• vr. jun 21st, 2024

Sinco en Roelie

Dit is de eerste dag van de rest van je leven!

COVID 19 – de agenda erachter

 • Home
 • COVID 19 – de agenda erachter

Een kunstmatig in de wereld ingevoerde ziekte wordt aangewend om onder het mom van gezondheidszorg een nieuw “normaal” in te voeren, een nieuwe wereldorde. Het gaat niet om gezondheidszorg. Een goedwerkend geneesmiddel zoals Ivermectine is verboden op straffe van ruim € 100.000 voor artsen die het voorschrijven. Dat alleen al zou mensen wakker moeten schudden. Het gaat om economicide en zelfs genocide.

Het merendeel van onze bevolking gaat als makke schapen mee achter de plannen van de valse herders aan. Zo laat men zichzelf en zelfs de kinderen uit gemakzucht en gebrek aan kennis vaccineren. Weet u nog dat Covid-19 ongevaarlijk is voor kinderen en jongeren? Maar … de vaccinatie is niet ongevaarlijk!
De IC capaciteit wordt niet opgeschaald, maar afgebroken door de maatregelen van de regering. Wat moet er nog meer gebeuren om wakker te worden… onderweg naar de afgrond: The Great Reset? Praktisch alle landen ter wereld doen mee aan deze “reset”… wie had ooit gedacht dat je zonder mondkapje en straks zonder vaccinatiepaspoort geen boodschappen meer kan doen. Absurd toch! In de Bijbel staat het al beschreven in Openbaring 17:17 (uit Het Boek)…

” … God heeft hun het verlangen gegeven samen te werken
en hun koninkrijk aan het beest te geven,
totdat de woorden van God uitkomen.
Daarmee vervullen zij zonder het te weten Gods plan.”

De échte Great Reset komt van de Schepper van deze wereld. De échte Herder van de mensheid is Jezus Christus. Alles wat nu gebeurt en waar dit op zal uitlopen staat in de Bijbel beschreven. Het laatste woord is niet aan de schaakmeesters van de great reset, maar aan God.

Jezus Christus zegt over deze laatste dag in Mattheus 24

29 Onmiddellijk na die dagen van terreur en ellende
zal de zon worden verduisterd en de maan niet meer schijnen.
Het zal net zijn of de sterren uit de hemel vallen.
De machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud.
30 Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn.

Heel de wereld zal jammeren en klagen.
Iedereen zal Mij zien komen in de wolken aan de hemel,
met grote macht en majesteit.
31 Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen.

Ze zullen de mensen die bij Mij horen, verzamelen
van de verste uithoeken van de hemel en de aarde.

En dat is pas echt belangrijk! Zorg dat je er bij bent! Aanvaard Jezus Christus als jouw Redder, die jou verzoent met je Schepper, God. Jezus zegt verder:

42 Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik kom.
43 Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken.
44 Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden,

door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer.

Ik ben blij dat er zelfs in de politiek af en toe iemand een helder geluid laat horen, ook al wordt hij daardoor in ons politieke “Den Haag” veracht,… een geluid dat bij de zogenaamde christelijke partijen vandaan had moeten komen:
Speech van Thierry Baudet bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2021 – een goed overzicht van de situatie:

Voorzitter,

Vandaag richt ik me nadrukkelijk tot alle mensen in Nederland, gevaccineerd of ongevaccineerd. Bang voor corona of niet. Boze journalist, of open mind.

Om met Hans van Mierlo te spreken: ik moet proberen het goed te zeggen.

Nieuw soort vaccins

Dus…voorzitter!

In 2009 publiceerde Ab Osterhaus een beroemd geworden artikel in het gerenommeerde, internationale vaktijdschrift ‘Vaccine’. Het was getiteld “Vaccine-induced enhancement of viral infections” – in het Nederlands: ‘Door vaccins veroorzaakte verergering van virale infecties.’ (1)

De strekking is, dat door het snelle muteren van virussen zoals corona (2), de door vaccins opgewekte antistoffen hun beschermende werking zeer snel verliezen, en dat juist deze antistoffen vervolgens toekomstige infecties kunnen versterken.

Het proces wordt Antibody Dependent Enhancement genoemd, en vele immunologen en virologen hebben dit mechanisme sindsdien bevestigd. Begin dit jaar werd het bijvoorbeeld nog uitgebreid beschreven in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. (3)

Ik zal het mechanisme uitleggen.

