand beschrijven die zich midden in de nacht midden in de oceaan voelt, vol haaien en wanhoop en gevaar. Hij is aan het verdrinken en sterven en plotseling redt iemand hem.

2022 APRIL – Waarom wordt eensgezind vaccinatie, ontwrichting, chaos doorgedrukt door alle regeringen in de wereld? Alle maatregelen tarten het gezonde verstand…

Openbaring 17:17 zegt … (Het Boek)

Want God heeft hun het verlangen gegeven samen te werken en hun koninkrijk aan het beest te geven, totdat de woorden van God uitkomen. Daarmee vervullen zij zonder het te weten Gods plan.

2022 MAART – De zakdoek – Corrie ten Boom in “Gebed – Leren praten met de Allerhoogste”

Spreuken 37:5 “Vertel alles wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen.”

Toen ik in Ravensbruck in het concentratiekamp was, werd ik op een bitterkoude wintermorgen wakker met een flinke verkoudheid. lk moest voortdurend mijn neus snuiten. Thuis zou dat niet zo erg zijn geweest, want daar had ik een zakdoek gehad. Maar in het kamp had ik het gevoel dat ik het zonder zakdoek niet kon uithouden.

‘Waarom bid je niet om een zakdoek?’ vroeg Betsie (haar zus).

lk lachte. Daar waren wij, en de wereld om ons heen stortte ineen. We waren in een kamp waar iedere week duizenden mensen werden geëxecuteerd, doodgeslagen of gemarteld – en Betsie zei dat ik moest bidden om een zakdoek! Als ik ergens om moest bidden, dan om iets groots, niet om zoiets kleins.

Maar voordat ik kon protesteren, begon Betsie te bidden. “Vader, in de naam van Jezus bid ik om een zakdoek voor Corrie, omdat ze zo verkouden is.”

Ik schudde mijn hoofd en liep weg. Kort daarna – ik stond bij het raam – hoorde ik iemand mijn naam roepen. lk keek naar buiten en zag een vriendin die in de ziekenafdeling werkte.

Alsjeblieft,’ zei ze heel gewoon. ‘Pak aan. Hier is een cadeautje.’

Ik opende het pakje en vond er een zakdoek in! lk kon mijn ogen niet geloven. ‘Hoe wist je dat? Heeft Betsie het je verteld? Wist je dat ik verkouden was?’

Ze haalde haar schouders op. ‘Ik wist niets. lk naaide zakdoeken van een oud laken en ik kreeg opeens de gedachte: “Breng een zakdoek naar Corrie ten Boom.” Daar is je cadeautje. Van God.’

Die zakdoek, gemaakt uit een oud stuk laken, was een boodschap voor mij uit de hemel. Daardoor zag ik dat er een hemelse Vader is die luistert. Zelfs als een van zijn kinderen op deze planeet bidt om zo’n kleinigheid als een zakdoek. Hij luisterde niet alleen, maar Hij zei ook tegen een van zijn kinderen: ‘Breng een zakdoek naar Corrie ten Boom.’

2022 FEBRUARI – Zalig zijn de armen van geest

Henk Binnendijk schrijft over de armen van geest in zijn boekje “De Bergrede”:

Het voorbeeld dat ik hier altijd het mooiste vind, is het beeld van de trolleybus. De bus zonder rails en zonder brandstoftank. Geen rails die een belemmering zijn in het leren kennen van echte vrijheid. Geen eigen brandstoftank die hem voor bepaalde tijd onafhankelijk maakt. Slechts een beugel, die hij mag leren houden tegen de bovenlijn. Vanuit die verbinding komt alles tot stand. Dan is er kracht en licht en warmte en vrijheid. Zonder die verbinding is er niets. Dan valt alles weg. Dat is wat Jezus bedoelt als Hij zegt: Ik kan van mijzelf niets doen (Joh. 5:30). Dat is wat Hij zegt tegen zijn discipelen: Zonder mij kunt gij niets doen (Joh. 15:5). Niet de rijken van geest – met de eigen brandstoftank – maar de armen van geest – met niets anders dan het kennen van de bovenlijn – zijn zalig.

