• ma. jun 5th, 2023

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

Gender verwarring

  • Home
  • Gender verwarring

Ieder mens heeft als 23e chromosomenpaar ofwel twee x-chromosomen en is daarmee vrouw, of een x- en een y-chromosoom en is daarmee man. In Genesis 1:27 staat: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” Het mannelijk en vrouwelijk is dus feitelijk het wezen van God in Gods Schepping. Het zou zelfs ongelovigen moeten opvallen dat dit wezen van God in ons mens-zijn verankerd is, en dat men dit in onze tijd wil uitwissen als principiële waarde in Gods Schepping.

Over Gods fundamentele principes worden veel jonge mensen tegenwoordig in de war gebracht, niet in het minst door programma’s op scholen. Het wordt al kwalijk genomen als je spreekt vanuit je relatie met God, jouw Schepper, Die als geen ander weet wat de bedoeling van Zijn Schepping is.

Interessante discussies over dit thema vind je onder Jordan Peterson, hoogleraar psychologie (Canadees). … of dit interview van Januari 2022, waarin hij het spectrum van vrouwelijke vrouwen via mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen tot mannelijke mannen schetst.

Jordan Peterson
(hier op de Universiteit van Amsterdam)

Op 3 januari 2023 had dr. J. Peterson een gesprek met het 18-jarige meisje Chloe Cole dat de transitie van meisje naar jongen had ondergaan van haar 12e-15e jaar.  Een aangrijpend verhaal onder de titel “Detransition: The Wounds That Won’t Heal”

Zie de reactie op dit gesprek met Chloe in “Transgender – de verwoesting van een mensenkind”

In Nederland staat de organisatie “Gezin in Gevaar” op de bres voor Gods normen in gezin en samenleving. Hun uitgaven zoals “Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw?” kun je gratis bestellen.