Anders dan bij klassieke vaccins, die verzwakte of lamgeslagen virussen integraal in je lijf inbrengen, zodat je immuunsysteem in alle rust antistoffen kan ontwikkelen die een virus integraal de baas kunnen (4)(vergelijkbaar met het op natuurlijke wijze doormaken van een infectie), stimuleren de experimentele (5) coronavaccins je lichaam om zelf een enkel specifiek eiwit van het – vele tientallen eiwitketens lange – coronavirus te produceren.

Dat ene eiwit wordt het spike-eiwit genoemd (en dit eiwit wordt zo genoemd omdat het er uitziet als een spijker). Het opwekken van dit eiwit kan op twee manieren, via mRNA (een techniek die wordt gebruikt door Pfizer en Moderna), of via een ander, aangepast virus (het zogeheten Adenovirus, een techniek die wordt gebruikt door Janssen, Astra-Zeneca en Sputnik).

En hoe je het precies wil noemen is natuurlijk altijd onderwerp van discussie, maar Robert Malone, uitvinder van de mRNA-techniek (6), noemt het ‘op gentherapie gebaseerde vaccins’ (7) – en dat is ook de reden dat deze regering besloot om vergunningsaanvragen voor gentherapie sterk te vereenvoudigen (zoals te lezen in de Staatscourant van 30 maart 2020). (8)

Bijwerkingen

Deze mRNA vaccins maken gebruik van hele kleine deeltjes (nanodeeltjes), die als een soort vetbolletjes de werkzame vaccin-stof door het lichaam verplaatsen. Die deeltjes zijn niet ongevaarlijk en geven aanzienlijke bijwerkingen. (9)

Zij geven sterke interacties met onder andere het immuunsysteem, waardoor heftige bijwerkingen kunnen optreden. Natuurlijk is de sterkte van deze reactie per persoon verschillend, maar de bijwerkingen kunnen variëren van mild tot zeer ernstig – zo kennen we de angstwekkende beelden en verhalen van mensen die direct na de prik onwel werden, hartproblemen kregen, verlamd raakten of zelfs kort erna stierven. (10)

Ook het eiwit dat door het vaccin moet worden opgewekt kan behoorlijke bijwerkingen geven.

Het spike-eiwit heeft effect op het Angiotensine-systeem en daardoor veranderen een aantal systemen in het lichaam, zoals het bloedstollingssysteem. Wanneer het spike eiwit in het lichaam wordt gevormd, ontstaan daardoor op talloze plekken in het lijf kleine stollinkjes; bijna iedereen met een prik wordt om die reden een dag tot een week niet lekker.
En doordat de vetbolletjes dat spike-eiwit door het hele lichaam verplaatsen, komt dat overal in de organen en weefsels terecht. Hierdoor kan een zeer groot aantal, zeer uiteenlopende soorten bijwerkingen optreden. Van stolling in de kleine bloedvaten, tot aantasting van het gezichtsvermogen, tot ontregeling van de menstruatiecyclus. Van verlammingen die een oorsprong hebben in het ruggenmerg, tot hersenmist. Daarnaast kunnen allerlei ontstekingen ontstaan, bijvoorbeeld in de hartspier.

Doordat het correct diagnosticeren en registreren van deze bijwerkingen niet eenvoudig blijkt te zijn, is de ware omvang speelbal geworden van inschattingen. Maar tot nu toe hebben – gecorrigeerd voor de hogere absolute aantallen van de vaccinaties – relatief twintig keer zoveel mensen aangegeven last te hebben van bijwerkingen als bij andere vaccins het geval is. Verhoudingsgewijs zijn er zelfs zestig keer meer gemelde sterfgevallen. Nogmaals: dit is ná correctie voor het aantal gezette prikken. Schrikbarende cijfers die je niet achteloos kunt wegwuiven.

De registratie van de bijwerkingen is bovendien per definitie incompleet omdat het niet systematisch wordt bijgehouden, maar afhankelijk is van zelf-rapportage. Niettemin kunnen we veilig stellen dat het aantal gemelde bijwerkingen enorm veel hoger ligt dan in het verleden ooit het geval is geweest.
Er zijn in Nederland mogelijk vele honderden doden gevallen – zo niet meer – en in Europa vele duizenden. In het Britse registratiesysteem is de lijst van bijwerkingen alleen voor het Pfizer-vaccin meer dan 98 pagina’s lang. (11) En dat is niet verrassend; we hebben het hier tenslotte over een vaccin dat nog in fase 3 van ontwikkeling zit.