2022 JANUARI – Jezus’ woord voor 2022

Uit de Bijbel… Openbaring hoofdstuk 3 vers 7-13 (Vertaling Groot Nieuws Bijbel):

7 ‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Hij die heilig is en waarachtig, die de sleutel van David bezit, die opent en niemand kan sluiten, die sluit en niemand kan openen, hij spreekt aldus:

8 Ik ken uw daden. En zie, daar voor u is een deur die ik heb geopend, en niemand kan hem sluiten, want uw kracht is niet groot, maar u hebt vastgehouden aan mijn woorden en mij niet verloochend.
9 Weet dit: die aanhangers van Satan, die leugenaars die zich Joden noemen maar het niet zijn, ik zal ervoor zorgen dat ze zich voor uw voeten komen neerwerpen en erkennen dat ik u liefheb.
10 U hebt vastgehouden aan mijn opdracht om standvastig te zijn. En daarom zal ik u vasthouden in het uur van de beproeving dat voor de hele aarde en haar bewoners zal aanbreken.
11 Ik kom spoedig! Houd vast wat u hebt en laat u door niemand van uw zegekrans beroven.
12 Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God, een zuil die daar niet meer zal verdwijnen. Dan grif ik in hem de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel, vanuit mijn God neerdaalt, en mijn nieuwe naam.
13 Wie oren heeft, laat hij luisteren naar wat de Geest aan de gemeenten te zeggen heeft.’

2021 DECEMBER – Nadenkertjes

* Zij die dansen zijn gek in de ogen van hen die de muziek niet horen
(over geloven in Jezus Christus)

* Life Is Not How You Survive The Storm, But How You Dance In The Rain
(wees een geur van Christus ten leven)

* Dit is de eerste dag van de rest van je leven!
(een variant van Johannes 3:16)

2021 NOVEMBER – uit DE BRIEF AAN EFEZE

De parel voor november is een stukje uit de Bijbel uit de brief aan Efeze. Ik heb alleen de meervoudsvorm “jullie” of “ons” persoonlijk gemaakt in “jou” en “mij”. Dan weet je zeker dat God JOU op het oog heeft!

Dit is een brief van Paulus, die door God is aangewezen als apostel van  Jezus Christus, gericht aan (jouw naam) in (jouw woonplaats), die Christus Jezus trouw volgt. Ik wens jou de genade en de vrede toe van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus.
Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft jou, nu jij één bent met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is. Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God jou uitgekozen; jij die één met Christus bent. Jij zou alleen van Hèm zijn en volmaakt voor Hem staan. Het is altijd Zijn bedoeling geweest jou als Zijn kind aan te nemen  door Jezus Christus, opdat jij Hem zouden prijzen voor Zijn onovertroffen genade. En Hij heeft jou door Zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is. Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om jou van de zonde te verlossen. Alles wat jij hebt misdaan, is jou daardoor vergeven. Wat  een ongelofelijke genade!
En dat niet alleen! God heeft jou alle wijsheid en inzicht gegeven. Hij verlangde ernaar jou het geheim bekend te maken waarom Hij Christus heeft gestuurd. Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, als de tijd ervoor gekomen is.

Door jouw eenheid met Christus ben jij het eigendom van God geworden.  Dat is altijd de bedoeling geweest van Hem, Die alles doet zoals Hij Zelf wil en goed vindt. Hij wilde dat wij, Joden, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben dat de Christus zou komen, Hem zouden prijzen en eren. En niet alleen wij, maar ook jij, die de waarheid hebtgehoord, het goede nieuws dat jouw redding is. Toen jij in Christus ging geloven, gaf God jou de Heilige Geest, Die Hij had beloofd als een bewijs dat jij van Christus bent. Deze Geest in jou is een borg voor wat God jou allemaal zal geven als Hij jou, Zijn eigen kind, zal verlossen. Een reden temeer om Hem te eren voor Zijn grootheid.

