• vr. jun 21st, 2024

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

COVID 19 – Toch een plan voor bevolkingsvermindering?

  • Home
  • COVID 19 – Toch een plan voor bevolkingsvermindering?

Zou het dan toch een plan voor bevolkingsvermindering kunnen zijn?
August 22, 2021
Paul Craig Roberts (zie wikipedia)

Beste lezers,

Toen ik me vorig jaar realiseerde dat de Covid-campagne een angstcampagne was en geen wetenschappelijke of medische campagne, begreep ik dat de operationele agenda geen volksgezondheidsagenda was. Het werd duidelijk dat er een winstagenda was en ook een controle-agenda waarbij burgerlijke vrijheden en hun wettelijke en grondwettelijke beschermingen aan de kant werden geschoven.

Ik heb aan vier topuniversiteiten gestudeerd in vervlogen tijden, toen onderwijs en niet propaganda het doel was van onderwijs, en ik ben in staat de meeste wetenschappelijke rapporten voldoende te begrijpen om de essentie ervan te begrijpen, maar in het geval van Covid vertrouw ik bij twijfel op virologen en professoren van de medische faculteit om mijn conclusies te controleren of te corrigeren. Ik heb beroemde professoren gehad, waaronder Nobelprijswinnaars, die in hun jonge jaren bespot werden door de gevestigde opinie en ik heb zelf weerstand ervaren tegen mijn eigen vernieuwende wetenschap, en ik was me ervan bewust dat de waarheid vaak verworpen wordt totdat de tegenstanders gewoonweg overweldigd worden door het bewijs. Mijn professor aan de universiteit van Oxford, Michael Polanyi, een fysisch chemicus, had een halve eeuw nodig om Einsteins afkeuring te overwinnen voor zijn theorie van chemische absorptie. In de tussentijd hadden een aantal van zijn studenten de Nobelprijs voor de wetenschap gewonnen. E.P. Wigner in de natuurkunde. Melvin Calvin in de scheikunde. Zijn zoon John Polanyi in de scheikunde. Michael Polanyi was de meest intelligente en beschaafde persoon die ik ooit gekend heb. Hij zou zeker ontmoedigd zijn bij het zien van de minachting voor bewijsmateriaal in universiteiten en media vandaag de dag en door de overheid.

Ik heb het Covid-bedrog meegemaakt en het verontrust mij dat vandaag de dag het bewijs zelf zijn autoriteit heeft verloren. Overal in de Westerse wereld krijgen agenda’s voorrang op de waarheid. Dit is zeer zeker het geval met Covid-19.

We leven onder een Covid beleid dat geen enkel bewijs heeft om het te ondersteunen. Bij gebrek aan enig bewijs voor het heersende beleid, is het onderdrukken van de werkelijke feiten het werkingsprincipe. De volkomen corrupte volksgezondheidsautoriteiten, domme onwetende politici, en schorriemorrie herhalen leugens keer op keer, vertrouwend op voortdurende herhaling om de leugen in waarheid om te zetten. Het overgrote deel van de wereldbevolking, dat niet de opleiding en energie heeft om zelf na te denken, is tevreden met wat de media hen vertellen wat ze moeten denken.

De autoriteiten op het gebied van de volksgezondheid, domme politici en prescripties censureren de wetenschappers en doktoren die werkelijk inzicht hebben in het gezondheidsprobleem en weten wat ze moeten doen om het onder controle te krijgen, en verhinderen zo dat andere informatie dan het gecontroleerde verhaal het publiek bereikt.