Werking van de vaccins

Niettemin is de bedoelde werking van de vaccins op zichzelf plausibel. Namelijk: de productie in het lichaam van spike-eiwitten, en omdat de Alpha- of Wuhan-variant van corona een eiwit bevat dat daar sterk op lijkt, zou het menselijk immuunsysteem in theorie door dat spike-eiwit getraind kunnen worden om zich tegen corona-infectie te weren.

Echter. Inmiddels zijn alweer vele nieuwe varianten van COVID-19 gevormd die een dergelijk eiwit niet meer hebben (12), waarmee die mutaties ontsnappen aan de werking van het huidige vaccin.

Zo is de bescherming van de vaccins tegen de huidige delta-variant reeds drie tot vijf keer minder dan tegen de Wuhan-variant (13) en is het goed mogelijk dat corona over een half jaar of een jaar vrijwel geheel ongevoelig zal zijn geworden voor de huidige generatie vaccins. (Inmiddels zijn ruim 18.000 varianten bekend.)

En zoals de reeds aangehaalde studie van Ab Osterhaus uit 2009 laat zien, is het dan helaas geen kwestie van ‘baat het niet, dan schaadt het niet.’ Want dat spike-eiwit kan een potentieel averechts effect hebben op het immuunsysteem. En afgelopen maand verscheen in The Journal of Infection een studie die lijkt uit te wijzen dat gevaccineerden nu al een versterkte reactie hebben op de huidige Delta-variant – en dus meer risico lopen om ernstig ziek te worden dan ongevaccineerden!(14) Een buitengewoon zorgwekkende bevinding die in onze ogen één van de grootste problemen vormt van het huidige vaccinatieprogramma.

Door stappen over te slaan in het reguliere onderzoeksproces zijn de coronavaccins versneld toegelaten op de medicijnmarkt.(15) De langetermijneffecten zijn dermate onbekend dat we in de gelekte Pfizer-contracten zelfs hebben kunnen lezen dat de landen die een overeenkomst aangingen met de farmaceutische reus dit ook juridisch hebben moeten erkennen. Ik citeer:
“De koper onderkent dat zowel de langetermijn-effecten als de effectiviteit van het vaccin onbekend zijn, en dat het vaccin een averechts effect kan hebben dat nu nog onbekend is.” (16)

De cijfers over corona

Maar tegen welk gevaar zou dit semi-verplichte experimentele goedje met dubieuze werking ons dan eigenlijk moeten behoeden? Laten we de feiten over corona nogmaals bekijken.

De Infection Fatality Rate – ofwel, de dodelijkheid – van corona is wereldwijd gemiddeld 0,23 procent. Voor mensen jonger dan 70 jaar is het 0,05 procent. (17) Dat is dezelfde orde van grootte als een zware griep en dermate laag, dat het de onzekerheden en risico’s van de huidige, experimentele vaccins in mijn ogen totaal niet rechtvaardigt. (18) Puur op basis van gezondheidsredenen zou ik dus iedereen onder de 70 afraden zo’n prik te nemen.

Voor mensen boven de 70 zouden de vaccins wellicht de afweging waard kunnen zijn, zij het niet dat juist de groep die de meeste sterfkans heeft -de gemiddelde leeftijd van coronadoden is 83 jaar – grotendeels onbeschermd blijkt door deze vaccins – zo onthulde een studie in Nature van afgelopen juni. (19)

Gegevens uit Israël en het Verenigd Koninkrijk lijken dat trouwens ook te bevestigen: bijna 60% van de mensen die vorige maand in Israël in het ziekenhuis lagen met corona, bleek dubbel gevaccineerd. (20)Bijna de helft van de vorige maand in Engeland opgenomen coronapatiënten was volledig gevaccineerd. (21)En in Nederland blijkt dat in de groep mensen boven de 60 jaar die positief testen op corona bijna 60% ook netjes dubbel gevaccineerd was. (22)

Jongeren

Blijft dan nog over: de jongeren. Maar zoals ziekenhuisdirecteur Maurice van den Bosch van het OLVG al scheef: ‘Vaccineren van deze leeftijdsgroep heeft (…) geen winst voor de betrokkenen (…). (23) Aan ons de taak om de farmaceutische bedrijven uit te leggen dat voor introductie binnen deze leeftijdsgroep dus geen plek is.’ (24)

Maar toch worden nu – mirabile dictu! – spuitjes voor peuters en kleuters voorbereid! Waaróm, in vredesnaam?