Daarom houd ik ook niet op God voor jou te danken, want ik heb gehoord hoe groot jouw geloof in de Here Jezus en jouw liefde voor alle christenen is. Ik bid altijd voor jou en dan vraag ik de God van onze Here Jezus Christus (de Vader Die alle eer verdient) jou wijsheid te geven, opdat je helder en duidelijk zult zien wie Christus is en Hem door-en-door zult kennen.
Ik bid dat jij innerlijk vol licht zult zijn, zodat je iets zult zien van de heerlijke toekomst, waarvoor je geroepen bent. Dan zul je weten wat een geweldige rijkdom God voor al Zijn kinderen heeft klaarliggen.
Ik bid dat je zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God  ter beschikking stelt aan jou die in Hem gelooft. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de  belangrijkste plaats naast God in te nemen. Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft; niet alleen in deze wereld, maar  ook in de wereld die komt.
God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en Hem, als enig hoofd, aan de Gemeente gegeven. De Gemeente is Zijn lichaam, waarin Hij volledig tot uiting komt; Jezus Christus Die alles in de hele schepping vervult en volmaakt.

Ook jij bent door Hem tot leven geroepen; jij, die eigenlijk al dood was, omdat je niet leefde zoals God wilde. Je liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. Jij gehoorzaamde satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die vijanden van de Here zijn. Zo was het ook met jou. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten  toegegeven. Wij hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, hadden wij Gods oordeel over ons gehaald.
Maar Gods liefde voor jou is zo groot dat Hij jou volledig gratie heeft verleend, zelfs al was je door je misdaden dood voor Hem. Hij heeft je samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat jij gered bent, is enkel en alleen genade van God. Hij heeft jou (die één met Jezus Christus bent) samen met Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven.

2021 Oktober – uit “De brief aan Diognetus”

Deze brief is een christelijk geschrift uit de tweede eeuw, AD 130-200. De schrijver is onbekend, maar wel een volgeling van Jezus Christus. Hij schrijft aan Diognetus, die waarschijnlijk een vertegenwoordiger van de Romeinse overheid is en onbekend met het christendom. Met name hoofdstuk 5 vind ik treffend en leerzaam voor onze tijd.

Want Christenen onderscheiden zich niet van de mensheid qua woonplaats, wijze van spreken of gewoonten.
Ze hebben ook geen ‘uitvinding’ gedaan, ontdekt door enige intelligentie of studie van geleerde mannen. Ook zijn het geen meesters van wat voor menselijk dogma dan ook, zoals sommigen dat zijn.
Maar terwijl zij in steden van de Grieken en Barbaren wonen, zoals het lot hen dat heeft toebedeeld, daar volgen ze de plaatselijke gebruiken qua kleding en voedsel en de andere dagelijkse bezigheden. Toch is de grondwet van hun eigen burgerschap, zoals zij die belijden, wonderbaarlijk, een belijdenis boven elke verwachting.
Ze wonen in hun eigen landen, maar alleen als gasten. Ze dragen in alles bij als gewone burgers, maar zij verdragen alle lasten van het vreemdeling zijn. Elk buitenland is als een vaderland voor hen, en elk vaderland is een buitenland.
Zij trouwen net als alle andere mensen en krijgen kinderen, maar zij werpen hun nakomelingen niet weg.
Zij delen hun maaltijden, maar niet hun vrouwen.
Zij zijn gewoon in het vlees, maar leven toch niet volgens de vleselijke natuur.
Hun bestaan is op aarde, maar hun burgerschap is in de hemel.
Zij gehoorzamen de vastgestelde wetten, en zij gaan die wet met hun eigen levens te boven.
Zij houden van alle mensen, en zij worden door iedereen vervolgd.
Ze worden genegeerd, en toch worden ze veroordeeld.
Ze worden gedood, en toch begiftigd met het leven.
Ze zijn aan de bedelstaf, en maken toch velen rijk.
Ze zijn in alles behoeftig, en hebben toch overvloed in alle dingen.
Zij worden onteerd, en toch zijn zij prachtig in hun oneer.
Er wordt kwaad van hen gesproken, en toch zijn ze gerechtvaardigd.
Ze worden uitgescholden, en ze zegenen, ze worden beschuldigd, en zij houden respect.
Goeddoende worden zij als boosdoeners bestraft.
Gestraft wordend zijn zij blij, alsof zij daardoor tot leven gewekt worden.
Er wordt oorlog met ze gevoerd door de Joden, alsof het buitenaardse wezens zijn, en er is voortdurende vervolging van hen onder de Grieken. En toch kunnen zij die hen haten niet vertellen waarom zij hen haten.
Hoofdstuk 6.In één woord, wat de ziel voor het lichaam betekent, dat betekenen de Christenen voor deze wereld.