• vr. okt 7th, 2022

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

Gender verwarring

  • Home
  • Gender verwarring

Ieder mens heeft als 23e chromosomenpaar ofwel twee x-chromosomen en is daarmee vrouw, of een x- en een y-chromosoom en is daarmee man. In Genesis 1:27 staat: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” Het mannelijk en vrouwelijk is dus feitelijk het wezen van God in Gods Schepping. Het zou zelfs ongelovigen moeten opvallen dat men dit wezen van God wil uitwissen in onze tijd in een volledig loskoppelen van elke moraal van deze principiele waarde in Gods Schepping.

Over God’s fundamentele principes worden veel jonge mensen tegenwoordig in de war gebracht, niet in het minst door programma’s op scholen. Een schoolleider van een nota bene christelijke school wil diploma’s innemen van leerlingen die kritisch ten aanzien van de genderagenda staan. Je mag kennelijk niet meer kritisch zijn vanuit je relatie met God, de Schepper, jouw Schepper, Die alleen weet wat de bedoeling van Zijn Schepping is.

Interessante discussies over dit thema vind je onder Jordan Peterson, hoogleraar psychologie (Canadees). … of dit recente interview van Januari 2022, waarin hij het spectrum van vrouwelijke vrouwen via mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen tot mannelijke mannen schetst.

Jordan Peterson
(hier op de Universiteit van Amsterdam)

In Nederland staat de organisatie “Gezin in Gevaar” op de bres voor Gods normen in gezin en samenleving. Hun uitgaven zoals “Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw?” kun je gratis bestellen.