Onverklaarbare zaken

En waarom stemde vrijwel de hele Kamer voor de plaatsing van corona op de A-lijst van besmettelijke ziektes – de lijst van de meest dodelijke killers die er bestaan (zoals Ebola)? De verstrekkende, vrijheidsbeperkende maatregelen mogen wettelijk alleen genomen worden indien er sprake is van een heel gevaarlijk virus. Maar het is evident en onomstreden dat corona niet in die categorie thuishoort! (25)

En waarom werden goed werkende en decennia oude medicijnen zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine ineens ‘uiterst gevaarlijk’ verklaard en zelfs verboden? (26)Is dat wellicht omdat gebruik van een experimenteel vaccin zoals dit dan überhaupt al niet zou zijn toegestaan? (27)

En vanwaar het niet toestaan van de serologische test, waarmee je via een bloedmonster kunt zien of iemand antistoffen heeft? Waarom moeten mensen die corona op natuurlijke wijze hebben doorgemaakt en die dus allang beter beschermd zijn dan mensen die zich laten vaccineren, alsnog een vaccin nemen?

En hoezo hoeven de mensen die het experimentele en beperkt werkende vaccin hebben genomen niet te testen voor toegang, terwijl de mensen die dat weigeren te nemen, wél moeten testen – hoewel we weten dat óók mensen die gevaccineerd zijn, corona gewoon kunnen krijgen en gewoon kunnen overdragen (28)(en wellicht zelfs meer kans hebben dat te doen, omdat ze vaker licht-symptomatisch zijn)?

En hoezo die mondkapjes, die gaatjes bevatten die ongeveer honderd miljoen virusdeeltjes kunnen doorlaten en dus totaal niet werken?

Waarom gaat er in de begroting die voor ons ligt 2 miljard naar testinfrastructuur, vaccins en vaccinatiestraten, maar is de IC capaciteit in de afgelopen anderhalf jaar nog altijd niet opgeschaald? We deden het toch ‘voor de zorg’? (29)

En tot slot: waarom een QR-code die centrale, digitale registratie en controle mogelijk maakt, in plaats van het uitstekend werkende, en al tientallen jaren beproefde, gele vaccinatieboekje?

Al deze zaken tarten het verstand. Er zit geen enkele logica in. Het hele verhaal klopt van geen kant. Er kan dus maar één conclusie zijn: het doel van het coronabeleid is niet de bescherming van de volksgezondheid.

Zoals het doel van de EU niet ‘handel’ is. Het doel van de immigratie niet ‘het helpen van kwetsbaren’ is. En het doel van het klimaatbeleid niet het welzijn van natuur, milieu of planeet is.

En zo zijn we terug bij af.

Het bedrog

In de afgelopen anderhalf jaar, ben ik gaan zien dat het bedrog dat wij al langer zagen in de drie Grote Projecten die onze wereld stukmaken, die onze oude wortels afsnijden en de Aanval op de Natiestaat uitvoeren – dat dit bedrog óók bestaat met betrekking tot corona.

Het dient allemaal een volkomen andere agenda. Een agenda die wordt aangeduid met termen als The Great Reset en Build Back Better. Een agenda die globalistisch wordt uitgerold en die de hele wereld in haar greep lijkt te hebben.

Het is niet moeilijk om te zien wat de volgende stappen zullen zijn. Allereerst zullen de vaccinatierondes terugkerend worden, ieder halfjaar waarschijnlijk. Vandaag kondigde Israël aan dat de vaccinatie-paspoorten slechts 6 maanden geldig zullen blijven – zelfs na de derde prik. Dat betekent dus: elk halfjaar opnieuw al die bijwerkingen, als die gentherapie. Ook Australië zal vanaf januari een derde shot verplichten voor deelname aan het sociaal-maatschappelijk leven.