Hier is de bekende informatie die wordt onderdrukt:

  • Het Covid-vaccin beschermt niet tegen het krijgen van Covid, noch voorkomt het dat gevaccineerde mensen het virus verspreiden.
  • Het Covid-vaccin heeft enorme bijwerkingen en is op weg om meer ziekten en sterfgevallen te veroorzaken dan Covid. Onder de bijwerkingen zijn onvruchtbaarheid en spontane abortus.
  • Het vaccin traint het virus om varianten te ontwikkelen die aan de immuunrespons ontsnappen.
  • De dodelijkheid van het Covid-virus is zwaar overdreven.
  • Het aantal Covid-gevallen is massaal overschat door een gebrekkige PCR-test.
  • De uitbraak van nieuwe gevallen die aan de Delta-variant worden toegeschreven, zijn het ergst in de landen met de zwaarst gevaccineerde bevolkingsgroepen.
  • Bekende geneesmiddelen zoals HCQ en Ivermectine worden door het officiële protocol opzettelijk buiten gebruik gesteld.

Een groot aantal vooraanstaande wetenschappers en artsen roept op om de Covid-vaccinatie stop te zetten. Deze oproepen worden onderdrukt door het uitschot en genegeerd door de officiële autoriteiten.

Waarom? Is het alleen maar winst? Is het alleen maar controle? Of is er een duistere agenda?

Ondanks het bekende, duidelijke en onbetwistbare falen van het vaccin om bescherming te bieden tegen infectie en de bekende gevaren ervan, dringen de autoriteiten aan op meer vaccinatie. Dit slaat nergens op. Waarom hebben de autoriteiten zich verzekerd van de medewerking van Amerikaanse werkgevers, militairen, ziekenhuizen en politiediensten om Covid-vaccinatie verplicht te stellen?

Waarom gebruiken de overheden zowel de overheid als de particuliere sector om vaccinatie af te dwingen, terwijl de overheden zich er volledig van bewust zijn dat vaccinatie geen bescherming biedt, maar gezondheidsschade en sterfgevallen veroorzaakt en het virus verspreidt?

Waarom is er geen openbaar debat over de ernstige bedreiging die het Covid-protocol voor de wereldbevolking vormt?

Hoe is de wetenschappelijke en medische waarheid een “samenzweringstheorie” geworden?

Vandaag 22 augustus is een zondag. Neem een uurtje vrij van de golfbaan, een uurtje vrij van het kijken naar een sportevenement, een uurtje vrij van al het andere wat je doet om je tijd te verdoen en onwetend en uitbuitbaar te blijven, en besteed het in plaats daarvan aan het kijken naar de toespraak van Dr. Simone Gold van Frontline Doctors voor een goed opgeleid publiek.

Dr. Simone Gold is intelligent, meelevend, en loopt over van verantwoordelijkheidsgevoel jegens ons. Deze hoogst opmerkelijke vrouw is wat ik me herinner de ideale Amerikaan, de persoon die we allemaal wilden zijn.

Dr. Gold’s voordracht dateert van het begin van dit jaar. Alles wat zij toen vermoedde maar weigerde als feit te bevestigen, is nu bewezen waar te zijn.

Merk op dat Dr. Gold in haar hele toespraak de nadruk legt op de experimentele status van het vaccin en het ongekende gebruik van een experimenteel, niet goedgekeurd vaccin op de hele wereldbevolking. Miljarden mensen geïnjecteerd met we weten niet wat. De immoraliteit van een dergelijke massale inenting van een niet getest en niet goedgekeurd experimenteel vaccin is een aanklacht waaraan de corrupte volksgezondheidsautoriteiten willen ontsnappen door het nog niet geteste vaccin volledige goedkeuring te verlenen, niet alleen voordat de vereiste tests zijn uitgevoerd, maar zelfs wanneer het vaccin faalt. De onwettige corrupte President van de Verenigde Staten dient als een ingehuurde stem voor zowel farmaceutische winsten als een geheime agenda.

Verwacht dat het ondoeltreffende en uiterst gevaarlijke vaccin elke dag zal worden goedgekeurd als antwoord op Dr. Gold’s nadruk op zijn niet-goedgekeurde experimentele status en als geruststelling voor de vaccin-haters dat het uiterst gevaarlijke vaccin veilig is.

Hier is Dr. Gold’s presentatie (met Nederlandse ondertiteling)