Er zullen nieuwe lockdowns komen om mensen te dwingen die vaccins te nemen – kijk opnieuw naar Australië.

De vrijheid wordt definitief conditioneel, voorwaardelijk. En de economie – met name het MKB – verzwakt, wordt afhankelijk van de almachtige overheid, met een meer centrale rol voor de mainstream media en een steeds strenger gereguleerd internet.

Vorige week werd ondertussen ook bekend dat creditcard-maatschappijen aan een systeem werken om de CO2-voetafdruk van al je aankopen centraal te registreren en ook te maximeren – zodat je geen uitgaven meer kunt doen als je je CO2-tax hebt bereikt. TNO stelde iets dergelijks ook al voor – tot groot enthousiasme van RTL Nieuws. (30)

In samenhang daarmee zien we dat het contant geld wordt uitgefaseerd. Er komt een verbod op contante betalingen van meer dan 3.000 euro, en banken stimuleren winkeliers en horecagelegenheden om louter nog pinbetalingen te accepteren. (31) Nu banken vanwege steeds verder toenemende compliance-voorwaarden in feite ook alle informatie over hun klanten aan de overheid moeten geven, komt ook langs die weg een steeds grotere controlemacht bij de staat te liggen – omdat alle betalingen daardoor kenbaar, zichtbaar en traceerbaar worden (en wie weet waar je je geld aan uitgeeft, weet in feite alles over je leven).

De laatste fase – en ook dat lijkt mij toch niet zo lastig te zien, ook dat spiegelt zich al aan ons geestesoog voor wanneer we onszelf ook maar een moment toestaan, door onze wimpers naar de toekomst te kijken – die laatste fase is dan de integratie van al deze zaken (gezondheidspaspoort, CO2-voetafdruk, uitgavenpatroon, internet-zoekgeschiedenis en -gedrag) in één centrale, digitale identiteit. Even je QR-code scannen en het systeem – dat draait op supersnel 5G-internet – verbindt al je gegevens met de smart city en je smart household.

Ongetwijfeld zullen deze vervolgstappen worden gepresenteerd als handige zaken voor de burger. De afschaffing van cash geld heet een maatregel te zijn tegen georganiseerde criminaliteit. Een digitale ijskast zodat je nooit vergeet verse melk te kopen als geheugensteuntje voor als je in de supermarkt bent. Wel zo makkelijk! Of een bijtijdse waarschuwing als je over je CO2-tax heen dreigt te gaan als een gunst zodat je je weekendje weg niet hoeft te missen. Hartstikke praktisch allemaal!

Maar die QR-codes gaan dus nooit meer weg. Dié worden het nieuwe normaal, dát is waar het om ging: de QR-maatschappij, waarbij goed gedrag wordt beloond met toegang tot het sociaal-maatschappelijk leven, en slecht gedrag wordt bestraft met een rood kleurende scanner.

Het zijn de “nieuwe trekken” van het nieuwe despotisme, zoals Alexis de Tocqueville al voorzag:

“Een despotisme waarin een immense staat elk individu in zijn machtige handen [heeft] genomen, en [de samenleving] bedekt met een netwerk van kleine, ingewikkelde, minutieuze en eenvormige regels, waar de meest originele geesten en de sterkste zielen niet meer doorheen kunnen komen om de massa te overstijgen; [de staat] breekt hun wil niet, maar verzwakt, verdraait en leidt die; hij dwingt zelden tot handelen, maar verzet zich er onophoudelijk tegen dat men handelt; hij vernietigt niet, hij belemmert het ontstaan; hij tiranniseert niet, hij hindert, hij onderdrukt, hij verstoort, hij dooft uit, hij stompt af en hij reduceert uiteindelijk elke natie tot een kudde schuchtere, vlijtige dieren waarvan de staat de herder is.”

The Great Reset

Corona is het alibi, het voorwendsel, de aanleiding, om de nieuwe wereldorde te bewerkstelligen die al veel langer werd voorbereid en gewenst. Al in 2016 werd in VN-verband besloten alle mensen op aarde een ‘digitale identiteit’ te geven voor dagelijks gebruik – waarbij specifiek de integratie van rijbewijs, bankrekening, media en gezondheidsdossier werden genoemd. (32) Ook introduceerden EU en VN in dat jaar een “mondiale vaccinatiestrategie”, met als doel alle mensen in de wereld regelmatig “vaccins” te geven en dat digitaal te registreren. (33)

Daarmee is de infrastructuur van een social credit systeem inclusief mass surveillance naar Chinees model dus in feite al eerder gelegd.

Het gaat nu nog om medische gegevens, persoonsgegevens, en enkele andere basale data. Volgend jaar of het jaar daarna komt daar een CO2-tax bij, daarna worden financiële gegevens gekoppeld en word je persoonlijk IP-adres gekoppeld aan je biometrische data of je gezichtsherkenning, zodat je gehele internetverkeer kan worden gemonitord – en klapt de val écht dicht.

Zo houdt het allemaal verband met elkaar.

In 2016 leek het erop dat de populisten weleens konden gaan winnen. Het Oekraïne referendum, BREXIT, de mirakuleuze opkomst van Trump. Het globalisme – dat gestalte kreeg in de massale immigratie, de EU en het klimaatdenken – zou worden afgestraft door verkiezingsoverwinningen van mensen zoals wij.

Maar nu is er een manier gevonden om de gewenste richting alsnog door te zetten: om het globalistisch socialisme, de versmelting van het neoliberaal multinational-denken en het etatistisch verzorgingsstaat-denken te voltooien. De QR-code maatschappij. Totale overheidscontrole. Onbegrensde mogelijkheden voor een almachtige staat.

En het is dus niet zo dat corona het ‘enige’ onderwerp is voor Forum voor Democratie – integendeel. Nog steeds verzetten wij ons tegen de alsmaar verdere integratie van de Europese Unie; tegen de open grenzen; tegen de onveiligheid in onze straten; tegen de uitkleding van onze ouderenzorg; tegen de bizarre klimaatplannen van dit demissionaire kabinet.

Nog altijd staan we voor onze cultuur en manier van leven, voor onze boeren en onze bedrijven, voor directe democratie en traditionele architectuur.

Maar voordat we het zinvol over de beleidskeuzes die in deze begroting worden gemaakt kunnen hebben, moeten we dus begrijpen wat de achtergrond daarvan is: de Great Reset.

Voordat we het over geld voor de zorg kunnen hebben – over de IC-bedden die Rutte heeft wegbezuinigd de afgelopen 10 jaar – moeten we begrijpen waarom er vaccinatiecampagnes worden uitgerold en waarom men helemaal niet wil dat de druk op de zorg afneemt.

En voordat we het over de woningnood als gevolg van een verzonnen stikstofprobleem, over jaren van massale en desastreuze immigratie kunnen hebben, is het essentieel om te zien hoe men de geesten rijp aan het maken is voor stikstoflockdowns en klimaatlockdowns terwijl de sociale cohesie in onze landen wordt verzwakt en we tegen elkaar opgezet dreigen te worden – in plaats van te strijden voor onze gezamenlijke rechten en vrijheid.

Zo is Forum voor Democratie dus nog altijd de partij die het was. We staan nog altijd voor dezelfde waarden, hetzelfde land, dezelfde traditie. Maar het speelveld is veranderd want de tegenstander heeft een nieuwe aanval ingezet.

We zullen in de politiek en daarbuiten een zo breed mogelijk front moeten vormen om deze aanval voorgoed af te slaan en de ontwikkelingen ten goede te keren. Dat is de missie van FVD. Mijn missie.

Dankuwel.


 1. Huisman, Martina, Rimmelzwaan, Gruters, Osterhaus, ‘Vaccine-induced enhancement of viral infections’, in: Vaccine (2009) 27(4) 505-12. Eerder deed Osterhaus al promotieonderzoek naar katten en stierven deze katten als gevolg van ADE.
 2. En bijvoorbeeld ook dengue.
 3. Lee, Wheatley, Kent, DeKosky, ‘Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies’, in: ‘Nature Microbiology’, 2020 Oct;5(10):1185-1191; Matteo Gentili & Nir Hacohen, ‘Surprising effects of antibodies in severe COVID’, in: ‘Nature’ (Vol 591, 4 March 2021) 37- 39.
 4. Uitzonderingen daargelaten, zo wordt bijvoorbeeld bij het Tetanusvaccin ook één enkel eiwit ingebracht (maar Tetanus is een bacteriële infectie – geen virale).
 5. FDA: “An investigational drug can also be called an experimental drug and is being studied to see if your disease or medical condition improves while taking it.” (https://www.fda.gov/patients/learn-about-expanded-access-and-other-treatment-options/understanding-investigational-drugs) – Emergency Use Authorization (fase 3 nog niet afgerond – pas in 2023): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
 6. dr. Robert Malone is de uitvinder van RNA transfectie, de techniek waarmee mRNA bij coronavaccins in cellen wordt gebracht. R W Malone, P L Felgner, I M Verma, ‘Cationic liposome-mediated RNA transfection’, in: ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (1989), 86 (16) 6077-6081
 7. “So, why are these gene therapy-based vaccines? Because both of these types of vaccines employ technologies that involve transferring foreign genetic material into the cells of the person receiving the vaccine, and making those cells essentially become miniature vaccine antigen manufacturing factories – inside the body.” Zie: https://www.rwmalonemd.com/news/8hg3jglpy4m7eebyc37lxczc3nny8l.
 8. De regeling werd opgesteld door voormalig VVD-Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, samen met voormalig VVD-Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bruno Bruins. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html.
 9. Wided Najahi-Missaoui, Robert D. Arnold, and Brian S. Cummings, ‘Safe Nanoparticles: Are We There Yet?’, in: ‘International Journal of Molecular Science’ (2021) 22, 385.
 10. Bijvoorbeeld de Duitse operazangeres Bettina Ranch, https://www.berliner-zeitung.de/news/nach-impfung-erkrankt-berliner-opernsaengerin-erhebt-schwere-vorwuerfe-gegen-arzt-li.183431. Haar arts weigerde opmerkelijk genoeg de bijwerkingen zelfs te melden: ‘Als ik dit allemaal zou melden, zou ik de praktijk kunnen sluiten. Ik heb daar geen tijd voor.” Of Annemiek (74), die overleed net als minstens 381 anderen in Nederland: https://www.ad.nl/binnenland/annemiek-overleed-na-haar-vaccinatie-neem-ons-verhaal-serieus-scheep-ons-niet-zomaar-af~a2766c44/.
 11. https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions.
 12. In een uitgebreide metastudie van het tijdschrift Nature Reviews Microbiology, werden deze varianten al enkele maanden geleden stuk voor stuk in kaart gebracht. Harvey, W.T., Carabelli, A.M., Jackson, B. et al. SARS-CoV-2 variants, spike mutations and immune escape. Nat Rev Microbiol 19, 409–424 (2021).
 13. Zie hierover bijvoorbeeld: Delphine PLanas, David Veyer, Olivier Schwartz, ‘Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta to antibody neutralization’, in: Nature (8 july 2021). Harvey et al, ‘SARS-CoV-2 variants, spike mutations and immune escape’in: National Review of Microbiology (2021) Jul;19(7):409-424.
 14. Nouara Yahi, Henri Chahinian, Jacques Fantini, Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination?, in: Journal of Infection (2021)
 15. EMA recommends first COVID-19 vaccine for authorisation in the EU (21 december 2020)
  EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for the vaccine Comirnaty, developed by BioNTech and Pfizer, to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19) in people from 16 years of age. EMA’s scientific opinion paves the way for the first marketing authorisation of a COVID-19 vaccine in the EU by the European Commission, with all the safeguards, controls and obligations this entails.
  EMA’s human medicines committee (CHMP) has completed its rigorous evaluation of Comirnaty, concluding by consensus that sufficiently robust data on the quality, safety and efficacy of the vaccine are now available to recommend a formal conditional marketing authorisation. This will provide a controlled and robust framework to underpin EU-wide vaccination campaigns and protect EU citizens.
  https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu

  Conditional marketing authorisation
  The approval of a medicine that addresses unmet medical needs of patients on the basis of less comprehensive data than normally required. The available data must indicate that the medicine’s benefits outweigh its risks and the applicant should be in a position to provide the comprehensive clinical data in the future.
  https://www.ema.europa.eu/en/glossary/conditional-marketing-authorisation
 16. Volledig citaat artikel 5.5: “Purchaser acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision of the Vaccine to Purchaser under this Agreement. Purchaser further acknowledges that long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known. Further, to the extent applicable, Purchaser acknowledges that the Product shall not be serialized.”
 17. De wereldwijde Infection Fatality Rate van corona is gemiddeld 0.23%, maar waarschijnlijk 0.15-0.20%. Voor mensen jonger dan 70 jaar is dit zelfs 0.00-0.31% en gemiddeld 0.05%. Zie: Ioannidis, John P A. “Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data.” in: Bulletin of the World Health Organization vol. 99,1 (2021): 19-33F
 18. Volgens – nota bene – de Wereldgezondheidsorganisatie zélf, is de Infection Fatality Rate (oftewel: de mortaliteit) van Corona laag. Rond de 0.23% voor alle leeftijden en voor mensen ónder de 70 jaar is die 0.05% (zie bovenstaande voetnoot). Dit zijn bepaald geen imponerende getallen en al honderden jaren hebben we een vergelijkbaar corona-seizoen, zonder dat men in paniek raakte of een wereldwijde ‘pandemie’ uitriep.
 19. Collier, D.A., Ferreira, I.A.T.M., Kotagiri, P. et al. Age-related immune response heterogeneity to SARS-CoV-2 vaccine BNT162b2. Nature 596, 417–422 (2021).
 20. Het vaccinatiepercentage in Israël bedraagt zo’n 78% vanaf 12 jaar. Nederland zit nu op 79% boven de 12 jaar, volgens het RIVM: https://www.beckershospitalreview.com/public-health/nearly-60-of-hospitalized-covid-19-patients-in-israel-fully-vaccinated-study-finds.html.
 21. https://www.thetimes.co.uk/article/half-of-covid-hospital-cases-fully-vaccinated-zcppw7jrp.
 22. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken.
 23. Nature 597, 166-168 (2021) Kids and COVID: why young immune systems are still on top. Smriti Mallapaty
 24. https://www.linkedin.com/posts/mauricevandenbosch_tijd-om-op-te-komen-voor-het-belang-van-kinderen-activity-6845787741322518528-4asg
 25. Zie hierover bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=KlenTcm0Tm4.
 26. Asiya Kamber Zaidi & Puya Dehgani-Mobaraki, ‘The mechanisms of action of Ivermectin against SARS-CoV-2: An evidence-based clinical review article’, in: The Journal of Antibiotics (15 June 2021).
 27. Experimentele vaccins moeten namelijk een onvervulde medische vervullen (“the medicine fulfils an unmet medical need”): zie https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation.
 28. Uitgelekt document van CDC (Center for Disease Control and Prevention, Amerikaanse RIVM) waaruit blijkt dat gevaccineerden de deltavariant even makkelijk kunnen verspreiden als ongevaccineerden: https://context-cdn.washingtonpost.com/notes/prod/default/documents/54f57708-a529-4a33-9a44-b66d719070d9/note/7335c3ab-06ee-4121-aaff-a11904e68462.#page=1 (dia 17)
 29. https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/ea20e6d1-2a0b-46e2-8421-f5947b66c6fc/gommers-gefrustreerd-we-zijn-1-jaar-verder-en-er-is-geen-ic-bed-extra-geregeldhttps://www.parool.nl/nederland/ziekenhuizen-afgesproken-aantal-ic-bedden-lijkt-onhaalbaar~be0fecfe/.
 30. https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5237985/co2-budget-duurzaam-vliegen-vlees-emissiehandelssysteem-tno.
 31. https://ondernemersplein.kvk.nl/verbod-op-contante-betalingen-boven-3000-euro/.
 32. “On Friday, 20 May 2016, ID2020 – a strategic, global initiative launched in response to the Sustainable Development Goal 16.9: “provide legal identity to all, including birth registration, by 2030”, in collaboration with the United Nations Office for Partnerships, hosted the “ID2020 Summit – Harnessing Digital Identity for the Global Community” at the United Nations Headquarters in New York.” https://www.un.org/partnerships/news/id2020-summit-2016De ID2020 Alliance heeft 5 founding partners: Gavi The Vaccine Alliance, Microsoft, De Rockefeller Foundation, Accenture en Ideo.org. Enkele andere interessante partners zijn Mastercard en Facebook. Zie: https://id2020.org/alliance
 33. http://iprove-roadmap.eu/wp-content/uploads/2016/06/IPROVE-ROADMAP_JUNE2016_WEB.pdfhttps://www.gpmb.org/annual-reports/overview/item/2019-a-world-at-risk